👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

ارتباط با ما

دانلود


دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات
عنوان مقاله : تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات
قالب بندی : Word
قیمت : 31000 تومان
شرح مختصر : با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آنها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات می باشد که با توجه به ابعاد آن از ۹ فرضیه جهت دقت در کار که مبین این است که آیا بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد و اهداف این تحقیق بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد و بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و ارائه راه کارهایی به بانک پاسارگاد جهت افزایش رفتارهای شهروندی در جهت بهبود کیفیت خدمات می باشد و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی که با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام می شود و برای پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرومباخ و میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات تحقیق از مدل تحریری و بررسی فرضیات از معادلات ساختاری استفاده شده و این مقاله نشان می دهد که رضایت مندی شغلی کارکنان و اعتماد مدیر به نحو قابل ملاحظه ای با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بوده و فعالیت بیشتر OCB رابطه مستقیم و مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.
بین رضایت شغلی و نوع دوستی رابطه مثبت وجود دارد؟
بین رضایت شغلی و جوانمردی رابطه مثبت وجود دارد؟
بین رضایت شغلی و آداب مدنی رابطه مثبت وجود دارد؟
بین اعتماد و نوع دوستی رابطه مثبت وجود دارد؟
بین اعتماد و آداب مدنی رابطه مثبت وجود دارد؟
بین اعتماد و جوانمردی رابطه مثبت وجود دارد؟
بین نوع دوستی و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد؟
بین آداب مدنی و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد؟
بین جوانمردی به طور مثبتی بر کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق:
رضایت شغلی بر نوع دوستی تاثیر دارد.
رضایت شغلی بر آداب مدنی تاثیر دارد.
رضایت شغلی بر جوانمردی تاثیر دارد.
اعتماد بر نوع دوستی تاثیر دارد.
اعتماد بر آداب مدنی تاثیر دارد.
اعتماد بر جوانمردی تاثیر دارد.
نوع دوستی برکیفیت خدمات تاثیر دارد.
آداب مدنی بر کیفیت خدمات تاثیر دارد.
جوانمردی بر کیفیت خدمات تاثیر دارد.
کلمات کلیدی : صنعت بانکداری، رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان، رفتار شهروندی و کیفیت خدمات ، تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی ،بهبود کیفیت خدمات ، روش گردآوری اطلاعات ، تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ، آلفای کرومباخ ، رضایت مندی شغلی کارکنان ، مشتری مداری، کیفیت خدمات در بانک، نقش بازاریان در رضایت مشتریان، اصول مدیریت کیفیت

👇 تصادفی👇

آوازه های زیرزمینپول الکترونیکطراحي بهينه هندسي محفظه هاي تابشي با استفاده از الگوريتم تكامل تدريجيتحقیق در مورد سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایرانSampling Methodologies with ApplicationsIntroduction to STATISTICAL, QUALITY, CONTROLدانلود لایه shapefile مرز شهرستان دیوان درهمدلسازی یکسوساز تک فاز نیم موج کنترل شده با زوایه آتش 120طرح برش لیزری گل رز ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

دانلود دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

خرید اینترنتی دانلود مقاله تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

👇🏞 تصاویر 🏞