👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله68-بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 ساله به مواد مخدر صنعتي104ص

ارتباط با ما

دانلود


مقاله68-بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 ساله   به مواد مخدر صنعتي104ص
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول كليات 1
مقدمه 2
بيان مسئله 5
ضرورت و اهميت تحقيق 8
اهداف و فوايد تحقيق 9
جامعه آماري 11
ابزار پژوهش 11
روش نمونه گيري 11
روش تحقيق 12
روش تحليل داده ها 12
تعريف مفاهيم و متغيرها 12
تعريف عملياتي 15
فرضيات تحقيق 16
فصل دوم چهار چوب نظري 17
تاريخچه 18
تاريخچه مواد مخدر در ايران 18
تاريخچه مواد مخدر در جهان 21
ترياك 29
حشيش 33
استعمال كراك 38
مخدرهاي صنعتي 39
اكستاسي 47
شيشه 49
عوامل زمينه ساز و مستعد اعتياد 50
جمع بندي و نتيجه گيري 57
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم متدلوژي تحقيق 78
متدلوژي تحقيق 79
جامعه آماري 80
ابزار پژوهش 80
روش نمونه گيري 80
روش نمونه گيري 80
روش تحقيق 80
پايابي و اعتبار تحقيق 80
روش تحليل داده ها 81
فصل چهارم يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 82
مقدمه 83
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات و محدوديتها 91
محدوديتها 92
پيشنهادها 93
پرسشنامه 94
منابع 97
 
 
 
