👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودنشانه هاى ظهور حضرت مهدى(ع).
( فتول عنهم یوم یدع الداع الى شئ نکر) (قمر: 1 و 6 × (اقتربت الساعۀ و انشق القمر آن ساعت نزدیک آمد و ماه آسمان شکافته شد. پس از آنان روى بگردان تا روزى که ندا ».« کننده اى خلق را به عالمى حیرت آور و هول انگیز دعوت کنددر حدیثى آن ساعت را خروج حضرت مهدى(ع) دانسته که مردم را به آئینى فرا مى خواندکه آن را منکر و ناشناخته مى دانند و باور نمى کنند که آئین اسلام باشد.امام صادق(ع) برخى از ویژگیهاى آئین اسلام در آن زمان را این گونه برمى شمارد:وقتى حضرت قائم قیام کند، به جانب کوفه رهسپار مى شود و چهار مسجد را در کوفه ویرانمى سازد[چرا که با موازین اسلام همخوان نیستند] و در روى کره زمین مسجدى که داراىاشراف و بالکن باشد، باقى نخواهد ماند جز این ویران مى سازد و آنها را بدون صاف ومستوى[بدون بالکن و اشراف] مى سازد، راههاى بزرگ را توسعه مى بخشد و همه چیزهایى کهاز دیوارها به کوچه و خیابان موجود است، از قبیل بالکن، ناودان و... دستور مى فرماید برچیدهشوند، همه بدعت ها را از بین مى برد و همه سنت ها را تجدید مى فرماید شهرها و کشورهاىقسطنطنیه، چین و کوهستانهاى دیلم را مى گشاید، و هفت سال این گونه حکم مى راند که هرسالى برابر ده سال از سالهاى معمولى است. سپس آنچه خدا خواهد انجام مى دهد.راوى خبر مى پرسد: فدایت گردم چگونه سالها طولانى مى شود[و یک سال به اندازه ده سال خواهد گشت] فرمود: خداوند متعال فرمان مى دهد فلک درنگ و حرکت را کند گرداند ازاین رو روزها و سالها طولانى خواهند گشت.
و.. با تخفیف ب مدت محدود

👇 تصادفی👇

ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید با استفاده از کاتد گرافنWORDبهينه سازی روش تشخيص اهميت پيوند در پايگاه پيوند و کاربست آن در معماری موتورهای جستجو wordمحوطه سازی مکانهای ورزشی‎بررسي كيفيت فعاليت هاي آموزشي دردانشکده پرستاریجامعه شناسی انقلاب مخملی در ایرانپاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی Albionدانلود لایه Dem منطقه13مبانی نظری و پیشینه تحقیق کيفيت زندگي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