👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبيرستانهاي دولتي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبيرستانهاي دولتي
عنوان مقاله: بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبيرستانهاي دولتي
قالب بندی: word
قیمت: 2500 تومان
شرح مختصر:
مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهۀ 1960، در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسياري از مطالعات صورت گرفته،سعي در تقسيم بندي رفتارها و علل بروز آنها داشته اند.مباحثي نظير: ادراك، انگيزش، نگرش هاي شغلي و... ازجمله مواردي هستند كه به بررسي ريشة بسياري از رفتارهاي آدمي در محيط كار مي پردازند.
اما امروزه توجه روانشناسان و رفتارشناسان به وجود تفاوت هایی در رفتارهای رسمی با رفتار های غیر رسمی کارکنان در محیط کار که برای سازمانها مفید و سودمند هستند ولی در شرح شغل کارکنان وجود ندارند و اغلب بوسیله سیستم پاداش سازمانها شناخته نمی شوند متمایل شده است. این رفتارهای غیر رسمی که از سوی کارکنان به نمایش گذاشته می شوند تحت عناوین گوناگونی مشخص شده اند که شایعترین آنها رفتار شهروندی سازمانی می باشد.
از سویی در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمانها در جستجوی شیوه های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاریهای سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد ودستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است.
با توجه به اینکه ترغیب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین، برای تشویق این گونه رفتار ها در بین کارکنان بایستی به تقویت پیش زمینه های آنها پرداخت. یکی از این پیش زمینه ها رضایت شغلی می باشد.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی آنان در دبيرستانهاي دولتي شهرستان ملكانمی باشد. که بدین منظور پنج فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی طراحی شد و اطلاعات مورد نیاز جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه طراحی شده که در نمونه آماری که بر اساس فرمول کوکران 129 نفر محاسبه شد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پخش و پس از جمع آوری و تحلیل کلیه فرضیه ها مورد تأئید قرار گرفتند که برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یعنی بین رضایت شغلی و ابعاد آن(رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ترفیع، رضایت از حقوق) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 

👇 تصادفی👇

تاریخ فلسفه و تصوفنمونه قراردادتولید سیستم های موقعیب یاب جهانیدانلود پاورپوینت پیرامون علم بیومتریکدانلود پاورپوینت معرفی پلی استایرندانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی کوه دم (مقیاس: 1:100000)9-بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها25 قانون براي انضباط در معاملاتمقدمه ای بر programmable logic controllers)PLC)دانلود تحقیق آشنایی با چاپگر ها و ویژگی های آنها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبيرستانهاي دولتي

بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبيرستانهاي دولتي

دانلود بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبيرستانهاي دولتي

خرید اینترنتی بررسي رابطه بین رضایت شغلی دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبيرستانهاي دولتي

👇🏞 تصاویر 🏞