 
فصل اول :
کلیات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« مقدمه »
انسانها در فراز و نشيبهاي تاريخ هميشه از دردها و آسيب هاي اجتماعي بسيار رنج برده اند و همواره در جستجوي يافتن علت و انگيزه هاي آنها بوده اند تا راه ها و روشهاي پيشگيري و درمان آنها را بيابند از جمله اين آسيب هاي اجتماعي مي توان اعتياد را نام برد.
بشر از سالها پيش، خواص درماني برخي از گياهان مخدر آگاه بوده ودر مراسم و جشنها يا درمان از آنها استفاده مي كرد ومصرف گياهان مخدر از مسائل مهم اجتماع محسوب نمي شود. اما با افزايش قدرت كشورهاي سلطه طلب، اتباع آنها براي كشف مناطق مناسب جهت گسترش مستعمرات، به اقصي نقاط جهان سفر نمودند. و با آشنايي با ملل مختلف، برگ، گل، ريشه وساقه گياهان مخدر را شناسايي وبراي پيشبرد استثمار در مناطق مورد نظر، كشت ومصرف مواد مخدر، مخصوصاٌ ترياك را متداول كردند. زيرا اعتياد به مواد مخدر بهترين حربه براي منحرف نمودن افكار عمومي از مسائل سياسي ومنافع ملي و به زانو درآوردن جوانان بود.
با گذشت زمان استعمارگران خود از اين بلاي خانمان سوز در امان نماندند. سوداگران و سازمان تبه كاري مافيا براي كسب درآمد سرشار از تهيه و توزيع مواد مخدر، تجارت غير قانوني آن را در كشورهاي پيشرفته و صنعتي سرمايه دار رواج داد و حال امروزه اعتياد به مرز نگران كننده اي رسيده است.
همه ساله در كليه كشورهاي جهان، افراد زيادي به علت مصرف نابجا يا ناخواسته مواد مخدر از بين مي روند و در همان حال عده ديگري به علت اعتياد به اين مواد شغل خود را از دست داده و خانواده خود را به مرزهايي از نابودي مي كشانند.
در واقع اعتياد شرايطي است كه فرد به ماده خاصي به گونه اي وابسطه شود تا در صورتي كه ماده را مصرف نكند دچار علائم محروميت از آنها شود. عده اي مي گويند، افراد سيگاري، شرايط اعتياد را ندارند. اما بايد بگوييم هر چيزي كه از آن مصرف سوء بشود و از آن به صورت اصولي استفاده نگردد، اعتياد آور است. در درجه اول معمولا" فرد با سيگار يا مواد مخدر آشنا مي شود. اما نسبت به عمق عوارض ناشي از مصرف توجه ندارد و به اين فكر نمي كند كه چه گرفتاري بزرگي گريبان گيرش خواهد شد. درست است كه همه مي گويند اعتياد بد است، اما در عمق تفكر افراد، اين بد بودن به درست جا نيافتاده است. همين مسئله گرايش به مواد را زياد مي كند.
اعتياد يك مسئله چند فاكتوري است و عوامل متعددي چون مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، بنيانهاي سست خانوادگي و ... مي توانند مجموعه عوامل روي آوري افراد به اعتياد باشد و در بين همه اينها بنيان مستحكم خانواده در پيشگيري از مصرف مواد تعيين كننده است.
قشر خاصي در معرض ابتلا به اعتياد معرفي نمي كنند اما در بين بيماران اقشار پايين جامعه تا اقشار بسيار مرفه و عده اي هم از قشر متوسط گرفتار دام اعتياد شده اند.
اعتياد يعني خو گرفتن و وابسته شدن جسمي، رواني، عصبي فرد به مواد مخدركه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است.
عادت و اعتياد دو اصطلاح و عنواني هستند كه در افكار عمومي به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته مي شوند در صورتي كه اختلاف كلي و اساسي با هم دارند. ترك اعتياد غير ممكن نيست و چون عنوان اعتياد از طرفي اكثرا" با عادت قابل اشتباه بوده و در تمامي موارد نمي تواند مطابق با واقعيت امر در استعمال طولاني داروهاي مختلف و مواد ، صدق و تطابق نمايد از اين رواست كه در سالهاي اخير از طرف محافل علمي تعاريف گوناگوني در خصوص اعتياد ارائه گرديده است .
شايسته است كه از نظر اطلاع و شناخت و آگاهي به صورت واقعي محاسن و معايب اعتياد را براي نسل جوان امروز بشكافيم تا بدانند آنچه را كه نمي دانند.
در تحقيق حاضر قصد بر آن است كه علاوه بر تعريف اعتياد، به ساير روان گردانهايي كه از آنها به عنوان مخدرهاي جديد ياد مي شود اشاره شود، يك يك آنها تعريف گردد، نحوه استفاده ، اثرات آني خطرات، عوارض و نشانگان هر يك مطرح گردد و راهكارهاي لازم جهت پيشگيري و يا درمان ارائه شود.
بيان مسئله (سؤال تحقيق)
چنانچه پیش تر ذکر گردید تحقیقات گسترده ای در مورد عوامل سوء استفاده مواد مخدر و یا بعضاً اثرات اجتماعی و خانوادگی اعتیاد بحث و مورد تحقیق محققان علوم اجتماعی و روانشناسی و سایر رشته های تربیتی واقع شده است که در نتیجه کلی تر می توان گفت که ابعاد پیشگیری از اعتیاد پرداخته است و ما مدعی نفی پیشگیری نیستیم و همیشه اذعان می کنیم که پیشگیری بهتر از درمان می باشد ولی از بعد مددکاری اجتماعی که به درمان مددجویان آسیب های اجتماعی بیشتر می پردازد، پیش گیری از آن و بدان معتقد است که با نگاهی انسانی به مردم و علی الخصوص به آسیب دیدگان اجتماعی نگریسته شود و این خیلی هم به جاست چون اگر پیشگیری صورت گرفته پس چرا فرد منحرف اجتماعی شده است و اگر شده است بایستی او را در امان خدا گذاشت و بدان هیچ توجه اصولی و عملی نکرد و از این دیدگاه اهمیت و ضرورت تحقیقاتی این چنین در باب درمان مددجویان بویژه آسیب دیدگان اجتماعی و به خصوص معتادان نتیجه بهتری خواهد داشت. چون وجود فرد معتاد و بزهکار در جامعه با توجه به تحقیقات زیادی که انجام گرفته اثرات جبران ناپذیری بر اجتماع و علی الخصوص خانواده و قشرها و گروههای مستعد بزهکاری خواهد زد و در جامعه اینکه به لحاظ بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماع، فرهنگی بسترسازی بسیاری از انحرافات اجتماعی می باشد. بنابراین در روند علمی و عملی پیشگیری بایستی به درمان و بازگرداندن فرد منحرف به جامعه به شیوه علمی و عملی و توانمند کردن این قشر آسیب دیده تلاشی مضاعف صورت پذیرد.
همان طور که می دانیم اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش توّجه نشود درمان جسمی و روانی فقط مدتی نتیجه بخش خواهد بود. قرنهاست که انسان به دلایل مختلف مواد مخدر مصرف کرده است چون اولین بار در سال 1804 مرفین در طب برای رهایی از درد عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفته است و لذّتی که بعد از تزریق و مصرف مرفین به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان نیز انتقال پیدا نمود و مورد استفاده قرار گرفت کاربرد مصرف داروهای مخدر و روان گردان ابتدا برای لذت روحی و شادمانی زاید الوصف و همچنین شدید و طولانی کردن لذت جسمی و تأخیر در ارضای جسمی و شهوت در موقع مقاربت می باشد.
مصرف تریاک قرنها پیش از مصرف مرفین و هروئین در جوامع مختلف رواج داشته است. مسئله اعتیاد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده ای مطرح شده و کشور ما نیز از این آسیب اجتماعی در امان نمانده است و هر روز در هر گوشه و کنار این مملکت نیز شاهد قربانی افرادی در دام اعتیاد هستیم با مشاهده این وضع و به ذهن خطور کردن این سؤال که اگر روزی عضوی از اعضای خانواده من یا یکی از بستگان نزدیک من بخواهد به این وضعیت اسف بار و خانمانسوز گرفتار شود چه پیش خواهد آمد.
لذا هر انسان عاقل و دوراندیش را به مطالعۀ جدی وا می دارد تا در حد ممکن و بیشترین تلاش و جدّیت از قربانی شدن افراد جامعه جلوگیری نماید در این تحقیق قصد آن است که بر میزان گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی از تأثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی و روانی و شخصیتی و اقتضای و فرهنگی بیشترین میزان تأثیر و بیشترین نفوذ هر یک از فاکتورهای بالا را بر این گرایش به ترتیب نفوذ و بیشترین تأثیر گذاری و روشن نمائیم تا با شناخت متغیرهای تأثیرگذار بهترین روش علمی و عملی را ارائه وبا بسیج عمومی و همگانی بر چند این بیماری و آفت جانسوز و خانسوز به معنای واقعی کلمه خانواده ای سالم ایرانی و آباد داشته باشیم.
 
