👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه آماده: مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن - 147 صفحه فایل ورد Word

ارتباط با ما

دانلود


پروژه آماده: مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن - 147 صفحه فایل ورد Word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1 : طرح دیدگاه و اهداف پروژه .................................................................... 1
مقدمه......................................................................................................................... 2
اهداف کلی پروژه ..................................................................................................... 9
کارایی...................................................................................................................... 10
فصل 2 : بررسی آبگرمکن های خورشیدی........................................................... 12
معیارهای طراحی آبگرمکن خورشیدی.................................................................... 13
سیستم Recirculation (pluse)............................................................................ 18
سیستم Drainout (Drain down ) ....................................................... 19
سیستم Drainback With Air Compressor.................................................... 20
سیستم Drainback with liquid level control................................................ 22
سیستم Thermosyphon with electrically protected collecrtor............. 23
سیستم Drainout Thermosyphon................................................................... 25
سیستم Breadbox (batch).................................................................................. 26
سیستم Coil in Ttank , Warp Around , Tank in Tank............................ 28
سیستم External Heat Exchanger................................................................... 30
سیستم Darinback with load- side heat exchanger................................... 32
سیستم Drainback with Collector – Side Heat Exchanger..................... 34
سیستم Two – phase – Thermosyphon........................................................ 35
سیستم One Phase Thermosyphon................................................................ 36
نتایج و بررسی سیستم های خورشیدی متناسب با ایران ...................................... 38
فصل سوم : گرد آورنده های تخت خورشیدی..................................................... 46
صفحه پوشش.......................................................................................................... 50
فاصله هوایی............................................................................................................ 52
صفحات جاذب......................................................................................................... 53
طرحهای گوناگون صفحه جاذب و مجاری انتقال سیال.......................................... 54
سیال عامل .............................................................................................................. 60
عایقکاری.................................................................................................................. 61
قاب گرد آورنده ...................................................................................................... 63
رشته های سری و موازی....................................................................................... 64
فصل چهارم : اصول حاکم بر گرد آورنده های خورشیدی................................... 67
انتقال گرما به سیال................................................................................................. 68
جریان متلاطم و بدست آوردن ضریب انتقال گرما................................................. 69
جریان گذرا و بدست آوردن ضریب انتقال گرما..................................................... 70
جریان آرام و بدست آوردن ضریب انتقال گرما..................................................... 73
بیلان انرژی برای یک گردآورنده تخت خورشیدی نمونه....................................... 74
متوسط ماهانه انرژی خورشیدی جذب شده ......................................................... 76
اثرات وضعیت سطح جذب بر روی مقدار انرژی دریافتی ..................................... 80
توزیع دما در گردآورنده های تخت خورشیدی...................................................... 84
ضریب انتقال گرمای کل یک گردآورنده.................................................................. 85
چگونگی تغییر ضریب اتلاف فوقانی بر اثر تغییر فاصله.......................................... 88
توزیع دما بین لوله و ضریب بازدهی گردآورنده ................................................... 91
توزیع دما در جهت جریان....................................................................................... 99
ضریب اخذ گرما و ضریب جریان گرد آورنده ..................................................... 100
میانگین دمای سیال و صفحه.................................................................................. 103
طرحهای دیگر گردآورنده ..................................................................................... 104
فصل پنجم : طراحی یک نمونه گرد آورنده تخت ................................................ 107
منطقه طراحی.......................................................................................................... 109
مقدار آبگرم مصرفی............................................................................................... 109
درجه حرارت آبگرم مصرفی.................................................................................. 110
درجه حرارت آب ورودی به گرد آورنده ............................................................. 110
تعداد گرد آورنده ها و چگونگی نصب آنها به هم.................................................. 110
زوایای حرکت خورشید.......................................................................................... 111
جهت تابش خورشید............................................................................................... 119
نسبت بین تابش مستقیم بر روی یک صفحه شیبدار واقعی .................................. 119
زاویه شیب گرد آورنده ها .................................................................................... 123
محاسبه مقدار متوسط ماهانه تابش روزانه رسیده به سطح گرد آورنده ............ 123
بدست آوردن طول روز ........................................................................................ 126
شکل گرد آورنده ................................................................................................... 127
جنس صفحه جاذب................................................................................................. 127
مشخصات رنگ....................................................................................................... 127
قطر و تعداد لوله ها در هر گرد آورنده ................................................................ 128
بدست آوردن دبی حجمی و جرمی......................................................................... 128
بدست آوردن عدد رینولدز در لوله ها................................................................... 129
بدست آوردن ضریب انتقال گرما........................................................................... 129
نوع پوشش.............................................................................................................. 130
جنس قاب................................................................................................................ 130
نوع و ضخامت عایق............................................................................................... 130
دمای محیط............................................................................................................. 131
بدست آوردن انرژی مورد نیاز ............................................................................. 131
بدست آوردن ضریب اتلاف فوقانی........................................................................ 132
بدست آوردن اتلاف تحتانی.................................................................................... 132
بدست آوردن ضریب اتلاف کلی ............................................................................ 133
بدست آوردن سطح گرد آورنده ............................................................................ 133
فاصله بین لوله ها................................................................................................... 134
بدست آوردن بازدهی پره....................................................................................... 134
بدست آوردن بازدهی گرد آورنده ........................................................................ 134
بدست آوردن ضریب انتقال گرمای گرد آورنده ................................................... 134
محاسبه دمای خروجی سیال.................................................................................. 135
بدست آوردن بازدهی گرد آورنده ........................................................................ 135
مشخصات دستگاه طراحی شده ............................................................................ 136
منابع و مراجع ........................................................................................................ 138
ضمائم

👇 تصادفی👇

سوالات تستي كتاب آشنایی و رعایت استاندارد - اصول حسابداری ( پودمان اقتصاد خانواده)بانک ایمیل فعال کشور خیلی دقیق 94دانلود مقاله سیستم های هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمانآموزش تغییر نام کاربری بازی کلش آف کلنز (اختصاصی پرامیس شاپ)75-تاثیر تونل سازی بروش EPB بر شالوده پل ها مطالعه موردی متروی خط 7 تهرانکاربرد MATLAB در کنترلآموزش VHDLدانلود پاورپوینت ديگ بخار و جايگاه آن دريک نيروگاه حرارتی (بویلر) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه آماده: مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن - 147 صفحه فایل ورد Word

پروژه آماده: مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن - 147 صفحه فایل ورد Word

دانلود پروژه آماده: مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن - 147 صفحه فایل ورد Word

خرید اینترنتی پروژه آماده: مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن - 147 صفحه فایل ورد Word

👇🏞 تصاویر 🏞