👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رساله خانه سالمندان

ارتباط با ما

دانلود


رساله خانه سالمندان
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
 
مقدمه ..................................................................................................................................................................1
 
 
فصل اول:مطالعات جغرافیایی، اقلیمی
 
1-1 مطالعات جغرافیایی................................................................................................................................3
1-2 موقعیت طبیعی......................................................................................................................................5
1-3 مطالعات اقلیمی.......................................................................................................................................5
1-4 نتیجه گیری و رهنمودهای اقلیمی موثر در طراحی.......................................................................9
 
 
فصل دوم:مطالعات تاریخی،اجتماعی ، فرهنگی
 
2-1 مطالعات تاریخی......................................................................................................................................11
2-2 موقعیت اجتماعی.....................................................................................................................................13
2-3 مطالعات اقتصادی و جمعیتی................................................................................................................13
2-4 مکانهای دیدنی و تاریخی.......................................................................................................................16
 
 
فصل سوم:مطالعات کالبدی و تحلیل سایت
 
3-1 مطالعات کالبدی...................................................................................................................................20
3-2 ویژگی معماری بومی منطقه..............................................................................................................22
3-3 شناخت عنصر شاخص شهری............................................................................................................23
3-4 مناطق چند گانه شهر..........................................................................................................................23
3-5 بررسی سایت پیشنهادی....................................................................................................................27
 
فصل چهارم:تاریچه موضوع طرح
 
4-1 پیدایش خانه سالمندان در جهان...................................................................................................32
4- 2 خانه های سالمندان در ایران..........................................................................................................34
4- 3 ساختار جمعیتی کشورهای جهان.................................................................................................36
4-4 متوسط عمر در جهان........................................................................................................................37
4-5 جمعیت سالمندان در جهان.............................................................................................................37
4-6 جمعیت سالمندان در ایران...............................................................................................................48
4-7 وضعیت اشتغال سالمندان.................................................................................................................39
4- 8 لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران......................................................................................40
 
فصل پنجم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی
 
5- 1بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان...............................................................................44
5-2 بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران...............................................................................57
5-3 ارزیابی مطالعات موردی..................................................................................................................58
5-4 چگونگی طراحی معماری فضاها....................................................................................................59
5-5 چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرون..................................................................................59
5-6 شرایط سالمندان ساکن...................................................................................................................60
5-7 شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان.................................................60
5-8 جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان.............................................................................61
 
فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها
 
6-1 ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع
نیاز های آنان .............................................................................................................................................66
6-2نیازهای جسمی سالمندان..................................................................................................................69
6-3 ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان....................................................................83
6- 4 رهنمودهای طراحی مهماری خانه های سالمندان.....................................................................88
6 -4-1- مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان...................................................................................89
6-4-2- جهت گیری مناسب....................................................................................................................90
6-4-3- ورودی اصلی.................................................................................................................................91
6-4-4- هال ورودی....................................................................................................................................93
6-4-5- اتاق نشیمن...................................................................................................................................95
6-4-6- کتابخانه..........................................................................................................................................97
6-4-7- اتاق های غداخوری.....................................................................................................................98
6-4-8- آشپزخانه......................................................................................................................................103
6-4-9- اتاق خواب.......................................................................................................................................106
6-4-10- اتاق کارکنان................................................................................................................................111
6-4-11- اتاق مدیریت.................................................................................................................................111
6-4-12-اتاق درمانی و توانبخشی............................................................................................................ 112
6-4-13- رختشویخانه مرکزی...................................................................................................................112
6-4-14- انبار وسایل....................................................................................................................................112
6-4-15- سرویس های بهداشتی...............................................................................................................113
6-4-16- ارتباطات ضروری فضا ها در خانه سالمندان..........................................................................118
6-4-17- آسانسور..........................................................................................................................................118
6-4-18- رمپ و سطوح شیب دار..............................................................................................................119
6-4-19- پلکان...............................................................................................................................................120
6-4-20- راهرو ها..........................................................................................................................................123
6-4-21- بازشو ها..........................................................................................................................................126
6-4-22- محوطه باغبانی.............................................................................................................................131
6-4-23- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان.......................................................................................131
6-4-24- مبلمان و اسباب و اثاثیه.............................................................................................................132
6-4-25- کفپوش مناسب.............................................................................................................................134
6-4-26- نرده های کمکی............................................................................................................................134
6-4-27- نشانه ها .........................................................................................................................................135
6-5- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه سالمندان............................................................................135
6-6- جمع بندی و ارائه سرانه پیشنهادی..................................................................................................136
 
 
 
 
فصل هفتم:سازه و تاسیسات
7-1معماری و سازه.....................................................................................................................................138
7-1-2-انتخاب مصالح مورد نظر.............................................................................................................138
7-2- درز انقطاع..........................................................................................................................................143
 
 
فصل هشتم:مبانی نظری
8-1ایده طرح................................................................................................................................................145
8-2ویژگی های طرح...................................................................................................................................146
 
 
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی.................................................................................................................................150
فهرست منابع غیر فارسی.........................................................................................................................152

چکیده
 
 
مقصود اصلی از پروژه حاضر،طراحی خانه سالمندان برای سالمندانی است که از ذهن و جسم فعالی برخوردار هستند و یا از برخی جنبه ها دارای معلولیت جسمی هستند و احتیاج به مراقبت پزشکی، تغذیه و بهداشت در شرایط خاص دارند. بر این اساس، پروژه حاضر متناسب با اقیم شهر آبادان طراحی شده است و مساحت سایت در حدود 14000 متر مربع ، و زیر بنا 35000 مترمربع ،متشکل از 4 سوئیت 3 نفره با امکانات رفاهی (برای 24 سالمند که 12 نفر را زنان و 12 نفر را مردان تشکیل می دهند) ،و فضایی برای سرگرمی از قبیل(کتابخانه، اتاق فیلم، پارک و...) و همچنین فضای توتنبخشی و درمانی، نمازخانه، نشیمن های خصوصی و عمومی،اتاق های مدیریت ، بایگانی، نگهباتی و اتاق اقامت پرسنل و پرستاران است.

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله انگیزه تحصیلی دانش آموزانحذف فلزات سنگین کبالت و منگنز از پساب های صنعتی با استفاده ازجاذب گیاهی، گیاه شمشاد Buxus sempervirens56- بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای شبكه خارجی فولادی در ساختمان های بلندجزوه درس مبتنی بر وبآموزش مکالمه زبان انگلیسی بدون کتاب و مدرس در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمرینپکیج سه نرم افزار مخصوص ارسال ایمیلهای تبلیغاتی همراه با آموزشاموزش حذف گوگل اکانت a7 2016 sm-a710f frp reset google acountدانلود کتاب رساله در اسرار قاسمي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رساله خانه سالمندان

رساله خانه سالمندان

دانلود رساله خانه سالمندان

خرید اینترنتی رساله خانه سالمندان

👇🏞 تصاویر 🏞