👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي
 
تعيين گرايش و عنوان پروژه
درطي اين پروژه تلاش براين است تا روندي براي پيشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترين حالت مشكلات را برطرف نمايد؛ براين اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنماي پروژه روند كلي پروژه بر اساس شناسايي و تفسيرمشكل به صورت كامل وهمچنين شناسايي گروه هاي استفاده كننده است كه درنهايت با اين بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي براساس مسايل ارگونوميك وابعاد آنتروپومتريك،مسايل مربوط به فرم وزيبايي وآناليز استيتيك محصول،توجه به محصول در محيط استفاده وهمچنين در كنار محصولات ديگر در غرفه هاي نمايشگاهي و.....به ارائه طرح هاي متنوع بر اساس ليست بايدها پرداخته ودر نهايت از بين طرح هاي ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهايي بر اساس اين طرح صورت پذيرد.
تعيين صورت مساله وتفسير مشكل
نام توليد : غرفه هاي نمايشگاهي كه به تبادل اطلاعات و تكنولوژي مي پردازند و نه صرفا نمايش محصولي خاص.
مكان استفاده : نمايشگاهها كه در اين پرئژه محدود به نمايشگاه بين المللي تهران مي باشد.
طرح مشكل:
 
تعداد صفحات 136 word
 
فصل اول 3شناخت 31-1 موضوع 31-1-1-تعيين گرايش و عنوان پروژه 31-1-2 –تعيين صورت مساله وتفسير مشكل 4وضعيت اوليه 4همانطور كه عنوان شد نمونه هاي موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه هاي پيش ساخته وخودساز. 4وضعيت ثانويه 5ارائه ايده 5مدولار كردن غرفه براي: 5براي ساخت يك غرفه نياز به متخصص هايي ازقبيل: 61-1-3- تعيين انتظارات كارفرما و محدوديت پروژه 91-1-4- تعيين استرات‍ژي و اهداف كلان پروژه 101-2 فرآيند برنامه ريزي 111-2-1- تعيين روند پروژه 111-2--3 تعيين منابع و روشهاي گردآوري اطلاعات 12فصل دوم 122-1-1 تاريخچه محصول 122-1-2- زيبايي شناسي محصول 172-1-3-مشخصات كلي و عملكرد فني 18عكس شماره 2-4 19غرفه ها دودسته هستند : غرفه هاي پيش ساخته وغرفه هاي خودساز. 20غرفه هاي پيش ساخته: 202) طريقه حمل ونقل. 203) نداشتن قابليت استفاده مجدد وغيره. 201) مدولار بودن غرفه براي. 20ويژگيهاي گروه استفاده گر 212-2-1 گروههاي مرتبط با محصول 21گروه هاي معين استفاده كننده 222-2-3- فرهنگ، هويت و جايگاه اجتماعي استفاده گر 232-2-4- قدرت اقتصادي استفاده گر 242-2-5- نيازهاي زيبايي شناسي گروه استفاده گر 243-7- فرم و عملكرد 294-7- فرم و مد 312-2-6- فاكتورهاي انساني ( آنتروپومتري و ارگونومي ) 34ابعاد استاندارد 352-2-7- رفتار مصرف 37الگوريتم استفاده از محصول 382-3- ويژگي هاي محيط استفاده 402-3-1 -تاثير متقابل و عملكرد 402-3-2- مسايل زيست محيطي و طراحي سبز 412-3-3- تاثيرات تخريبي محيط بر محصول 412-3-4- شرايط اقليم محيط 432-4- ويژگي هاي توليد 442-4-1- تيراژ توليد 442-4-2- مواد اوليه 45ـ نئوپان 452-4-3- توليد پذيري و فرآيندهاي توليد 462-4-4- مونتاژ و كنترل كيفيت 502-4-5- حمل و نقل و انبار 51بسته بندي 52خصوصيات فني و زيبايي شناسي بسته بندي 532-4-6- نصب 592-5- ويژگي هاي بازار مصرف 612-5-1- هزينه ها و قيمت تمام شده 612-5-2- ميزان نياز بازار 652-5-3- رقابت 662-6- نمونه هاي موجود 682-6-1- نمونه هاي مدولار 682-6-2- نمونه هاي زيبايي شناسي 732-7- تحليل و نتيجه گيري 762-7-1- توضيحات 762-7-2- ليست بايدها و نبايدها 78فصل سوم : ايده پردازي و طراحي 81فصل چهارم 104تجزيه و تحليل ايده ها 1044-1- پالايش ايده ها 104فصل پنجم : تصميم گيري 1075-1- تعيين اولويت معيارها 1075-2- انتخاب طرح برتر 108فصل ششم: تكميل و اجرا 1156-1- نقشه هاي فني 1156-2- تكميل نهايي و ارائه گرافيكي 118فهرست منابع و ماخذ 136

👇 تصادفی👇

بررسی و تحلیل راهکار های موثر در توسعه بازار یابی محصولات کشاورزی و شناسایی مسائل و مشکلات موجود در استان آذربایجان غربیراهنمای نصب مک Mac Manula-Installation-Macمربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری محافظ کارانه و غیر محافظ کارانهبررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوریپرسشنامه رضایت از زندگی داینرطرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزلمقالات مدیریت دانش- مجموعه دهمپروژه انبارداریکتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي

بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي

دانلود بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي

خرید اینترنتی بررسي وشناسايي كامل مشكل و شناسايي دقيق نيازهاي مشتري وآناليزكامل محصول نهايي

👇🏞 تصاویر 🏞