👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود-تعمیر وسائل برقی را به اهل فن بسپارید وچنانکه مهارت کافی ندارید از دستکاري آنهااجتناب نمائید .-
هنگام تعمیر وسائل برقی بخصوص کولر و تعویض لامپ ، کلید ، پریز دقت نمائیدکلید کنتور قطع باشد و پس از آزمایش با فازمتر و حصول اطمینان از بی برقی بودن وسیلهبه آن دست بزنید .
-4 از نصب کلید و پریز در داخل حمام جدا خودداري نمائید-5
وسائل برقی را دور از دسترس کودکان قرار داده و در ارتفاع پائین از پریزهاي حفاظدار استفاده نمائید
-6 با دست خویش و پاي برهنه هیچگاه به لوازم برق دست نزنید
-7 هنگام شستشوي دیوارها مراقب باشید پریزها و کلیدها خیس نشوند-
هنگام کار با وسائل برقی از سالم بودن دستگاه و عایقی کابل آن مطمئن باشید .-قراردادن بخاري برقی در داخل حمام اکیدا خودداري نمائید
و..... با تخفیف ویژه

👇 تصادفی👇

سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فقه و مبانی حقوق- حقوق کار کد درس: 1220236ISA Serverدانلود تحقیق مفهوم بازار و كاركردهاي آنکارآموزی سازه بتنی و نکات اجرایینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی- پژوهشگری- جامعه شناسی شهری کد درس: 1222030تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک ارزان(ربات , بانک شماره تلگرام و...)جهاني شدن اقتصاد و آثار آنکنترل گوشی با پیامکسوالات کنکور فنی و حرفه ای سراسری سال 93 رشته کامپیوترطرح توجیهی تاسیس درمانگاه شبانه روزی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