👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه حریم های ایمنی در خطوط انتقال نفت و گاز

ارتباط با ما

دانلود


پروژه حریم های ایمنی در خطوط انتقال نفت و گاز
پروژه حریم های ایمنی در خطوط انتقال نفت و گاز یک تحقیق کامل و کاربردی برای رشته های مکانیک ، تاسیسات ، عمران و راه سازی  میباشد که برای دریافت درجه کاردانی و کارشناسی میتواند ارایه گردد. میتوانید این پروژه را بصورت فایل Word و بطور کامل ویرایش شده و آماده تحویل دانلود نمایید.
برای اطمینان از کیفیت و سطح علمی پروژه ، نمونه رایگان آن را بصورت فایل PDF از لینک زیر دانلود کرده و پس از آشنایی کامل تر اقدام به خرید محصول فرمایید.


بدون شک امروزه رشد و گسترش شهر نشینی همراه با افزایش مجتمع های مسکونی و واحد های صنعتی لزوم تامین انرژی مورد نیاز این بخش ها مانند نفت و گاز و اهمیت نحوه انتقال آن را بر همگان روشن می سازد. از آنجا که به طور معمول فاصله زیادی از محل استحصال سوخت های فسیلی تا واحد های مصرفی میباشد بنابراین رعایت حریم ایمنی خطوط انتقال انرژی از دیر باز مورد توجه قرار گرفته است. از این رو اینجانب تمام تلاش و سعی خود را در زمینه جمع آوری و دسته بندی اطلاعات راجع به رعایت حریم ایمنی خطوط انتقال از شرکت ها و سازمانهای متخصص و با توجه به منابع موجود به کار بسته ام.
فهرست مطالب
پیشگفتار. ت‌
فصل اول، مقررات حريم خطوط لوله گاز در مجاورت ابنيه و تاسيسات
1-1-مقدمات.. 2
2-1- تعاريف... 2
فصل دوم ، حريم خطوط لوله گاز
1-2- حريم اختصاصي (باند عملياتي ساختماني)5
2-2- حريم منع احداث بنا5
3-2- حريم خطوط لوله در داخل محدوده شهرها5
4-2-راههاي دسترسي. 6
5-2- تسطيح. 6
6-2- جاده ي سرويس... 7
7-2- قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز. 8
8-2- حريم خطوط لوله در خارج از محدوده شهرها9
9-2- عرض حریم اختصاصی. 9
10-2- احداث هرگونه بنا و تاسيسات و ساختمان. 10
11-2چگونگي تعيين حريم منع احداث بنا جهت خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهرها10
فصل سوم ، حريم ساختماني، تعميراتي و جاده سرويس جهت لوله گاز و خطوط لوله موازي
1-3- رعايت حريم اختصاصي خطوط لوله (رايت – آف – وي)19
2-3- حريم عمليات ساختماني (رايت - اف - وي)19
3-3- باند عمليات ساختماني. 19
4-3- عرض حريم و باند عمليات ساختماني. 20
5-3- هرگاه قطر دو لوله موازي متفاوت باشد20
فصل چهارم ، حريم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط توزيع و انتقال نيرو و نفت
1-4- داخل شهرها22
2-4- خارج از شهرها23
3-4 - خطوط لوله نفت و گاز در مجاورت يكديگر. 24
فصل پنجم ، مقررات حريم خطوط لوله گاز در مجاروت جاده ها
1-5- كليات.. 26
2-5- جداول. 26
فصل ششم ، عبور از موانع و تقاطع ها
1-6- كليات.. 32
2-6- مقررات حريم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط راه آهن. 32
3-6- حريم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه ها33
4-6- تقاطع با موانع هوائي. 33
5-6- تقاطع با موانع زميني. 33
6-6- عبور از زير آبروهاي جاري.. 36
7-6- عبور لوله از زير آب.. 37
فصل هفتم ، ضوابط لوله گذاري در كوچه هاي كم عرض
1-7- مقدمه42
2-7- مشخصات و ابعاد كانال. 42
3-7- فواصل از موانع زير زميني. 43
فصل هشتم ، استاندارد قبولي جوشها – آزمايشهاي غير تخريبي
1-8- مقدمه46
2-2- حق رد كردن جوش... 46
3-8- نفوذ ناكافي و ذوب ناقص.... 46
4-8- نفوذ ناكافي در ريشه جوش... 46
5-8- نفوذ ناكافي در اثربالا و پائيني جوش... 47
6-8- فرورفتگي داخلي. 47
7-8- ذوب ناقص.... 47
8-8- ذوب ناقص در اثر سرد بودن لايه ها47
9-8- سوختگي درون لوله اي.. 48
10-8- سرباره هاي داخل جوش مانده48
11-8- سرباره هاي داخل جوش مانده دراز (راه آهني)49
12-8- سرباره هاي داخل جوش مانده مجزا49
13-8- تخلخل يا حفره گازي.. 50
14-8- تركها51
15-8- طول کل گسیختگی (انقطاع)52
16-8- شيار كنار جوش... 52
17-8- نقايص لوله ها53
بخش ضميمه57
منابع ماخذ63
 
فهرست شکل ها و جدول ها
جدول 1-2- حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي(نوع ساختماني الف)12
جدول 2-2- حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي(نوع ساختماني ب)13
جدول 3-2- حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي(نوع ساختماني ج)14
جدول 4-2- حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني د)15
جدول 5-2- حريم منع احداث ابنيه محل تجمع و يا خطرناك در مجاور خطوط انتقال گاز. 17
جدول 1-5- حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده ها (بر حسب متر) (محور لوله تا محور جاده)27
جدول 2-5- حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده ها (بر حسب متر) (محور لوله تا محور جاده)28
جدول3-5- حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده ها (بر حسب متر) (محور لوله تا محور جاده)29
جدول4-5- حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده ها (بر حسب متر) (محور لوله تا محور جاده)30
شکل (1-8) حداکثر توزیع حفره های گازی برا ضخامت جدار . 53
شکل (2-8) حداکثر توزیع حفره های گازی برا ضخامت بزرگتر از جدار . 54
شکل (3-8) نفوذ ناکافی در شکاف جوش... 55
شکل (4-8) حالت بالا – پایین. 55
شکل (5-8) نفوذ ناکافی در اثر فرو رفتگی داخلی. 56
شکل (6-8) ذوب ناقص در قسمت ریشه یا گرده جوش... 56
شکل (7-8) ذوب ناقص در اثر سرد رو هم قرار گرفتن. 56

👇 تصادفی👇

برآورد میزان آمادگی اعتماد الکترونیکی شرکت های تجارت الکترونیکی نوع شرکت با مشتریپروژه معماری،طراحی بیمارستانتزئینات سنگدانلود لایه shapefile مرز شهرستان فومنSystematic Reviews in Health Care , Meta Analysis in Contextپاورپوینت موزه هنرهای معاصر و موزه فرشارسال پیام گروهی در تلگرام149- تحلیل ارتعاش آزاد برای ساختمانهای بلند لوله در لولهbabylon pro 9.0.1 r5پایان نامه ارشد مهندسی ارزش در اجرای بدنه سد های خاکی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه حریم های ایمنی در خطوط انتقال نفت و گاز

پروژه حریم های ایمنی در خطوط انتقال نفت و گاز

دانلود پروژه حریم های ایمنی در خطوط انتقال نفت و گاز

خرید اینترنتی پروژه حریم های ایمنی در خطوط انتقال نفت و گاز

👇🏞 تصاویر 🏞