👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی
مختصری از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوی:
نتيجه مي گويد: « نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند….»غرض از نقل دو قول مذكور اين بود كه در آغاز، علم تاريخ در بيشتر كشورهاي شرق و غرب، علمي ناشناخته بود و فقط در ايران وقايع روزانه در بار و رويدادهاي كشور را در روزنامه ها، آيين نامه ها، خداينامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها مي نوشتند. اما اين بدان مفهوم نيست كه در آن دوره، تاريخنگاري به مفهوم امروزين رواج داشته است، بلكه بر عكس در ايران عصر باستان تاريخنگاري اهميت زيادي نداشت و حتي يك اثر تاريخي واقعي كه متعلق به اين دوره باشد در دست نيست.
اشپولر مي گويد: « در ميان نوشته هاي جوامع زردشتي بعد از اسلام و در ميان آثار فارسيان هند (پناهندگان زردشتي سال ۹۸/۷۱۷) هيچ اثر واقعي تاريخي، چه از ريشه قبل از اسلامي و چه بعد از اسلامي ديده نمي شود. »وي پس از ذكر تاريخچه اي از تاريخنگاري اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتيجه مي گيرد كه بنابر اين در بان عربي نوعي تاريخنگاري وجود داشت كه در زبان فارسي ديده نمي شده است و همين امر دليلي بوده براي اينكه ايرانيان، آثار تاريخي شان را به زبان عربي بنويسند همچنانكه تاثير زبان عربي در جهان اسلام و ضرورتي كه ايرانيان براي حفظ تماس خودشان با دنياي عرب احساس مي كردندن، مي تواند دلايل ديگر اين رويكرد در عرصه تاريخنگاري باشد.درست است كه شعر و تاريخ در اعراب، عمري ديرينه داشته ولي نوشته هرودوت، پدر تاريخ را كه بي شك با تاريخ ايران و ملل مختلف آشنايي كامل داشته است را نيز نبايد با بي اعتنايي برگزار كرد.
به هر حال با ورود اعراب به ايران نيز تاريخنگاري ايراني دستخوش دگرگوني چدي نشد و رشدي كيفي نكرد. با ظهور سلسله هاي ايراني نژاد كه گسترش زبان فارسي و تكامل فرهنگي را در پي داشت، تاريخنگاري ايراني نيز ايجاد شد و تاريخ طبري در عصر سامانيان كه يك «سلسله ايراني نژاد» بود به فارسي ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاريخ طبري به فارسي (در حدود سال ۳۵۲/۹۶۳) سلسله هاي ترك نژاد در اكثر ولايات ايران به حكومت رسيدند. آنها كه سرسپردگان مذهب تسنن به شمار مي رفتند و ارثان فرهنگي سلسله هاي ايراني نژاد شدند. بزرگترين سلطان سلسله غزنوي يعني سلطان محمود، حامي فردوسي و از جمله طرفتداران واقعي تسنن اسلامي در دره سند محسوب مي شد. مقارن روي كار آمدن سلجوقيان در قرن پنجم، سه نوع تاريخنگاري در ايران قابل شناسايي است. تاريخنگاري اسلام شمولي، تاريخنگاري محلي و تاريخنگاري سلسله اي.
سلجوقيان علاقمند بودند كه فرهنگ ايراني را اقتباس نمايند و سعي مي كردند كه نژاد توراني خود را فراموش كرده و در عمق ايرانيت فرو روند. تركان پيروز زبان فارسي را به صورت دومين زبان فرهنگي جهان اسلام مسجل كردند ولي در عرصه تاريخنگاري جز تعداد زيادي از ترجمه هاي متون تاريخي كه در واقع رواياتي از شرايط زندگي ايرانيان بودند، چيز چنداني توليد نكردند، دامنه تاريخنگاري اين عصر محدود و تنگ و محصولات تاريخنگاري فارسي در زمان حكومت سلاجقه و خوارزمشاهيان، بي نهايت كمتر است.
 
فهرست مطالب دانلود تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی:
بخش اولكلياتفصل اول: مختصری از تاريخنگاری در ايران تا عصر پهلویفصل دوم: كلياتی در تاريخنگاری دوره پهلوی
بخش دومجريانهاي اصلي تاريخنگاري در عصر پهلويفصل اول: جريان شرق شناسيشرق شناسي و ديرينه آنايران شناسي و ايران شناسان مهمسياست شرق شناسي- سياست ايران شناسيروش سياسي و رهيافت تاريخنگاري لمبتون۴-I- نقش سياسي لمبتون در ايرانالف- همزيستي مسالمت آميز: توده اي نفتي – توده اي روسیب- لمبتون و قحطي نانج- ميس لمبتوند- ميس لمبتون و كودتاي ۲۸ مردادفصل دوم: جريان ناسيوناليستيكارنامه فرهنگي۱- تاريخنگاري محتاط۲- ناسيوناليستي محافظه كار
بخش سومجريان آكادميكبررسي و نقد تاريخنگاري اقبال
بخش چهارمجريان ماركسيستيفصل اول: زمينه هاي تاريخي پيدايش ماركسيسمفصل دوم: انديشه هاي اساسي ماركس در باب تاريخالف- حتميت تاريخي، پيروزي پرولتاريا: الغاي مالكيت خصوصي و الغاي دولتفصل سوم: تاريخچه ورود انديشه ماركسيستي به ايرانفصل چهارم: تاريخنگاري ماركسيست، لنينيستي در ايران (انجماد و انحراف)الف- علمي بودن تاريخب- سير تاريخ ايرانج- شخصيت در تاريخد- عدم بي طرفي در نگارش تاريخهـ- سبكي برانگيزنده- موضوعي واحد
بخش پنجمنتيجه گيري كلينتيجهفهرست منابع
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۲۹۲ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه
قیمت : 600 تومان

👇 تصادفی👇

کتاب هستی و نیستی570-تاثیركربناته شدن بتن برروی خوردگی میلگردهای فولادی در بتنآموزش کامل شغل پردرآمد تعمیر لامپ کم مصرفحل مسائل سينماتيك مستقيم ربات هاي كابلي با استفاده از تحليل پايداري شبكه عصبيخود بینی و اعتماد به نفس و خود باوری (فرمت فایل Word/با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 35آموزش مکالمه زبان در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمرین بدون کتاب و مدرسميكروكنترلر 8051دانلود تحقیق د رمورد امنیت شبکه و راه کار های امنیتی در انواع شبکه ها (فرمت فایل Word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 18پاور پوینت بتن سبک( 66 اسلاید ) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

دانلود تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

خرید اینترنتی تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

👇🏞 تصاویر 🏞