👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

ارتباط با ما

دانلود


دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه....................................... 1
طرح مسئله................................... 3
فصل اول
مطالعات شناخت پایه ای موسیقی................. 12
بخش اول-موسیقی و تصویرهای انسانی............. 13
بخش دوم-کلیاتی درباره ی موسیقی............... 14
2-1-موسیقی................................... 14
2-2-نت....................................... 14
2-3-کلید..................................... 14
2-4-وزن...................................... 15
بخش سوم-ارکان موسیقی......................... 15
3-1-ریتم..................................... 15
3-2-ملودی.................................... 15
3-3-هارمونی یا هماهنگی....................... 16
3-4-تمبر یا رنگ آمیزی........................ 16
بخش چهارم-فرم موسیقی......................... 16
بخش پنجم..................................... 17
5-1-موسیقی آوازی کرال........................ 18
5-2-موسیقی اپرا............................ 18
5-3-موسیقی سمفونیک......................... 19
5-4-موسیقی ارکسترال کوچک..................... 19
5-5-موسیقی مجلسی............................. 20
5-6-موسيقي تك نوازي.......................... 20
بخش ششم...................................... 22
6-1-آوازهای مذهبی............................ 23
6-2-موسیقی فولکلوریک ایران................... 23
6-3-موسیقی شهری............................ 23
6-4-موسیقی عرفانی............................ 24
6-5-گروه نوازی و همسرایی................... 25
6-6-گروه نوازی و تک خوانی.................. 26
6-7-برنامه های 1،2 و 3 نفره.................. 26
بخش هفتم-فیزیک صوت........................... 27
7-1-صوت...................................... 27
7-2-ارتعاش................................... 27
7-3-موج...................................... 28
7-4-سرعت صوت................................. 28
7-5-انکسار صوت............................. 28
7-6-تفرق صوت............................... 28
7-7-انعکاس صوت............................... 28
7-8-جذب صوت................................ 28
7-9-پژواک.................................. 29
7-10-تداخل................................. 29
7-11-حدود شنوایی............................. 29
7-12-شدت صوت................................. 29
7-13-قوت صدا............................... 29
7-14-خستگی شنوایی............................ 29
7-15-پایداری حس.............................. 29
7-16-تشدید................................... 29
7-17-محدوده ی اصوات.......................... 29
7-18-فواصل موسیقی............................ 30
7-19-دینامیک و نوانس......................... 30
7-20-بلندی صدای پس آوا(واخنا)................ 30
بخش هشتم-آکوستیک و موسیقی.................... 30
8-1-آکوستیک موسیقی........................... 30
8-1-1-وضوح................................... 31
8-1-2-صمیمیت................................. 32
8-1-3-تمبر و زنگ صوت......................... 32
8-1-4-بلندی،نوفه و گستره ی پویایی............ 32
8-2-صفات ذهنی کیفیات آکوستیکی موسیقی......... 34
8-2-1-صمیمیت یا حضور......................... 34
8-2-2-زنده بودن.............................. 34
8-2-3-گرمی................................... 35
8-2-4-بلندی صدای مستقیم...................... 35
8-2-5-بلندی صدای واخنا....................... 35
8-2-6-وضوح یا روشنی.......................... 36
8-2-7-درخشندگی............................... 37
8-2-8-پخشایی................................. 38
8-2-9-تعادل.................................. 39
8-2-10-ترکیب................................. 39
8-2-11-ترکیب ارکستر.......................... 39
8-2-12-حاضر جوابی............................ 40
8-2-13-بافت.................................. 40
8-2-14-آزادی از اکو.......................... 40
8-2-15-ازادی از نوفه......................... 41
8-2-16-طیف دینامیکی.......................... 41
8-2-17-کیفیت تنایی........................... 41
8-2-18-یکنواختی.............................. 42
فصل دوم
معماری و موسیقی.............................. 43
بخش اول-معماری در گستره های زمانی و مکانی.... 44
بخش دوم-موسیقی در گستره های زمانی و مکانی.... 45
بخش سوم-مقایسه ی معماری با انواع موسیقی...... 46
بخش چهارم-وحدت گرایی......................... 47
بخش پنجم-سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رایج.. 48
بخش ششم-سلسله مراتب در کشف فضا............... 49
بخش هفتم مکانی............................... 52
بخش هشتم-نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی 53
بخش نهم-مبانی آفرینش کالبدی موسیقی و معماری.. 55
9-1-جوهره ی کالبدی........................... 56
9-2-ابزارهای ارزیابی جوهره ی کالبدی.......... 57
بخش دهم-ویژگی های کمی جوهره ی کالبدی......... 57
10-1-ارتفاع صوت و ابعاد علایم بصری............ 58
10-2-شدت صوت و فاصله ی علایم بصری............. 59
10-3-زمان دوام یا کشش........................ 60
بخش یازدهم-ویژگی های کیفی جوهره.............. 61
فصل سوم
