👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله انگلیسی با ترجمه - یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شود

ارتباط با ما

دانلود


مقاله انگلیسی با ترجمه - یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شود
یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شود
A Highly Breathable Organic/Inorganic Barrier Material that Blocks
the Passage of Mustard Agent Simulants
چکیده:
مواد پوشیدنی که در مواجهه با عوامل جنگ شیمیایی (CWAs) از بدن محافظت می کنند نه تنها باید توانایی ایجاد مانع از عبور بخار این مواد شیمایی را دارند بلکه توانایی انتقال بخار آب به منظور خنک کردن را نیز دارند. تنها تعداد محدودی از چنین مواد CWA"قابل هوادهی" شناسایی شده اند. یک نوع جدید از مواد ارگانیک و معدنی فیلم کامپوزیت ارائه شده است که نرخ انتقال بخار آب بسیار بالایی دارند ( برای فیلم به کلفتی 220 μm) و توانایی جلوگیری از نفوذ عامل خردل 2-chloroethyl ethyl sulfide (CEES) بعد از گذشت 22 ساعت قرار گرفتن در معرض آن را دارند. این ماده کامپوزیت جدید مبتنی بر جزء اساسی می باشد: (1) پلیمر مایع یونی دارای عامل دیول پیوندی در دمای اتاق که به عنوان ماده متراکم عمل می کند، ماتریس هیدروفیل انعطاف پذیر، و (2) زئولیت عمومی (سدیم زئولیت -Y (NaY)) که هنگامی که وارد فیلم می شود به عنوان افزدونی ارزان قیمت nucleophilic از نظر شیمیایی مقدار CEES را تنزل می دهد. مطالعات اولیه FT-IR روی این ماده جدید نشان می دهد که گروه های OH در این پلیمر یونی نه تنها انتقال بخار آب را آسان می کند بلکه می تواند به بخارهای مربوط به خردل فعال برای واکنش با NaY تعبیه شده کمک کند.
 
ABSTRACT: Garment materials that provide protection against exposure to toxic chemical warfare agents (CWAs) not only require the ability to block the passage of these toxic compounds in vapor form but also the ability to transport water vapor to allow cooling for the wearer. Only a very limited number of examples of such “breathable” CWA barrier materials are known. A new type of reactive organic/inorganic composite film material is presented that has a very high water vapor transport rate (>1800 g m−2 day−1 for a 220-μm-thick film) and the ability to completely block penetration of the mustard agent simulant, 2-chloroethyl ethyl sulfide (CEES), after 22 h of continuous exposure. This new composite material is based on two components:(1) a cross-linked, diol-functionalized room-temperature ionic liquid polymer that serves as a dense, flexible hydrophilic matrix,and (2) a basic zeolite (sodium zeolite-Y (NaY)) that serves as an inexpensive, nucleophilic additive that chemically degrades theCEES as it enters the film. Preliminary FT-IR studies on this new reactive barrier material suggest that the OH groups on the ionic polymer not only facilitates water vapor transport but may also help activate mustard-type vapors for reaction with the imbedded NaY
 
 

سال انتشار : 2012
تعداد صفحات انگلیسی : 4
تعداد صفحات ترجمه شده : 9 word
 

👇 تصادفی👇

تحلیل رفتار دینامیکی ژنراتور تغذیه دوگانه در توربین بادیدانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در کافی نت (فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 53دانلود پاورپوینت سانتیاگو کالاتراواروش اجزاء محدود با استفاده از MATLABطرح برش لیزری گیتار 1183-بررسی تجربی ونظری رفتار خیزران و اندركنش آن با بتندانلود پروژه طرح ریزی شرکت تولیدی باتری اتومبیل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله انگلیسی با ترجمه - یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شود

مقاله انگلیسی با ترجمه - یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شود

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه - یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شود

خرید اینترنتی مقاله انگلیسی با ترجمه - یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شود

👇🏞 تصاویر 🏞