👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد

ارتباط با ما

دانلود


معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد
وجود ويژگي هاي متنوّع در دوره هاي تاريخ تكوين معماري مسجد جامع كبير يزد از يكسو و تضادّ در نوشته ها واقوال از ديگر سو،تاريخچه اي پيچيده و مبهم از اين بناي مهم را در پيشرو قرار داده است.اين امر موجب آنن شد تا با هدف رفع ابهامات تاريخي مسجد و معرفي ان در دوره هاي تاريخي پژوهش حاضر شود.
بناي مسجد جامع كبير يزد طي قرون متمادي بر بقاياو يا در كناربناهاي متنوعي بنا گرديده كه در متون تاريخي تحت عناوين مسجد جمعه شهرستان ،مسجد جامعع عقيق،مسجد جمعه قديم در درده،مسجد جامع نو وبناهاي الحاقي آن با اسامي گوناگون از آنها ياد شده است .
در بررسي حاضر از بناهايي كه در قرون اوليه اسلامي تا نيمه قرن ششم ه.ق.در اين مكان احداث شده تحت عنوان »بناهاي اوليه مسجد جامع كبير يزد« يادد شده است كه آثار بسيار اندكي از آن باقي است.نكته جايز اهميت در رفع ابهامات تاريخچه مسجد آن است كه هر ساخت و ساز و اقدام تازه اي در بنا،با تعميرات و نوسازي آثار قبليو به عبارتي با ابقاء و احياي آثار گذ شته توام است و اين امر نه تنهادر بنا به طور خاص اتفاق مي افتد،بلكه همواره با تغيير و تحولات محيطي مسجد نيز همراه است تاسازمان ،فضايي شهرراكه خود نيز به آن وابسته است ،تبلور و انتظام بخشد.
اين مهم در بررسي تاريخي مسجد رهنمودي است تا نهوه برخورد پيشينيان با آثار گذ شته راروشن سازد،نگرش آن ها در قالب بناي منفرد نبوده،بلكه به عنوان يك فضاي شهري، با هدف پرهيزاز تخريب و انهدام محيط عمل مي كرده اند تا اين اقدام به بي هويتي بنا و تزلزل در نظم اندامواره بافت هاي قديمي شهرها منجر نگردد.
 
تعداد صفحات 67 word
 
فهرست مطالب:
بنا های اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد. ۲
” بررسی تاریخچه مسجد جامع کبیر یزد” ۲
پیشگفتار. ۲
روش پژوهش… ۳
منابع مورد استفاده ۴
معرفی بناهای اولیه مسجد جامع کبیر یزد. ۵
ابهام‌های تاریخی.. ۷
بررسی و مقایسه مدارک و شواهد تاریخی.. ۹
تعدد بناهای اولیه ۹
آثار مورخیّن متّقدم. ۹
آثار دیگر مورخین.. ۱۰
آراء صاحبنظران. ۱۱
رسالة ماکسیم سیرو از مسجد جمعه یزد. ۱۲
وقف نامه جامع الخیرات… ۱۴
بررسی شجره نامه آل کاکویه یزد. ۱۸
آثار مورخین.. ۱۸
بررسی های تاریخی معاصر در شجرة کاکوئیان. ۱۹
بانیان و تاریخ بنیان دو مسجد قدیمی.. ۲۵
مسجد اولیه: مسجد جمعة شهرستان؛ یا مسجد جامع عتیق. ۲۵
مسجد ثانویه: مسجد جمعه در ده، مسجد جامع قدیم، مسجد گرشاسبی.. ۲۸
جمع بندی.. ۳۰
مکان یابی تاریخی بنا ۳۰
سیر تحولات تاریخی بناهای اولیه ۳۰
بررسی نهایی و نتیجه گری.. ۴۲
خلاصه ای از مطالب : ۵۹
منابع: 67
 

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره کد درس: 1217055Understanding LTE with MATLAB: From Mathematical Modeling to Simulation and Prototypingدانلود لایه shapefile مرز شهرستان تیران و کرونبررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعهخلاصه ي بسيار زيبا از زيست كنكورپاورپوینت کتاب مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت نویسنده: طارق خلیل , مترجم: سیدمحمد اعرابی , داود ایزدیپایان نامه رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگدانلود پرسشنامه چک لیست اصلاح شده ی اتیسم طفولیت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد

معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد

دانلود معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد

خرید اینترنتی معماری بناهای اوّلیه مسجد جامع کبیر یزد

👇🏞 تصاویر 🏞