👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مدیریت جهادی در آموزش و پرورش

ارتباط با ما

دانلود


مدیریت جهادی در آموزش و پرورش
دسته: رشته مدیریت
عنوان مقاله : مدیریت جهادی در آموزش و پرورش
قالب بندی : PDF
قیمت : 2400 تومان
شرح مختصر : پدیده جهانی شدن از بحث برانگیزترین مسایل روز جهان به شمار می رود. پدیده‌ای که در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها نقش تعیین کننده ای داشته و مرزهای جغرافیایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد، منافع مردم و کشورها را بیش از پیش به هم تنیده کرده و علاوه بر کالا وخدمات، افکار و دانش بشری را نیز آسانتر و بی حد و مرزتر از گذشته مبادله می کند.چالش های جهانی آموزش و پرورش در قرن بیست ویکم را می توان ناشی از دیدگاه های نو به کارکردهای آموزشی و پرورشی دانست. این دیدگاهها قطعاً رویکردهای متفاوتی را به مشکلات آموزش و پرورش ایران و توانمندی های آن اضافه و موضوعات گوناگونی را مطرح می سازند.در جوامع امروز آموزش بی تردید نقش اصلی را در توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی ایفا می کند و عیار توسعه در هر کشور ی را با میزان سرمایه گذاری برای کودکان و نوجوانان آن کشور می سنجند . زیرا سرمایه اصلی کشور ، همانا نیروی انسانی با فرهنگ و کار آمد از طریق آموزش تامین می گردد . در حال حاضر در ایران ۱۵ میلیون دانش آموز حساس ترین سالهای زندگی خود را در مدرسه می گذرانند . لذا توجه به این قشر جامعه ، اهمیت دادن به آینده است . امروز وظیفه آموزش و پرورش دیگر تنها انتقال میراث فرهنگی گذشته به نسل حاضر نیست . زیرا اگر چه این هدف اهمیتی در خور توجه دارد ، اما مهمتر از آن هدف آموزش و پرورش بایستی آماده کردن جوان برای زندگی در جامعه ای باشد که در انتظار اوست و چند و چون آن جامعه بایستی به دست و اندیشه او تعیین گردد . مطالعه فضای فکری حاکم بر آموزش و پرورش فعلی ایران باید بر ما آشکار کند آیا آموزش و پرورش کنونی قادر به انجام این مهم یعنی پرورش مدام جوان در جهت از قوه به فعل در آوردن توانائیهای آنها هست یا نه ؟ لذا بدلیل حساسیت موضوع مورد بحث پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از آرا و نظریات دانشمندان در زمینه” مدیریت جهادی” در آموزش و پرورش و تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی با توجه به منابع و موانع پیش روی آن با تکیه به نتایج تحقیقات به دست آمده در مورد نحوه تأثیرگذاری «جهانی شدن» بر آموزش و پرورش ایران و عمده‌‌ ترین چالش‌های احتمالی که نظام آموزش و پرورش ما در آینده با آن روبه رو است، با اتخاد راهبردهای آموزشی مطلوب و مؤثر که در این مقاله به آن اشاره می شود، امیدواریم با اراه استراتژی ها و راهکارهای مناسب بر چالش‌های پیش رو فایق آییم
فهرست :
مقدمه
چالش های جهانی
منابع و موانع برون زا
فلسفه مسلط اجتماعى
سطح تولید و سرمایه گذارى
محیط آموزش و پرورش اجتماع
عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادى بینالمللى
منابع و موانع مختلط درون زا و برون زا
توزیع آموزش و پرورش
منابع انسانى آموزش و پرورش
چالش های آموزش و پرورش ایران
آموزش زیست محیطی
تک فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ های بومی
پدیده بی سوادی مدرن
پدیده آموزشهای ناهمسان
عدم همراهی ذهنیات با عینیات
مدیریت جهادی
مدیریت جهادی و تحقق اقتصاد مقاومتی
موانع مدیریت جهادی
مدیریت آموزشی
پیدایی و تحول نظامهای نوین آموزش و پرورش
نتیجه گیری
راهکارها
منابع و مآخذ

👇 تصادفی👇

مجموعه 13 جلدی تاریخ کاملمجموعه کتاب های Idioms and Phrasal Verbs متوسط - پیشرفتهپروژه کاربرد لیزر در مهندسی برقمزایای روانی یک رابطه زناشویی صحیحدانلود مقاله روشهای نگهداری مواد غذاییگزارش کارآموزی حسابداری اداره مالیات استان قزوینپاورپوینت آموزشی "مدیریت دانش"مطالعه ممطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ wordجزوه دینامیک مهندس امیر مسعودی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مدیریت جهادی در آموزش و پرورش

مدیریت جهادی در آموزش و پرورش

دانلود مدیریت جهادی در آموزش و پرورش

خرید اینترنتی مدیریت جهادی در آموزش و پرورش

👇🏞 تصاویر 🏞