👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودتعیین نیاز های فعلی و آتی ماشینهای چالزنی معدن سنگ آهن چادرملو در این تحقیق موضوعات ماشین آلات، چالزنی، معدن، سنگ آهن بررسی می شود فرآیند تحلیل ماشینهای چالزنی فرآیندی حساس و پیچیده بوده ، که از یک سو به طبیعت پیچیده کانسار،طرحهای موجود معدنی و ظرفیت تولید مورد نیاز و از سوی دیگر دامنه وسیع ماشینهای موجود در بازار،موقعیت جغرافیایی معدن و بالاخره سطح آموزش نیروی کار بستگی دارد . همانگونه که ملاحظه می شوداثرات متقابل چندین فاکتور یا معیار باید در نظر گرفته شود لذا تصمیم گیریها اغلب پیچیده و متناقض هستند. بطور سنتی هزینه تهیه ماشین ها بعنوان یک معیار اولیه مورد بررسی قرار می گیرد اما هزینه تعمیر و نگهداری آنها درطول حیات آنها مورد توجه قرار نمی گیرد . ارزانترین ماشین ها همیشه بهترین و اقتصادیترین ماشین ها نخواهند بود . دامنه بررسی و انتخاب ماشینهای چالزنی جدید برای معدن چادرملو در مقطع زمانی فعلی به مراتب محدودتر از حالت های عمومی است زیرا در حال حاضر از عمر مفید ماشینهای چالزنی مقادیر قابل توجهی باقیمانده است . در این مطالعه، در ابتدا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی، عملکرد ماشینهایچالزنی مورد بررسی و سپس تعداد ماشین آلات چالزنی لازم در سالهای آتی پیش بینی و زمان مناسب برایخرید ماشینهای چالزنی جدید پیشنهاد شده است.در این مطالعه در ابتدا داده های عملیاتی – تاریخی ماشین آلات چالزنی برای یک دوره یک ساله جمع آوری و سپس این اطلاعات پردازش شده است. پس از تشکیل بانک اطلاعاتی، براساس زمان فعالیت عملیماشینهای چالزنی در طول دوره مورد مطالعه، ساعتهای فعال ماشینها، متوسط سرعت چالزنی و سرعت نفوذ به تفکیک برای سنگ آهن و باطله برای حالت تک ضرب و دو ضرب محاسبه شده است. مطالعات نشان دادهاست که با استفاده از سیستم تک ضرب در چالزنی می توان سرعت چالزنی در ساعتهای فعال ماشین هایموجود را در سنگ آهن و باطله به ترتیب 17 و 40 درصد افزایش داد. تناسب هندسی ماشین آلات با شاخص های هندسی معدن مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داده است که طول چالزنی ماشینهای چالزنی کم است و بایستی دکل بلندتری مورد استفاده قرار گیرد

👇 تصادفی👇

فیلم آموزشی سوراخکاری در نرم افزار پاورمیلدانش خانواده و جمعیتزبان پیش دانشگاهیمطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با استفاده از سنگچیندانلود کتاب Python Testing Cookbookدانلود پایان نامه بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا 105صدانلود تحقیق جوانان و اوقات فراغت مجازيارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده از مديريت ريسك ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