👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم

ارتباط با ما

دانلود


سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم
عنوان مقاله: سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم
قالب بندی: word
قیمت: 2500 تومان
شرح مختصر:
در نگاه اول، رویکرد غالب و جا افتاده بسیاری از متفکران بر این است که گسترش تکنولوژی اطلاعات باعث ایجاد صلح، همبستگی و نزدیکی بشر، ایجاد و گسترش دموکراسی، حفظ آزادی و تقویت جامعه مدنی می شود. رویکرد دیگری نیز وجود دارد که چندان این نگاه کارآمد و مورد اجماع را قبول ندارد و نقدهای اساسی بر آن وارد می نماید. این نوشتار سعی دارد از زاویه دید نفی­گرایانه و به شدت بدبین پسامدرنیسم، سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد. شکل دولت الکترونیک، امنیت، اطلاعات کارآمد، دیپلماسی و دموکراسی دیجیتالی را پذیرفتن، اما در نهایت در محتوا حرکت کردن به سمت نگرش های رادیکالی که شکی بزرگ در مبانی و اعتقاد سیاسی خوش بینانه به عصر اطلاعات می اندازد. عصر اطلاعات از منظر پسامدرنسیم در عصر اطلاعات خود را به سه گونه جامعه انضباطی، جامعه کنترلی و جامعه شبیه سازی شده، دارای متافیزیک های کد متبلور می سازد که سامانه های پیچیده امنیت، کنترل، ساختاری نرم و خاموش را ترسیم می کند.

👇 تصادفی👇

اموزش تصویری خط نستعلیقالگوریتم بهینه سازی توده ذرات ‎( PSO )‎استفاده از تكنولوژي بيسيم به صورت امننرم افزار رمان اندرویدمجموعه نکات کنکوریجزوه سیستم های مخابرات ماهواره ایوکتور آرم - گروه Tمقاله 65- بررسی الگوی سنی ازدواج در ايران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم

سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم

دانلود سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم

خرید اینترنتی سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم

👇🏞 تصاویر 🏞