👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودحشره كامل شبيه لمبه گندم است طول بدن آن 2-4 ميلي متر، شكل آن بيضي و به رن سياه مي باشد.
روي هر يك از بالبوشها موهاي خاكستري رنگ وجود دارد كه تراكم آنها سبب ايجاد *** عرضي نامنظم گرديده است. حشره كامل و لارو را در طبيعت در زير پوست درختان نيز مي توان يافت كه از مواد حيواني مختلف تغذيه مي كنند. در آسياي مركزي يكي از آفات مهم تخم پروانه و پيله كرم ابريشم به شمار مي رود. لارو آن به خز، پوست، چرم، مواد پشمي و غيره حمله مي كند، و همچنين به محصولات گياهي خشك، مواد داروئي، غلات انباري و فراورده هاي غذايي نيز خسارت شديد وارد مي سازد. حشره كامل 20 تا 30 روز زندگي كرده و تخمگذاري يك هفته پس از ظهور انجام مي گيرد. هر حشره ماده حدود 50 تخم مي گذارد اين حشره معمولاً 1 تا 2 نسل و در مناطق گرمسيري 3 نسل در سال دارد.
سوسك عدس Bruchus Lentis
راسته cdeoptera و خانواده Bruchidne
سوسك عدس كه در ايران در سال 1340 توسط فرحبخش گزارش شده است و فقط به عدس حمله كرده و خسارت آن شديد است. حشره كامل سوسك كوچكي است به طول 3 تا 5/3 ميلي متر و به عرض 4/1 ميليمتر. شاخكها 11 مفصلي و مفاصل از قاعده به سمت بالا به تدريج بزرگ تر مي شود. پاهاي جلوئي نارنجي رنگ ولي قاعده رانها دودي رنگ است. پاهاي وسطي به استثناي رانها كه سياه رنگ است نارنجي و پاهاي عقبي سياه است و در انتهاي هر ران دو زائده خار مانند ديده مي شود.
سوسك عدس تا حدودي شبيه سوسك نخودفرنگي بوده و در سال فقط يك نسل دارد و زمستان را به صورت حشره كامل سپري مي كند، بعد از يك دوره ي كوتاه تغذيه جفتگيري انجام مي شود ماده ها تخم هاي خود را به وسيله ي يك ماده ي لزج روي غلافهاي عدس مي چسبانند. دوره ي رشد جنين كوتاه و به طور متوسط 10 روز به طول مي انجامد. لاروهاي حيوان به محض خارج شدن از تخم به داخل غلاف نفوذ كرده و از آنجا به درون خانه راه پيدا مي كنند، اگر لاروي بعد از خروج از تخم نتواند بلافاصله به داخل غلاف نفوذ كند از بين خواهد رفت. لاروها پس از اين كه به رشد كامل رسيدند در داخل دانه محل مناسبي براي شفيره شدن درست مي كنند و در آنجا تبديل به شفيره مي شوند و سپس حشرات كامل ظاهر مي شوند.
سوسك رنگارنگ قالي Anthrenus
راسته coleoftera و خانواده Dermestidae
حشره كامل سوسك كوچكي است به طول 2 تا 3 ميلي متر كه صفحة پشت سينه محدب و سياه رنگ است. يالپوشها سياه رنگ شفاف و با فلس هاي زرد و سفيد رنگ آرايش شده است. شاخكها لامفصلي كه هم مفصل انتهايي بزرگ تر از سايرين است 6 مفصل وسطي تقريباً به يك اندازه است و كوچكتر از دو مفصل قاعده مي شود. اين حشره در تمام مواقع سال در انبارها ديده مي شود. دوره ي زندگي كامل آن طولاني است.
 

👇 تصادفی👇

بررسی تأثيرکيفيت خدمات الکترونيک و اثر بخشی تبليغات دهان به دهان بر نيات رفتاری مشتريانارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ....مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری خود تنظیمیاز آدم تا خاتمبهینه سازی جداكننده های چربی از آب به كمك دینامیك سیالات محاسباتیروبات مسیر یاب24سنسورهگزارشکار حرفه ای فیزیک پایه (1) تعادلChromosome Abnormalities and Genetic Counselingتحقیق بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