نمونه های مشابه............................. 62
تالارهای موسیقی والت دیستی 63
تالار سرود ناگااوکا 66
تالار فیلارمونیک لوکزامبورگ 69
شهر موسیقی رم................................ 71
تنریف........................................ 73
مرکز موسیقی............................... 75
اپرای سیدنی.................................. 77
مرکز موسیقی.............................. 77
مرکز موسیقی سیاتل............................ 80
نتیجه گیری................................... 81
فصل چهارم
بررسی سایت................................... 84
4-1- معرفي سايت.............................. 85
4-2- چشم انداز............................... 85
4-3- همسايگي‌ها............................... 85
4-4- كاربري فعلي زمين....................... 85
4-5-اقليم.................................... 86
فصل پنجم
برنامه ی فضایی............................... 105
بخش اول-حوزه ی اداری......................... 107
بخش دوم-حوزه ی آموزشی........................ 108
2-1-سالن تمرین ارکستر........................ 108
2-2-سالن های تمرین کر........................ 109
2-3-اتاق های تمرین......................... 110
2-4-کلاس پیانو................................ 110
2-5-کلاس های تئوری............................ 110
2-6-کارگاه تعمیر ساز و سازسازی............... 111
بخش سوم-حوزه ی فرهنگی........................ 111
3-1-تسهیلات شنیدن............................. 111
3-2-کتابخانه................................. 112
3-2-1-نورپردازی در کتابخانه.................. 113
3-2-2-آکوستیک کتابخانه....................... 113
3-3-رستوران.................................. 113
3-4-موزه ی موسیقی............................ 113
3-5-بخش اجرا................................. 115
3-5-1-صحنه................................... 116
3-5-2-آپرون.................................. 116
3-5-3-شبکه................................... 117
3-5-4-توفال ها............................... 117
3-5-5-پرده ی پشت صحنه........................ 118
3-5-6-پوسته.................................. 118
3-5-7-درها................................... 118
3-5-8-نورها.................................. 119
3-5-9-ارتفاع دهنده ها........................ 119
3-5-10-داده های اصلی مربوط به صندلی ها....... 119
3-5-11-انواع چیدن ردیف ها.................... 119
3-5-12-راهروهای بین صندلی ها................. 120
3-5-13-دید تماشاچیان......................... 120
3-5-14-عمق سالن.............................. 120
3-5-15-مقطع سالن............................. 121
3-5-16-نور................................... 122
3-5-17-تقسیم سالن ها و ارتباط آنها........... 123
3-5-18-راحتی و ایمنی تماشاچیان............... 123
3-5-19-بلیط فروشی............................ 123
3-5-20-سرسرا................................. 124
3-5-21-سرویس بهداشتی......................... 125
3-5-22-اشکال پلان............................. 126
3-5-22-1-فرم مستطیلی......................... 126
3-5-22-2-فرم بادبزنی......................... 126
3-5-22-3-تالارهای نعل اسبی.................... 126
3-5-22-4-فرم مدور............................ 126
3-5-22-5-فرم پلان نامنظم...................... 127
3-5-22-6-انتخاب فرم مناسب تالارهای موسیقی..... 127
3-5-23-نکات لازم در طراحی بستر ارکستر......... 128
3-5-24-مونومانتالیزم در تالار................. 129
بخش چهارم-حوزه خدمات......................... 130
4-1-فضاهای کمکی انبار........................ 130
4-2-تسهیلات اضافی............................. 130
4-3-تاسیسات.................................. 130
4-3-1-برق.................................... 130
4-3-2-تهویه ی مطبوع....................... 131
4-3-4-صحنه................................... 131
4-3-5-سیستم آب پاش و ایمنی آتش سوزی.......... 131
بخش پنجم-ورودی مجموعه........................ 133
5-1-خارج مجموعه.............................. 133
5-2-درهای به سمت هال ورودی................... 133
5-3-پیش ورودی و هال ورودی…................... 133
بخش ششم-خلاصه................................. 134
بخش هفتم –بررس مسائل معلولين در طرح........ 141
فصل ششم
برنامه‌فيزيكي................................. 146
فصل هفتم
نقشه‌ها و مدارك نهايي......................... 153
منابع و ماخذ............................... 167
 

👇 تصادفی👇

کتابچه ی آموزشی " آشنایی با ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز "دانلود مقاله بررسي خرپاهاي پيش‌ساخته ماشينيدانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان نوآوری در یادگیری با تکالیف درسی خلاق325-عدم قطعیت پارامترهای ژئوتكنیكی و تحلیل تراوش سد سنگریزه ای بارویه بتنی سیاه بیشهفراماسونری دجال آخرالزمانبررسي ساختمان، عملكرد و حفاظت كليدهاي قدرت جریان مستقیم (750-3000 V DC up 9000 A) و كاربرد آن در صنعتچگونگی رفتار با کودکان استثنائی در دوران ابتداییبررسی تحدب تعمیم یافته برای نگاشتهای فازی بوسیله یک ترتیب رتبه بندی خطی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

دانلود دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

خرید اینترنتی دانلود مطالعات کامل خانه موسیقی

👇🏞 تصاویر 🏞