 
 
 
ضرورت واهميت تحقيق:
خطر اعتياد سنين مختلف افراد جامعه را تهديد مي كند. اعتياد بلايي است كه پير و جوان، فقير وغني و باسواد و بي سواد نمي شناسد وهمه را به دام خود مي اندازد. آنچه باعث شد اين موضوع مورد تحقيق قرار بگيرد، اين است كه در جامعه اي كه امروز ما در آن زندگي مي كنيم، استفاده از اينگونه مواد مخدر درميان دختران وپسران روز به روز افزايش چشمگيري پيدا مي كند وهر سال برشمار قربانيان خود مي افزايد.و ما شاهد به دام افتادگان بیشتر جوانانی هستیم که در گذر از گردنه بلوغ و هفتخوان پر رمز و راز شباب جوانی به سوی صحرای افسونگر پر می کشند و ذره ذره از جان خود می کاهند تا به مرگی خاموش تن در دهند. وقتی نظارت گروههای نخستین چون خانواده کاهش می یابد وابستگی های اجتماعی سست می گردد فرهنگ حزن و اندوه به جای آن حاکم می شود و زمینه به دام افتادن را فراهم می آورد ضرورت ایجاب می کند که همگی دست در دست یکدیگر دهیم و در جهت نابودسازی این بلای خانمانسوز گام بر داریم لذا پژوهش در باب این معضل در هر کجای عالم به ارتقای شناخت موجود از این مسئله یاری می رساند در این تحقیق بر آنیم تا با شناخت اعتیاد به عنوان یک پدیده اجتماعی و شناخت مواد و علل گرایش به آن به رفع این معضل تا حدودی یاری رسانیم. و لذا این تحقیق درصدد آن است که برای این دسته از سؤالات ذیل جواب قانع کننده فراهم سازد.
1 ) آیا بین اعتیاد با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دولت حاضر 88 رابطۀ معناداری شاهد می شود؟
2 ) آیا می توان گفت که روی آوردن جوانان به مواد مخدر در کشور ما می تواند منشأ خارجی داشته باشد؟
3 ) آیا بین اعتیاد جوانان با نوع اعتقادات دینی و مذهبی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
4 ) آیا بین اعتیاد اقشار مختلف در جامعۀ ما با محل اسکان جغرافیایی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
5 ) آیا بین اعتیاد و مسائل ژنتیک واحد توارثی رابطه معناداری مشاهده می شود؟
اهداف و فواید تحقیق :
هدف كلي تحقيق حاضر عبارت است از ايجاد توجه بيشتر به مسئله اعتياد.
به طور كلي اهداف زير را مي توان در تحقيق زير دنبال كرد:
1- شناخت تاريخچه مواد مخدر در ايران وجهان
2- شناخت انواع مواد مخدر همچون(كرك، شيشه،LSD، اكستاسي) و عوارض آن
3- شناخت علل اعتياد به مواد مخدر
4- شناخت راههاي مختلف پيشگيري از اعتياد
همان طور که می دانیم تحقیقات گسترده ای در مورد عوامل سوء استعمال مواد مخدر و بعضاً اثرات اجتماعی و خانوادگی و ... صورت گرفته است که بیشتر ابعاد پیشگیری از اعتیاد را مورد تأکید قرار داده اند. ولی ما هر روز شاهد به کام مرگ رفتن روزافزون هزاران نفر از اعضای جامعه خود در دام اعتیاد هستیم. اگر پیشگیری صورت گرفته چرا شاهد این ماجرا هستیم و اگر کسی گرفتار اعتیاد شد آیا می توانیم او را از جامعه حذف کنیم که شاید بهتر از کلمه «به حال خود رها کردن» باشد. چاره چیست؟
آگاهی عامه مردم از خطرات اعتیاد، آموزش علل اعتیاد، پرورش افکار عمومی و اعتلاء سطح فرهنگ، توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه مخصوصاً اطفال و جوانان در مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم و ضروری است در این تحقیق معتاد یک بیمار معرفی می شود که باید بشری و از لحاظ جسمی و روانی تحت مداوا قرار گیرد تا وابستگی او به مواد از بین برود و در این مدت که دوره و طول درمان و ترک نیز نامیده می شود باید تحت مراقبت و حمایت و هدایت اعضاء خانواده، مددکاران اجتماعی، اعضاء مبارزه با اعتیاد قرار گیرند.
تغییر محیطی که موجب اعتیاد شده و فراهم نمودن محیط آرام رفع جوائج اوّلیه نیز برای پیشگیری از اعتیاد دوباره لازم و ضروری است همچنین اگر این بیمار پس از بهبودی نسبی، با سرکوبی، طعن و سرزنش و بی مهری کسان خود مواجه گردد تاب مقاومت با ناملایمات و فشار روانی و اجتماعی را نداشته اعتیاد مجدد غیرقابل اجتناب خواهد بود.
