👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودمقدمه فعالیتهای یادگیری، فرصتهایی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است. انواع فعالیتهای یادگیری که میتوان به آن اشاره کرد، عبارتند از: درگیری تحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموختهها، یادگیری مشارکتی، مهارتهای تفکر، طراحی تکلیف، رفع بدفهمی، رفع عقب ماندگی تحصیلی، و ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان. در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیتهای یادگیری این نکته مهم است که دانشجویان کاروزی با این حقیقت روبرو شوند که بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت، پیچیده و به هم پیوسته و وابسته به زمینه اند. از این رو فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی 2، به دنبال آن است تا دانشجویان را در معرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی، رویه ای، موقعیتی، فراشناختی 1 است قرار دهد. آنچه مهم است این است که دانشجویان در فعالیتهای یادگیری انتخاب شده، درگیر شوند و در صورت لزوم مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون ببینند و در تمرین معلمی، ملزم شوند برای انجام هر فعالیت یادگیری، به تدوین برنامه، مشخصکردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازند و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری، علت موفقیت و یا عدم موفقیت خود را بیابند و در صورت نیاز مجدداً به تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه بپردازند. بنابراین نمونههای معرفی شده صرفاً مثالی است و با توجه به ابعاد مختلف و موقعیتهای گوناگون، انتظار میرود مراحل مختلفی برای تدوین، اجرا، ارزیابی و بازاندیشی از سوی دانشجو شناسایی و به کار گرفته شود. منظور از دانش بیانی، اطلاعات واقعی است که فرد میداند. میتوان آن را نوشت و بیان کرد. مثلاً دانستن یک فرمول برای محاسبه، ترتیب حروف سر و کار دارد. » چه چیز بودن « الفبا، پایتخت کشورها، تاریخها. دانشی است که با دانش فرایندی) روندی(، چگونگی انجام مراحل یک کار است. با فرایندهای مختلف سر و کار دارد و چگونه انجامدادن کاری به طریق فرایندی و مرحلهای را در بر میگیرد. دانش موقعیتی: دانشی است که استفاده از آن مشروط به شرایط خاص یا زمان خاصی است. استفاده از یک مهارت یا دانش یا راهبرد، زمانی که استفاده از آن مفید باشد. زمانی که فرد بتواند به گونهای خلاق از دانشهای بیانی و فرایندی برای حل یک مسئله استفاده کند. مانند تشخیص اینکه اکنون برای حل این مسئله، از چه فرمولی باید استفاده کرد. دانش فراشناختی: تفکر درباره تفکر است. دانشی است که شامل شناخت درباره شناخت به طور کلی و آگاهی و دانش فرد درباره شناخت خودش است. فعالیت1 طراحی فعالیت یادگیری مرور مباحث مرور مباحث: مرور راهبرد شناختی است که به کمک آن ، پیوند و ترکیب اطلاعات قبلی با اطلاعات جدید و ذخیره سازی آنها برای بخاطر سپردن ، انجام میگیرد .یکی از عناصر مهم تحصیل علم که بدون آن فرایند آموزش نیمه تمام و ناقص است " مرور و تکرار آموخته ها است . ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برای دریافت کامل مفاهیم و گذاره ها ونیز نگهداری آن نیازمند چند مرتبه برخورد و درگیری با آن است . یک مطلب تنها در صورتی که چند بار فضای ذهن را تجربه کند و فکر را به خود مشغول سازد حق باقیماندن در آن را دارد . مرور فواید و کاربرد های زیادی دارد از جمله : 1-نگهداری مطالب : به کار نبردن مطالب آموخته شده و تکرار نکردن آن ها ، به طور قابل ملاحظه ای میزان حضور ذهن و یاد آوری را کاهش می دهد . خواندن مطالب دشوار نیست اما نگهداری آن ها به مدت طولانی دشوار است . باید بدانیم چگونه مطالب را در ذهن خود نگه داریم و فراموش نکنیم . مرور روشی است که به این نیاز پاسخ می دهد . مرور کردن بهترین راه مقابله با فراموشی است . 2- فهم مطالب : مرور تنها برای حفظ کردن و نگهداری مطالب نیست ، بلکه در فهمیدن آن ها نیز بسیار مؤثر است . برای یادگیری خیلی از مطالب باید آن ها را چند بار تکرار کنیم تا بفهمیم ، و به خاطر بسپاریم . اگر فکر می کنید که می توانید تنها با یک بار خواندن همه چیز را یاد بگیرید ،اشتباه می کنید . حتی باهوش ترین افراد هم برای فهم یک موضوع نیاز به تکرار آن دارند . 3- تسلط و سرعت : مرور یعنی تکرار ، اما نه یک تکرار ساده و معمولی . تسلط به دروس تنها با مرور و تمرین به دست می آید 4-یادآوری : مرور ، آموخته های قبلی را مرتب می کند ، اطلاعات حافظه را مانند فایل های کامپیوتری منظم می کند و حضور ذهن و دسترسی به آن فایل ها را آسان تر می سازد . مراحل طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث موضوع : نور وویژگی های آن بخش 14 علوم هشتم تعیین هدف : پیوند و ترکیب اطلاعات قبلی دانش آموزان با اطلاعات جدید و ذخیره سازی آنها در حافظه

👇 تصادفی👇

جوراب بافیسمینار کارشناسی ارشد مخابرات-جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)wordدانلود مقاله ریسکهای سيستمهاي يكپارچه سازماني ERPپاورپوینت بودجه ریزی عملیاتیپروژه آمار اداره ثبت و احوال (20 صفحه word)عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذاییبررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجارتعيين فركانس ارتعاشي جسم مرتعش با استفاده از ليزر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