👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودزندگی سرار افتخار فاطمه (س) سر مشق جامع و ز یبایی بر اي زنان و مردان کمال جو و بافضیلت است ؛ چرا که در وجود او , اندیشه ي مترقی , پاك منشی , فضیلت و پرهیزگار يوصف ناپذ یري ترکیب یافته , و یک بانو ي آسما نی با عا لی تر ین سجا یاي انسا نی پد ید آمده است .او بانو ي نمونه , دختر نمونه , همسر نمونه , و انسان نمونه اي است که با ی د همه ي بانوانفضیلت طلب , درس انسا نیت , آیین همسرداري و شیوه ي تربیت فرزند و مبارزه با استبداد وفریب را براي آزادي و عدالت در مکتب وي بیاموزند .او فکر بلند , ایمان راسخ , تقوا و شجاعت بی نظیري را که از پدر عالی ق درش به ارث برده بود به صورت سرمایه هاي نفیس و پر ارجی به فرزندانش منتقل نمود.او شخصیت و عظمت زن را در تجملات زندگ ی و جامه ها ي رنگارنگ نمی دانست , بلکه برترین زینت زن را در آگاهی و معنویت و تربیت فرزندان شایسته می نگریست .او صفا ي خانه را در فرشها ي گران قیمت و کاخهاي سربه فلک کشیده جستجو نمی کرد بلکه از تشریفات و زرق و برق به دور بود .او با زندگی ساد ه و ز یبا و سراسر فض یلت خو یش ثابت کرد که یک زن می تواند تمامافتخارات انسا نی را به دست آورد و در همان حال سیره ي زندگ ی اش سر مشق همه يمادران و همسران متر قی جهان باشد . نام پر افتخار او با خطوط ی زر ی ن بر ت ارك صفحاتطلایی تارخ ثبت شده و برا ي همیشه زینت بخش آن خواهد بود .

👇 تصادفی👇

157- شبیه سازی زلزله پنجم دی‌ماه 1382 بم با استفاده از تابع گرینتفسير ترتيبي قران كريم 1مدلسازی عددی بالاروی موج ومحاسبه ی نیروی وارده بر آرمور های موج شکن پدیده کیشبررسي تأثير نيروي فشاري بر رفتار مكانيكي سلول بنيادي با استفاده از روش محاسباتي اجزاي محدودسيستم هاي كنترل سرقت EASشیپ فایل میزان تبخیراستان زنجاندانلود مقاله شبکه های ANNدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی تکاب به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)آموزش دریافت شارژ رایگان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