با توجه به اهداف فوق شناخت لازم نسبت به مسئله اعتیاد ایجاد خواهد شد که در سایه آن خواهیم توانست در صورت ارادۀ سالم و قوی و پایدار افراد و احساس انزجار و تنفر نسبت به مواد مخدر و در صورت گرفتار شدن در دام اعتیاد باز با ارادۀ محکم و تعدی افراد به ترک و حمایت و تلاش سایرین ایرانی پاک و زنده به پاکی داشته باشیم.
جامعۀ آماری :
جامعه آماری موردنظر در این تحقیق عبارت است از جوانان معتاد یا بهتر بگوئیم بیمار 25 – 18 ساله در شهر ابهر که با مراجعه به بهزیستی و مشاوره های اعتیاد و مراکز ترک اعتیاد شامل کمپها و همچنین سازمان معتادان گمنام در نمازخانۀ پارک پردیس ابهر.
ابزار پژوهش :
از طریق پرسشنامه بوده که پس از اتمام و تکمیل پرسشنامه پاسخها کدگذاری و پردازش گردیده و جداول مربوطه به آن ترسیم گردید و نتایج مربوطه اعلام شده و ضمناً پرسشنامه نیز ضمیمه شده است.
روش نمونه گیری : تعداد 100 نفر جامعۀ آماری و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
روش تحقیق : به صورت میدانی یا سمپاشی بوده است.
پایایی و اعتبار تحقیق :
برای پایایی و اعتبار تحقیق قبل از اجرای پرسشنامۀ اصلی حدود 100 پرسشنامه بصورت آزمایشی مراکز ترک اعتیاد و کمپ ها برای بدست آوردن اعتبار روایی پرسش نامه ها به اجرا درآمد و بصورت 6 گزینه ای پاسخ داده شد تا ایرادات وارده تا حد امکان اصلاح شود.
روش تحلیل داده ها : برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در فرضیه های داده شده از آزمونهای فراوانی و درصد فراوانی و ترسیم نمودار جدولی در آمار علون اجتماعی مقایسه و استفاده کردیم.
تعریف مفاهیم و متغیرها عملیاتی آن :
مواد مخدر :
اصطلاحاً به مواد مخدر به کلیه مواد طبیعی و شیمیایی گفته می شود که اعتیادآور است بعضی از این مواد تخدیرکننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید. به طور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می گردد که مصرف آنها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد نماید این حالت که عموماً لذت بخش است به صورت موقت و کاذب ایجاد می گردند. بروز همین حالات و کیف و لذت پس از اول مصرف که در بعضی موارد فقط به علت کنجکاوی مبادرت به آن می گردد، باعث تداوم مصرف و اعتیاد می شود این مواد در فرهنگ پلیس به مواد افیونی یا مکیف ها معروف بودند ولی امروزه از زندانها لفظ (مکیف ها) فقط برای قرص های آرامبخش و روان گردان استفاده می شود به طور خلاصه مواد مخدر موادی هستند که مصرف آنها در انسان حالت لذّت و خوشی کاذب به وجود می آورد و وابستگی جسمی و روانی ایجاد می کند.
اعتیاد :
در روان شناسی اعتیاد به مواد مخدر نیاز به مصرف یک ماده مخدر است که در صورت عدم مصرف آن، حالت خاصی بوجود می آید که گاهی برای معتاد غیرقابل تحمل است. اعتیاد، افزایش مصرف ماده مخدر برای ایجاد همان حالت و کیفیتی که در اولین بار استعمال ماده مخدر میسر شده است اطلاق می گردد. اعتیاد در لغت به معنی خود را به عادتی نکوهیده وقف کردن است اعتیاد به هرشکلی که باشد معمولاً مجبور به طی یک دوره سه مرحله ای است :
1 ) مرحلۀ آشنایی (لذا عاطفی) : در این مرحله شخص در اثر مجالست یا تشویق یا کنجکاوی و یا تفریحاً برای کسب لذت با مصرف مواد آشنا می شود).
2 ) مرحلۀ میل به افزایش مواد (تحمل عاطفی) : مصرف کننده به زودی به ماده کشش روز افزون پیدا می کند میزان مصرف اولیه دیگر حالت نشر بوجود نمی آورد. و فرد برای بدست آوردن اثر مطلوب مواد بیشتری استعمال می کند.
3 ) مرحلۀ اعتیاد (محرومیت عاطفی) : در این مرحله بعد از شک و تردید و شاید مدّتی ترک اعتیاد، شخص سرانجام به مرحلۀ اعتیاد واقعی می رسد که اگر مواد مخدر کم یا ترکیباتش رعایت نگردد نشانه های محرومیت بروز می کند.
معتاد :
معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد.
وابستگی فیزیکی :
تا زمانی که مصرف ماده مخدر ادامه دارد وابستگی فیزیکی آشکار نمی شود هنگامی که ماده مربوطه برای مدتی به بدن نرسد علائم آن ظاهر می گردد که گاهی می تواند عواقب شدید و خطرناکی در پی داشته باشد بروز علائم تریاک و یا کمبود، رابطه مستقیم با نوع و مقدار موا و نیز مدّت زمان مصرف ماده دارد.
 
