👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودبین ضریب انتقال امواج لرزه ای حاصل آتشباری و خواص ناپیوستگی در سنگهای رسوبی در این تحقیق موضوعات سرعت موج ذره ای، انتقال امواج، ژئوفون، خواص ژئومکانیکی، انفجار، خواص ناپیوستگی , تاثیر خواص ناپیوستگها بر انتقال موج ذره ای:,بررسی می شود انفجار همیشه تولید لرزش یا امواج لرزه ای می کند. امواج لرزه ای امواج الاستیک ناشی از خواصالاستیک سنگهاست چنانچه به نقطه ای از قطعه سنگ نیرویی اثر کند که از حد الاستیک سنگ تجاوزنکند، تغییر شکل اندکی در آن نقطه ایجاد می گرددکه به نقطه مجاور منتقل شده و به همین ترتیب ازاطراف آن نقطه به نقاط دیگر انتشار می یابد[ 2]. امواج لرزه ای ممکن است خسارات جبران ناپذیری بهسنگهای باقیمانده پس از انفجار یا تاسیسات مجاور وارد کند هرگاه فرکانس ارتعاشات ناشی از انفجار1 هرتز باشد، استفاده از سرعت ذرات به عنوان معیار بررسی خسارت توصیه می شود فرکانس -- ارتعاشات ناشی از انفجار در معادن سنگی بین بین 1تا100 هرتز است تحقیقات زیادی در مورد تاثیر عوامل ناپیوستگی سنگها بر روی لرزش ناشی از انفجار انجام شده است.زمان عبور امواج ، به دانسیته مواد سنگی و کانیها بستگی دارد. با افزایش دانسیته سنگهای عبور امواج به علت بالا رفتن همسانگردی و انسجام سنگ انتقال امواج لرزه ای بهتر انجام می شود و ضریب انتقال امواج بالا می رود درزه ها در انتقال امواج لرزه ای نقش اساسی دارند، بطوریکه می توان گفت تمامی عوامل تاثیر گذار بر رویانتقال امواج نوعی به درزه ها وابسته اند. خواص درزه ها از قبیل فاصله داری، مواد پرکننده و وضعیت درزه ها بیشترین تاثیر را بر روی انتقال امواج دارند

👇 تصادفی👇

آموزش خودهیپنوتیزم برای رسیدن به ثروتنمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فارسی- برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین مواد آموزشی کد درس: 1213209کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيتبررسی بتن بازیافتی در جهانتحقیق درباره اثرات ورزش بر سلامتي بدنارزیابی چرخه حیات نیروگاه اتمی بوشهر از دیدگاه اثر بر تغییر اقلیمبررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