👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودبررسي انتقال و انباشتگي يون كلريد در فرآيند ليچينگ مجتمع مس سرچشمه  در این مقاله موضوعات كلريد"," مس"," هيپ ليچينگ"," انباشتگي"انتقال شيميايي يون كلر,اكسيداسيون يون كلريد,اهميت كنترل يون كلريد,راههاي ورود يون كلريد به مدار فرآيندهاي كارخانه ليچينگ,راههاي ورود يون كلريد به محلول آلي,راههاي ورود يون كلريد به محلول الكتروليت,آزمايش ليچينگ اختلاطي,آزمايش ليچينگ ستوني,شماتيك جريانهاي ورودي و خروجي يون كلريد به محلول ليچ كننده و الكتروليت؛معادلات و محاسبات موازنه جرم براي سيستم پايدار محلول ليچ كننده,معادلات موازنه جرم براي سيستم ناپايدار,حل دستگاه معادلات سيستم ناپايدار با ثابت هاي مشخص,بررسی می شوند
مطابق آزمايشات انجام گرفته و محاسبات ذكر شده نتايج زير را مي توان بيان نمود:١- يون كلريد از خاك وارد محلول ليچ كننده نميشود. لذا خاك نمي تواند به عنوان يك منبع ورود يون كلريدبه مدار محلول ليچ كننده باشد و راههاي ورود يون كلريد به مدار محلول ليچ كننده , يكي از طريق ماندگيالكتروليت به محلول ليچ كننده با واسطه محلول آلي , و ديگري كه مهمتر نيز مي باشد از طريق آب جبرانياست. چنانچه مقرر شود از پساب كارخانه اسيد سولفوريك نيز است فاده گردد , يون كلريد محتوي آن نيز بهمجموع يون كلريد مدار ليچ كننده اضافه مي گردد..٢- از آزمايشات ليچينگ ستوني و ليچينگ اختلاطي نتيجه شده است كه به ازاي هر تن خاك، تقريبًا ١ گرميون كلريد در خاك هيپ جذب مي گردد و اين ميزان جذب به اندازه اي نيست كه در صور ت افزودن پساب

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- اصول روابط بین الملل 1 کد درس: 1231014پایگاه داده خواربار فروشی برای نرم افزار هلوBuilding Flash Web Sites For Dummiesمقاله ضمان عاقله در فقه اسلامي و حقوق موضوعه123صA novel SVM-GCM model for prediction of surface tension of some ionic liquids at different temperaturesگنجینه سخنان بزرگان   طرح توجیهی پارچه های فیلامنت در فیلامنتاثر بخشی آموزش مسئولانه والدینی بر تغییر سبک فرزند پروری زنان سرپرست خانوارمجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 1 به همراه پاسخ و روابط و فرمول های این درس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