👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پمقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

ارتباط با ما

دانلود


پمقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
مقدمه
انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود.از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به چشم میخورد و مطالب بسیاری در کتابها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد.همچنین به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی است که در راس آن نیازهای جسمانی است سپس عاطفی اما برآورده شدن نیازهای جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست. (قبادیان-1379)
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است به طوری که انسان برای به دست آوردن آن تلاش میکند. از تلاش هایی که یک انسان برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام میدهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف زندگی است.این شریک شدن و زیر یک سقف زندگی کردن جنبه رسمی و اجتماعی پیدا کرده و بهازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد میشود که اینها هم جز نیازهای عاطفی ومعنوی انسان است و موجب روابط با همنوع ودرنتیجه علاقه محبت میشود.
سوالات پژوهشی
1-آیا میزلن رضایت زناشوویی زنان شاغل و خانه دار متفاوت است
2-آیا بین میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین داشتن فرزند در رضلیتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟
4-آیا بین میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟
5-آیا بین سابقه ازدواج و رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟
 
فرضیه های پژوهشی
1-یبن میزان رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد .
2-بین میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد .
3-بین داشتن فرزند در زضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.
4-بین میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.
5-بین سابقه ازدواج و زضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.
اهداف پژوهشی
1-برسی و مقایسه رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران
2-برسی میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
3-برسی داشتن فرزند در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
4-برسی میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
5-برسی سابقه ازدواج در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار
 
تعداد صفحات 40 word
 
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه 1
بيان مسئله 3
سوالات پژوهش 4
فرضيه‌هاي پژوهش 4
اهداف پژوهش 4
اهميت و ضرورت پژوهش 5
تعريف متغيرهاي پژوهش 6
 
فصل دوم : پيشينه‌هاي پژوهش
مقدمه 7
تعريف ازدواج 8
عشق و ازدواج 10
مقاصد ازدواج 10
رضايت زناشويي 11
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج 12
اشتغال زن 14
تعريف شغل و اشتغال 14
علل كار كردن 15
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد 16
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن 17
آثار و نتايج اشتغال زن 18
اثرات اشتغال زن بر شوهر 19
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي 20
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي 21
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي 22
 
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه 24
طرح پژوهش 24
جامعه آماري 24
روش نمونه برداري 25
ابزار پژوهش 25
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ 25
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ 27
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه 27
روش گردآوري داده‌ها 27
روش تحليل آماري 28
 
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
مقدمه 29
جدول 4-1 29
جدول 4-2 30
جدول 4-3 31
جدول 4-4 32
جدول 4-5 33
جدول 4-6 34
 
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه 35
خلاصه تحقيق 35
نتيجه گيري 36
پيشنهادها 37
محدوديت ها 37
منابع 39

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات استخدامی بانک اقتصاد نوینبه روز ترین مجموعه کتاب زبان بدن ترجمه شده در ایران ((( مردم واقعا چه می گویند ؟؟؟ )))هرمان هسه برنده ي جايزه ي نوبل كتاب تيزهوشرابطه بين افزايش دي اكسيد كربن و افزايش دماي كره زمينهنرستان هنر و معماری ( طرح 6)کسب درآمد در منزل32-تحلیل عددی شمع تحت اثر بار جانبی در خاكهای رسی210-زمان کوبش در بتن غلطکی و اثر پوزولانهای ایران بر آنپاورپوینت مهارت های زندگی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پمقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

پمقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

دانلود پمقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

خرید اینترنتی پمقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

👇🏞 تصاویر 🏞