👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه آماده: بررسي و ساخت انواع سنسورها و سنسورپارک - 107 صفحه فایل ورد Word

ارتباط با ما

دانلود


پروژه آماده: بررسي و ساخت انواع  سنسورها و سنسورپارک - 107 صفحه فایل ورد Word
فهرست
مقدمه ....................................................................................................................................7
فصل 1 : سنسور چيست ؟................................................................................................... 8
فصل 2 : تكنيك هاي توليد سنسور.......................................................................................11
فصل 3 : سنسور سيليكاني ...................................................................................................13
3_1 : خواص سيليكان ..................................................................................................15-13
3_2 : مراحل توليد در تكنولوژي سيليكان.....................................................................16-15
3_3 : سنسور درجه حرارت ................................................................................................17
3_4 : سنسور درجه حرارت مقاومتي ....................................................................................17
3_5 : سنسور حرارت اينترفيس ............................................................................................19
3_6 : سنسورهاي حرارتي ديگر و كاربرد آنها.......................................................................20
3_7 : سنسورهاي فشار..........................................................................................................21
3-8 : اثر پيزو مقاومتي ..........................................................................................................22
3-9 : سنسورهاي فشار پيزو مقاومتي ...................................................................................23
3_10 : اصول سنسورهاي فشار جديد...................................................................................25
3_11 : سنسورهاي نوري ......................................................................................................26
3_12 : مقاومت هاي نوري ..................................................................................................27
3_13 : ديودهاي نوري و ترانزيستورهاي نوري....................................................................28
3-14 : سنسورهاي ميدان مغناطيسي .....................................................................................30
فصل 4 : مولدهاي هال و مقاومتهاي مغناطيسي......................................................................31
4_1 : كاربردهاي ممكن سنسورهاي ميدان مغناطيسي............................................................32
فصل 5 : سنسورهاي ميكرومكانيكي ......................................................................................34
5-1 : سنسورهاي شتاب / ارتعاش ........................................................................................35
5_2 : سنسورهاي ميكروپل ...................................................................................................37
فصل 6 : سنسورهاي فيبر نوري ............................................................................................39
6_1 : ساختمان فيبر ها .........................................................................................................40
6_2 : سنسورهاي چند حالته ................................................................................................41
6_3 : سنسورهاي تك حالته .................................................................................................44
6_4 : سنسورهاي فيبر نوري توزيع شده ..............................................................................46
فصل 7 : سنسورهاي شيميايي ..............................................................................................52
7_1 : بيو سنسورها ................................................................................................................56
7_2 : سنسورهاي رطوبت .....................................................................................................58
فصل 8 : سنسورهاي رايج و كاربرد آن .................................................................................60
8_1 : سنسورهاي خازني .......................................................................................................60
فصل 9 : سنسور ويگاند..........................................................................................................62
فصل 10 : سنسورهاي تشديدي..............................................................................................66
10_1 : سنسورهاي تشديدي كوارتز.......................................................................................67
10_2 : سنسورهاي موج صوتي سطحي ................................................................................69
فصل 11 : سنسورهاي مافوق صوت ......................................................................................71
فصل 12 : سنسور پارك .........................................................................................................79
12-1: پتاسیومترها .................................................................................................................79
12-2 : خطی بودن پتاسیومترها .............................................................................................80
12-3 : ریزولوشن پتاسیومترها .............................................................................................82.
12-4 : مسائل نویزالکتریکی در پتاسیومترها..........................................................................84
12-5 : ترانسدیوسرهای جابه جایی القایی ...........................................................................85
12-6 : ترانسدیوسرهای رلوکتانس متغیر................................................................................85
12-7 : ترانسفورمورهای تزویج متغیر: LDTوLVDT ......................................................89
12-8 : ترانسدیوسرهای تغییرمکان جریان ادی..................................................................... 94
12-9 : ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی .......................................................................... 96
12-10 : رفتارخطی ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی ....................................................... 99
12-11: سنسورهای حرکت ازنوع نوری .............................................................................100
12-12 : ترانسدیوسرهای تغییرمکان اولتراسوند ..................................................................101
12-13 : سنسورهای پرآب هال سرعت چرخش وسیتم های بازدارنده
(کمک های پارکینگ ) .......................................................................................................104
12-14 : سیستم های اندازه گیری تغییرمکان اثرهال ...........................................................105
12-15 : سنسوردوبل پارک ................................................................................................106
12-16 : آی سی 555 درمواد ترانسمیتر..............................................................................107

👇 تصادفی👇

پاورپوینت "حيوانات در حال انقراض"نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث -جوامع حدیثی کد درس: 1220196بررسي تاثير استفاده از نانو سيال بر عملكرد گرمايي ميكرولوله حرارتي نوسانيپایان نامه کارشناسی کامپیوتر - CMS یا سیستم های مدیریت محتواروستای بنوشه درهبارهای دریا روی کشتی و سازه های دریاییطرح توجیهی آموزش و اجرای تئاترتهران قدیم - نفیسیکنترل توان ری اکتیو دینامیک در شبکه های میکروی مجتمع با استفاده از IPFC ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه آماده: بررسي و ساخت انواع سنسورها و سنسورپارک - 107 صفحه فایل ورد Word

پروژه آماده: بررسي و ساخت انواع سنسورها و سنسورپارک - 107 صفحه فایل ورد Word

دانلود پروژه آماده: بررسي و ساخت انواع سنسورها و سنسورپارک - 107 صفحه فایل ورد Word

خرید اینترنتی پروژه آماده: بررسي و ساخت انواع سنسورها و سنسورپارک - 107 صفحه فایل ورد Word

👇🏞 تصاویر 🏞