 
وابستگی روانی :
عبارت است از تمایل به مصرف ماده ای که دارای اثرات التدازی بوده و یا تولید رضایت خاطر کند بسیاری از اینگونه وابستگی ها صوری هستند که بعد از قطع عامل یا عوامل لذت بخش هیچ گونه نشانۀ مخصوصی بروز نمی دهد و یا اینکه نشانه های بروز یافته ناشی از قطع آنها ضعیف است در وابستگی هایی که به حالت اجبار همراه هستند نشانه های کمبود می تواند بسیار شدید باشد زیرا اغلب این وابستگی ها عاطفی هستند و درمان آنها نیز مشکل است.
تعریف عملیاتی :
تعاریف عملیاتی باید براساس متغیرهای مورد بحث در فرضیه ها صورت گیرد. خانواده عبارت است از افراد و اعضایی که زیر یک سقف با همدیگر زندگی می کنند. و شامل پدر و مادر و فرزندان می باشد.
وضعیت اقتصادی : یعنی اینکه فرد شغل مناسبی داشته باشد و توان تأمین مایحتاج زندگی خویش را برحسب درآمد خود داشته باشد.
محیط اجتماعی منطقه یا محل یا جامعه ای است که فرد در آن رشد می کند به تکامل می رسد و شخصیت می یابد.
 
