👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

ارتباط با ما

دانلود


تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا
تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا
فصل اول- مقدمه وکلیات تحقیق
(1-1 مقدمه
تحلیل تورم و پیش­بینی روند تحولات آن همواره از مهم­ترین نگرانی­ها در جوامع مختلف و در میان دولت­ها و ملت­ها می­باشد. تورم پدیده بسیار پیچیده­ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می­کند و در­نتیجه­ علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد بروز می­کند. سیاست­های پولی و مالی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست­های خارجی دولت­ها و ساختار­های اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهم­ترین این عوامل هستند. از دهه 1990 به بعد پویایی تورم در سطح جهان دستخوش تغییر شده است. متوسط نرخ تورم در کشور­های صنعتی در طول این دهه نسبت به دهه­های قبل کاهش قابل توجهی داشته است (طیب ­نیا و زندیه، 1388). برای بررسی این نوع اثر­گذاری دلایل مختلفی توسط تحلیل گران مطرح شده­است که از مهم­ترین آنها اثر ­پذیری تورم کشور از فرآیند جهانی­شدن است. به خاطر اهمیت و تاثیر روز­افزون جهانی­شدن بر تورم و اهمیت شاخص تورم در کلیه کشور­ها در این تحقیق سعی می­شود که به تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود.
1-2) بيان مسأله
تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، بروز نا‌اطمینانی در اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر تورم، زمینه مهمی برای رشد و توسعه پایدار فراهم می­کند. در سال­های اخیر اقتصاددانان به آثار جهانی­شدن بر جنبه­های مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کرده­اند، از جمله آثاری که جهانی­شدن بر اقتصاد کشورها می­تواند داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. کشورهای زیادی توانسته­اند در فرایند جهانی­شدن نرخ تورم خود را کاهش دهند. به عنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم 150 درصدی را در اواخر دهه 1990 داشته است، بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را به­شدت کاهش دهد(سلمان پور88).
اقتصاد جهانی شامل بین‌المللی شدن روز‌افزونی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد(فتاحی،1391).
جهانی‌شدن اقتصادی یک کشور تجارت جهانی را بهبود می‌بخشد، اقتصاد باز از طریق تاثیر‌گذاری بر بهبود فن آوری سریع­تر از اقتصاد بسته رشد می­کند( ساشیدا[1]، 2003 ). اقتصاد‌دانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی‌شدن عقیده دارند که جهانی‌شدن نقش عوامل خارجی را در فرایند تورم افزایش و نقش عوامل +داخلی را کاهش می‌دهد. جهانی‌شدن با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید‌کنندگان، رشد بهره‌وری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشور‌های صنعتی می‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد(سلمان‌پور، 1388). جهانی‌شدن به روش‌های مختلف ممکن است بر تورم کشور‌ها اثر‌گذار باشد. از یک طرف باز شدن اقتصاد‌ها می‌تواند بر نحوه عملکرد مقامات پولی کشور‌ها تاثیر‌گذار باشد. از طرف دیگر ادغام اقتصاد‌های نوظهوری چون چین و هند و نفوذ تولید این کشور‌ها به بازار‌های جهانی، تولید‌کنندگان کشور‌های دیگر را در معرض رقابت قیمتی شدیدی قرار داده که می­تواند مانع افزایش قیمت توسط آنها شود. همچنین، کاهش قیمت نسبی کالا‌ها و خدمات وارداتی ممکن است به صورت مستقیم از شدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بکاهد(فتاحی، 1391). پژوهش پیشنهادی به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا می­پردازد. نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا[2] با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF [3]پرداخته ­است.
1-3) حدود پژوهش
محدوده زمانی سالهای 2000 تا 2010 (با توجه به حد­اکثرداده های موجود) می­باشد.
همچنین حدود مکانی پژوهش شامل کشورهای منتخب منطقه خاور­میانه و شمال آفریقا می‌باشد.
1-4) سؤال­ها و فرضیه­های پژوهش
مهم­ترین سوال پژوهش حاضر عبارت است از:
آیا جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد؟
و مهم­ترین فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از:
جهانی­شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد.
(5-1اهداف پژوهش
مهم­ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند‌از :
الف) آشنایی با مفهوم بعد اقتصادی جهانی‌شدن.
ب) بررسی روند جهانی‌شدن اقتصادی در کشور‌های مورد نظر.
ج) آشنایی با روند تورم در کشور‌های مورد نظر.
د) تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا.
(6-1 روش انجام پژوهش
برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی استفاده می­شود.
برای بررسی تاثیر متغیر­های جهانی­شدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده می­شود.
(1-1) Yi t = α + βXit + γZit + uit
Yi t: نرخ تورم
α: عرض از مبدا
Xit: بردار متغیر­های مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و ... که وارد الگو می­شود.
Zit: زیر مجموعه­ای از متغیر­های مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانی­شدن است.
: uit جز اخلال
i,t به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور داده­های آماری می­باشند.
7-1) سازماندهی پژوهش
پژوهش پیشنهادی در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق بیان می‌شوند. در فصل دوم ادبیات موضوع از لحاظ نظری و تجربی بیان می‌گردد. فصل سوم به بیان روش تحقیق اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم فرضیه­های تحقیق آزمون می‌شوند. نتایج تحقیق در فصل پنجم بیان خواهند‌شد.
 
