👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت
مقدمهدر اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.
به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.
نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.
وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.
 
فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت:مقدمهمبحث اول – کلیاتگفتار اول – تعریف عقد و وکالتگفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوضگفتار سوم – اقسام وکالتبند اول – وکالت مطلقبند دوم – وکالت مقیدبند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکلگفتار اول – اهلیت موکلگفتار دوم – اهلیت وکیلگفتار سوم – اهلیت ورشکستهگفتار چهارم – موارد وکالت فضولیگفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیلگفتار اول – تقصیر وکیلگفتار دوم – ید امانی وکیلگفتار سوم – تعهدات وکلاءگفتار چهارم – فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم – تعهدات موکلگفتار اول – تعهدات وکیل برای موکلگفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالتگفتار اول – عزل وکیل توسط موکلبند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شودگفتار دوم – ماهیت عقد جائزگفتار سوم – نقض ماده ۶۷۸ قگفتار چهارم – استعفای وکیلگفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکلبند اول – فوت موکل یا وکیلبند دوم- جنون موکل یا وکیلبند سوم – حجر موکل یا وکیلگفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالتگفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکلگفتار هشتم – انقضای مدت وکالتنتیجه گیریمنابع
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۲۴۲ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۶۹ صفحه
قیمت : 2800 تومان
خرید این فایل از ایران پروژه:
http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
 

👇 تصادفی👇

طرح بازاريابي توليد ماء الشعيرکتاب درس هایی برای موفقیت -آنتوني رابينزتعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎کسب درآمد از اینترنت 100 در 100 تضمینیدانلود لایه shapefile مرز شهرستان جهرمشیپ فایل دشتهای سیلابی استان همدان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

مقاله بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

دانلود مقاله بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

خرید اینترنتی مقاله بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

👇🏞 تصاویر 🏞