عوامل فرهنگی : عواملی هستند که فرد از لحاظ روحی تأمین می کند و باعث آرامش فرد در زندگی شخصی و اجتماعی می شود.
فرضيات تحقيق :
1 ) به نظر می رسد بین محیط نامساعد خانوادگی از قبیل طلاق و مشاجره و خشونت ... و بالا رفتن میزان اعتیاد در جامعه رابطه معناداری وجود دارد.
2 ) به نظر می رسد بین افزایش فقر اقتصادی در جوامع (رفاه اقتصادی و درآمد) و افزایش شیوع پدیده اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد.
3 ) به نظر می رسد بین سیاست استعماری حول خارجی و تبلیغات آنها برای دستیابی به اهداف ضد با شیوع اعتیاد در کشورهای جهان سوم رابطۀ معناداری وجود دارد.
4 ) به نظر می رسد بین میزان پذیرش اعتقادات مذهبی و پایبندی افراد به رفتارهای منظم مذهبی و پایین بودن میزان اعتیاد افراد رابطه معناداری وجود دارد.
5 ) به نظر می رسد بین میزان توسعه اجتماعی نابرابر و بی نظمی و تغییرات و تحوّلات شدید نقش و پایگاه اجتماعی افراد و عدم پذیرش ارزشها و هنجارها و اصول بنیادی از سوی افراد جامعه و میزان افزایش اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد.

👇 تصادفی👇

الگوي كاشت مناسب در اراضي شورردیابی افراد از روی شماره موبایل بدون نیاز به gps268- رابطه سازی كارآی اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد تیر بر بستر كشسانپیروزینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- رویه قضایی کد درس: 1223057برنامه تحت اکسل تحلیل خرپای پارکینگپژوهش 7: عطارنصب ویندوز از طریق USB ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله68-بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 ساله به مواد مخدر صنعتي104ص

مقاله68-بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 ساله به مواد مخدر صنعتي104ص

دانلود مقاله68-بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 ساله به مواد مخدر صنعتي104ص

خرید اینترنتی مقاله68-بررسى علل گرايش جوانان 18 تا 25 ساله به مواد مخدر صنعتي104ص

👇🏞 تصاویر 🏞