1. Sashida
2. Middle East and North Africa(MENA)
3. KOF Globalization Index
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق............ 1
(1-1 مقدمه........ 1
2-1) بيان مسأله 1
1-3) حدود پژوهش............................................. 2
1-4) سؤال‏‌ها و فرضیههای پژوهش................ 3
(5-1اهداف پژوهش........................................... 3
(6-1 روش انجام پژوهش................................. 3
7-1) سازماندهی پژوهش................................... 4
فصل دوم-ادبیات موضوع............................. 5
2-1) مقدمه........ 5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق................... 5
2-2-1) جهانیشدن............................................ 5
2-2-2) ابعاد جهانیشدن.................................. 6
2-2-3) شاخصهای جهانیشدن.................... 10
2-2-3-1) شاخصهاي تركيبي...................... 10
2-2-3-2) شاخصهاي غير تركيبي............... 13
2-2-4) نقد شاخصهای جهانیشدن............. 15
2-2-5) شاخص جهانیشدن KOF................ 17
2-2-5-1) شاخص جهانیشدن اقتصادی KOF............................................. 18
2-2-5-2) شاخص جهانیشدن اجتماعی KOF............................................ 19
2-2-5-3) شاخص جهانیشدن سیاسی KOF.............................................. 20
2-3) تعریف تورم................................................. 20
2-3-1) طبقه بندی تورم.................................. 20
2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت..................................... 20
2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمتها یا افزایش حجم پول................................ 21
2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضهای بودن افزایش قیمتها .............................. 21
2-3-2) علل و ریشههای تورم......................... 21
2-3-2-1) علل عارضی تورم.......................... 22
2-3-2-2) علل اقتصادی تورم........................ 22
4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم. 25
2-5) مبانی نظری جهانیشدن اقتصادی و تورم........................................... 27
2-6) ساز و کارهای اثرگذاری فرایند جهانیشدن بر تورم داخلی کشورها................................................ 29
2-6-1) جهانیشدن، انگیزه مقامات پولی و تورم......................................... 29
2-6-2) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30
2-6-3) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30
2-6-4) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31
2-7) مروری بر مطالعات تجربی..................... 31
2-7-1) پژوهش‏‌های خارجي......................... 32
2-7-2) پژوهش‏های داخلي............................ 34
فصل سوم-روش تحقیق.............................. 38
3-1) مقدمه...... 38
3-2) معرفی الگوی اقتصادسنجی.................. 38
3-3) روش پژوهش........................................... 39
3-4) مزایای استفاده از دادههای تابلویی.... 39
3-5) روشهای تخمین مدل دادههای تابلویی............................................ 40
3-6) انواع آزمونها.......................................... 04
3-7) متغیرهای موجود در الگو.................... 41
3-8) توصیف اطلاعات.................................... 42
فصل چهارم- یافتههای تحقیق.............. 53
4-1) مقدمه.... 53
4-2) تجزیه و تحلیل رابطهی جهانیشدن و تورم..................................... 53
4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب..................... 53
4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی................................................. 53
4-3-2) آزمون F لیمر.................................. 54
4-3-3) آزمون هاسمن ................................ 55
4-3-4) برآورد مدل برای کشورهای منتخب............................................. 55
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات................................................ 57
5-1) مقدمه... 57
5-2) نتیجهگیری............................................ 58
5-3) پیشنهادها.............................................. 59
منابع و مآخذ................................................. 60
پیوستها........................................................ 64
پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل........................................ 64
پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر.......... 65
پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن.......... 65
پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی................. 66
چکیده ی انگلیسی........................................... 67

👇 تصادفی👇

پایان نامه پیش بینی ساختار دوم RNA با استفاده از الگوریتم SetPSO‎پروژه آماده: انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی - 225 صفحه فایل ورد Word200 فاکتور موثر در سئوی سایتبررسی کاربرد عوامل اقتصادی و طراحی کارخانه در تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث و بهسازی کارخانجات مطالعه موردی" کارخانه بیسکوییت نل آمل "دانلود پایان نامه و تحقیق توربین های بادی و تولید برق به کمک انرژی بادی (فرمت فایل Word و باقابلیت ویرایش آماده پرینت)تعداد صفحات 168دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دخترفایل psd آتلیه کودک 2015 - سایز 20+25 زمینه سفید309- تحلیل و پیش بینی جریان ترافیك در شهر تبریز با استفاده از نظریه آشوب ( مطالعه موردی تقاطع سه راهی ولیعصر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

دانلود تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

خرید اینترنتی تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا

👇🏞 تصاویر 🏞