👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن
چکیده :این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است.این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار می گیرند.
مقدمه :والر در اين باب اشاره دارد به گرايش ناآگاهانه اي كه در افراد وجود دارد، ميل به اين باشد كه در زندگي زناشويي خويش تصوير دوست داشتني والدين خود را جستجو مي كنند (همان) با اين نكته در حقيقت مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب مي كند كه همسان والدين خود باشد؟ آيا پدر و مادر علي رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در اين امر، در واقع نفوذ گاه كاملاً ناآگاهانه اي برايشان اعمال نمي كنند.جامعه شناسان در تشريح رفتار انسان به وسيله محيط پيرامون براي تبيين حال، به تعمق در گذشته نمي پردازند كه اين كار روانكاوان است.ترمان عقيده داردكه مرد خواستار ازدواج با دختري است كه مادرش را در خاطره او زنده مي كند پاتريك نيز بر شباهت خصوصيات ظاهر زن با خصايص مادر تكيه مي كند.نتيجه گيري استروس مبني بر اينكه هر يك از والدين در موضعي قرار مي گيرند كه از آن بر فرزندان خود تاثير گذارند، مي تواند به ما نشان دهد كه در حقيقت بنيان تصوير آرماني زناشويي در واكنش غريزي فرزند نسبت به مادر يا پدر خويش قرار ندارد بلكه بر اساس اين تصوير مبتني بر رفتارهاي عاطفي آنهاست . نظريه همسان همسري به معناي اين اصل است كه در زندگي به ويژه آن كساني كه با هم ازدواج مي كنند كه مانند هم هستند به عقيده بسياري از دانش پژوان شباهات و همساني از نظر فردي يا اجتماعي، فرهنگي و … نخست اشخاص را به سمت خود جلب مي كند و آنگاه پس از آن كه وصلت كردند خوشبختي خانوادگي آنها را تامين مي كند (همان) فرضيه هايي كه از اين نظريه استخراج مي شود:– والدين با القاء طرز تفكر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ مي كنند.– زوجين در زندگي زناشويي تصوير والدين خود را جستجو مي كنند.
نظريه ميداني لوينبسياري از شرايط اجتماعي از جمله شرايط زن و شوهر به شدت وابسته به شرايط زماني و مكاني مي باشد. شرايطي كه با دارا بودن عناصر مختلفي مي توانند در ابعاد گوناگون بر زندگي زن و شوهر از جمله رضايت و موفقيت در زندگي آنها موثر باشد بررسي اختلافات خانوادگي در قالب شرايط زماني و مكاني خاص، ايجاب مي كند كه از نظريه ميداني لوين نيز استفاده شود. (مهدوي، ۱۳۷۵؛ ۲۸).لوين واژه فيلو (پهنه يا ميدان) را از فيزيك برگزيده است و همانند آن رفتار انساني را تابع عوامل مختلفي و به هم پيوسته مي داند وي اين عوامل را نيروهاي ميدان مي نامد.لوين عوامل مذكور را به دو گروه تقسيم مي كند خصوصيات شخصي و محيطي بدين ترتيب رفتار هر فرد تابع خصوصيات شخصي او و خصوصيات محيطي است. (همان)با استفاده از اين مي توان بسياري از مسايل جامعه شناختي از جمله اختلافات خانوادگي را مورد تبيين قرار داد لوين معتقد است كه به منظور بررسي زندگي زن و شوهر، بايد عوامل محيطي و رواني مربوط به شرايط زن و شوهر كه شامل انتظارات و خصوصيات همسر نيز مي شود مورد تحليل قرار گيرد (مهدوي،‌ ۱۳۷۵؛ ۲۹).از نظر لوين شخصيت و محيط مستقل از هم نيستند بلكه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند وي ارتباط و وابستگي متقابل عناصر فوق را در مجموع فضاي زندگي مي نامد (همان)، به اين ترتيب نزاع زن و شوهر از ديدگاه اين نظريه به قرار زير است. ديگران مهم وميزان آگاهي بر رضايت زوجين در نتيجه بر ميزان اختلافات خانوادگي موثر است.
فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن :فصل اولمقدمهبيان مسئلهاهميت و ضرورت
فصل دومپيشينه داخليمقالهمصاحبه اكتشافي و مصاحبه كارشناسي
فصل سومتحليل نظريمدل نظري
فصل چهارمروش شناسي تحليلروش تحقيقجامعه آماریشيوه انتخاب واحد نمونهروش گردآوريسؤالات و فرضيات تحقيقتعريف عملياتي
فصل پنجميافته ها
فصل ششمنتيجه گيریمحدوديت ها
فصل هفتمضمايمپرسشنامهآراء صاحب‌نظرانمنابع
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۱۲۵ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۵۰ صفحه
قیمت : 600 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7/
 

👇 تصادفی👇

فایل dxfددربفایل های آموزشی و نمونه سوالات فصل اول ریاضی هشتماقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشكل زهرا را در رابطه با گوشه گيري حل كنمپرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3چگونگی موفقیت در درس و امتحانات و زندگیپاورپوینت صندوق های بازنشستگیدانلود مقاله Hackerدانلود تقویم نجومی حسین جانقربانی(نجم السپهر)1395دانلود مقاله آماده درباره نظارت حقوقي و ارزش شرکت بحران مالي کلي با فرمت word-ورد 23 صفحه+مقاله زبان اصلی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

مقاله بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

دانلود مقاله بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

خرید اینترنتی مقاله بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

👇🏞 تصاویر 🏞