👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت

ارتباط با ما

دانلود


دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت
مقدمه
ازدياد جمعيت بر روي كره‌‌ي زمين نياز روزافزون به مواد غذايي را طلب مي‌كند؛ به همين دليل در حال حاضر، بيشتر فعاليت‌ها در زمينه‌ي افزايش منابع غذايي و بهينه‌سازي اين صنايع صورت مي‌گيرد و متخصصان امر مي‌كوشند تا بتوانند از حداقل امكانات، بيشترين بهره را ببرند. به عبارت ديگر آنها نه‌تنها در جهت افزايش توليد تلاش مي‌كنند، بلكه درصددند با پيشگيري از ضايع شدن محصولات غذايي، به انسان‌ها كمك كنند. به علت رشد جمعيت و بهبود سطح زندگي و درآمد، تقاضا براي منابع غذايي مختلف رو به افزايش است، به همين منظور صنايع غذايي براساس نيازهاي محلي، منطقه‌اي و جهاني روز به روز توسعه مي‌يابند و كشورها علاوه بر مسئله‌ي كمبود مواد غذايي، با معضلات ديگري چون رعايت نكردن موازين بهداشتي در فرايند توليد، نگهداري، توزيع و مصرف مواجه هستند. گفتني است نه تنها فراهم آوردن غذا و فرآورده‌هاي خوراكي از نظر كميت حائز اهميت فراواني است، بلكه توجه به كيفيت محصولات غذايي نيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. بي‌توجهي به هر كدام از اين مسايل، باعث آلودگي مواد غذايي و هدر رفتن محصول يا انتقال بيماري و مسموميت غذايي در افراد مي‌شود. هم‌اكنون برخي كشورهاي در حال توسعه، از فقر غذايي و در نتيجه مرگ و ميرهاي ناشي از سوء تغذيه رنج مي‌برند.
محصولات پروتئيني در ميان مواد غذايي مهمترين بخش از نيازهاي بشري را تأمين مي‌كند. پروتئين‌هاي مورد نياز بدن، بيشتر در انواع گوشت‌ها و حبوبات يافت مي‌شوند. مواد گوشتي به عنوان يكي از منابع مهم تأمين غذا از زمان خلقت بشر، همواره مورد توجه او بوده است. انسان‌هاي نخستين گوشت مورد نياز خود را از طريق شكار به دست مي‌آوردند، اما به دنبال رشد جمعيت و پيدايش اجتماعات انساني، مردم به اهلي كردن حيوانات روي آوردند و پرورش و توليد دام بيش از پيش اهميت خود را نشان داد. علاوه بر توليد انبوه مواد گوشتي، بشر همواره سعي مي‌كند اين محصولات را از گزند آلودگي به دور نگه دارد تا مانع از انتقال بيماري بين دام و انسان شود.
اين مقدمه اهميت علمي و عملي موضوع بهداشت و بازرسي گوشت دام و طيور را در ارتباط با بهداشت گوشت و كشتارگاه‌هاي مربوطه، كاملاً‌ مشخص مي‌كند. اميد است با تدوين كتاب‌هاي علمي و فعاليت بيشتر سازمان‌هاي اجرايي در زمينه‌ي سلامت و بهداشت غذاي مورد مصرف مردم كشور، گام‌هاي مؤثري برداشته شود.
 
