👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره

ارتباط با ما

دانلود


دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره
فهرست مطالبعنوان مقدمه بسط موضوع طرح بخش اول: مطالعاتفصل اول: مطالعات وضع موجود 1- 1- 1- موقعيت جغرافيايي استان تهران 1- 1- 2- موقعيت جغرافيایي شهر تهران 1- 1- 3- شناخت زمین طرح 1- 1- 4- مطالعات اقلیمی 1- 1- 4- 1- استان تهران الف- تابش خورشید ب- باد پ- درجه حرارت ت- بارش ج- پوشش گیاهی 1- 1- 4- 2- شهر تهران الف- باد ب-درجه حرارت پ- رطوبت ت- توپوگرافی ج- گسل های بزرگ د - گسترش فیزیکی شهر 1- 1- 5- مطالعات فرهنگی و اجتماعی - سابقه تاریخی شهر تهران - جمعیت تهران - جاذبه های فرهنگی و تاریخی - جشن ها و عزاداری - کار و معیشت فصل دوم: تهیه، شناخت و تحلیل اطلاعات 1- 2- 1- تحلیل نمونه های مشابه - مهمانسرای حافظیه - هتل همای تهران - هتل بین المللی استقلال - هتل عباسی اصفهان - هتل آزادی تهران - هتل لاله تهران - هتل – کاروانسرا آبادان 1- 2- 2- ضوابط اجرایی و استانداردها 1- 2- 2- 1- اشکال پلان اتاق های خواب 1- 2- 2- 2- سیرکولاسیون ( مسیر گردش ) قایم 1- 2- 2- 3- اتاق خواب میهمانان 1- 2- 2- 4- اتاق ها یا محوطه های عمومی 1- 2- 2- 5- فضاهای خدماتی 1- 2- 2- 6- فضاهای اداری 1- 2- 2- 7- فضاهای ورزشی 1- 2- 2- 8- سرویسهای ساختمان 1- 2- 2- 9- مشخصات پارکینگ 1- 2- 3- مطالعات الگوهای معماری بومی و جهانی 1- 2- 4- کاربری ها و فضاهای عملکردی فصل سوم: مبانی نظری و بسط ایده ها 1- 3-1 - از کاروانسرا تا هتل 1- 3- 2- مبانی نظری معماری 1- 3- 3- مبانی نظری طراحی فصل چهارم : آنالیز و نتیجه گیری 1- 4- 1- تحلیل سایت 1- 4- 1- 1- موقعيت کلی سايت در شهر 1- 4- 1- 2- شکل، ابعاد و محدوده سايت 1- 4- 1- 3- شناخت و بررسی عناصر مهم نزدیک به سايت 1- 4- 1- 4- دسترسی 1- 4- 1- 5- ديد و منظر 1- 4- 1- 6- آلودگی صوتی 1- 4- 1- 7- جهت باد های مطلوب و نامطلوب 1- 4- 1- 8- نتیجه کلی جهت گیری بنا در سایت 1- 4- 2- نمودار حبابی 1- 4- 3- نمودار عملکردی
بخش دوم: طراحی معماری و نقشه های اجرایی2-4- 1- آغاز طراحی 2-4- 2- شکل گیری مجموعه 2-4- 3- سازه 2-4- 4- تأسیسات 2-4- 5- نقشه های کلی طرح منابع و مآخذ
این رساله دارای 135 صفحه به صورت Word میباد
 

👇 تصادفی👇

دانلود فایل (Word) پروژه بررسی سیستم‌ های برنامه‌ریزی منابع‌ موسسه‌ (ERP)بررسي مذاكرات فروش با خريداران خارجي در اتاق بازرگانيبررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل39- بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sasپروژه دینام و كارخانه ايمن‌ خودرو شرقتحقیق بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها در ايرانسنتز نانوذرات شش وجهی ‏CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن هانمونه سوالات آزمون tcf1500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی-معنی فارسی به انگلیسی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره

دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره

دانلود دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره

خرید اینترنتی دانلود مطالعات کامل هتل چهار ستاره

👇🏞 تصاویر 🏞