تعداد صفحات 240 word
 
فهرست مطالب
 
مقدمه....................................................................................................................................... 1
پيشگفتار................................................................................................................................... 3
فصل اول: گوشت و بهداشت آن
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 7
اهميت پروتئين حيواني در تغذيه انسان....................................................................................... 9
مقدار پروتئين مورد نياز براي تغذيه انسان................................................................................... 10
تركيب شيميايي گوشت.............................................................................................................. 11
تغييرات پس از كشتار گوشت..................................................................................................... 13
بهداشت گوشت و محصولات كشتارگاه....................................................................................... 15
بهداشت محيط و محصولات كشتارگاه....................................................................................... 17
مستندسازي.............................................................................................................................. 19
كنترل بهداشتي گوشت قرمز كشور............................................................................................. 22
ارزيابي فصل اول...................................................................................................................... 24
فصل دوم: بهداشت كشتار و كشتارگاه
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 25
حمل و نقل دام و ضوابط بهداشتي آن........................................................................................ 27
ساختمان و تأسيسات كشتارگاه................................................................................................... 30
كشتارگاه محلي......................................................................................................................... 30
كشتارگاه منطقه‌اي.................................................................................................................... 30
كشتارگاه صادراتي..................................................................................................................... 30
موقعيت محل كشتارگاه............................................................................................................. 31
محل نگهداري دام.................................................................................................................... 31
آزمايشگاه كشتارگاه................................................................................................................... 32
سالن كشتار............................................................................................................................... 33
دفتر كار............................................................................................... 34
پيش‌سردخانه............................................................................................................................. 33
نكات بهداشتي ساختمان و تأسيسات كشتارگاه............................................................................. 34
الگوي تيپ................................................................................................................................ 36
سيستم خطي كشتار.................................................................................................................. 39
كشتار گاو................................................................................................................................. 40
كشتار گوسفند........................................................................................................................... 41
روش‌هاي هوش‌بري.................................................................................................................. 41
استفاده از شوك مكانيكي.......................................................................................................... 42
استفاده از گاز دي‌اكسيدكربن..................................................................................................... 42
استفاده از هوش‌بري الكتريكي.................................................................................................... 43
روش‌هاي ذبح........................................................................................................................... 44
شرايط ذبح اسلامي.................................................................................................................... 44
كشتار اضطراري........................................................................................................................ 45
كشتار آخر................................................................................................................................. 46
عدم كشتار................................................................................................................................ 46
بهداشت كشتارگاه...................................................................................................................... 46
ضدعفوني سالن كشتارگاه........................................................................................................... 47
ضدعفوني محوطه‌ها.................................................................................................................. 47
دفع بهداشتي لاشه‌هاي ضبطي................................................................................................... 48
ضدعفوني وسايل....................................................................................................................... 48
بهداشت انفرادي كاركنان........................................................................................................... 48
ارزيابي فصل دوم...................................................................................................................... 50
فصل سوم: اصول و روش بازرسي گوشت
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 51
بازرسي گوشت.......................................................................................................................... 53
بازرسي پيش از كشتار............................................................................................................... 55
بازرسي پس از كشتار................................................................................................................ 64
تعريف....................................................................................................................................... 64
محل بازرسي............................................................................................................................ 65
طرز آماده كردن لاشه و آلايش آن............................................................................................. 66
روش بازرسي............................................................................................................................ 67
بازرسي سر................................................................................................................................ 68
بازرسي زبان............................................................................................................................. 69
بازرسي ريه............................................................................................................................... 69
بازرسي قلب.............................................................................................................................. 70
بازرسي كبد.............................................................................................................................. 71
بازرسي طحال........................................................................................................................... 72
بازرسي روده و معده.................................................................................................................. 72
بازرسي رحم............................................................................................................................. 72
بازرسي پستان........................................................................................................................... 73
بازرسي كليه............................................................................................................................. 73
بازرسي لاشه............................................................................................................................. 74
بازرسي مفاصل......................................................................................................................... 74
بازرسي حفره‌هاي دروني و ديافراگم............................................................................................ 74
بازرسي بافت‌هاي عضلاني، پيوندي............................................................................................ 75
بازرسي استخوان‌هاي ستون فقرات.............................................................................................. 75
گره‌هاي لنفاوي گاو.................................................................................................................... 75
گره‌هاي لنفاوي تحت فكي........................................................................................................ 75
گره‌هاي لنفاوي بناگوشي............................................................................................................ 76
گره‌هاي لنفاوي عقب حلقي....................................................................................................... 76
گره‌هاي لنفاوي پيش‌ كتفي........................................................................................................ 76
گره‌هاي لنفاوي زيربغلي............................................................................................................. 77
گره‌هاي لنفاوي ميان سينه‌اي..................................................................................................... 77
گره‌هاي لنفاوي كشاله راني........................................................................................................ 77
گره‌هاي لنفاوي پس‌زانويي......................................................................................................... 77
گره‌هاي لنفاوي مغابني سطحي.................................................................................................. 77
گره‌هاي لنفاوي ايلياك............................................................................................................... 78
گره‌هاي لنفاوي احشايي............................................................................................................. 78
روش بازرسي گوسفند و بز......................................................................................................... 78
ارزيابي فصل سوم..................................................................................................................... 80
فصل چهارم: عوارض و ضايعات عمومي در لاشه
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 81
ضايعات عمومي......................................................................................................................... 83
گوشت‌هاي لاغر........................................................................................................................ 85
لاغري مرضي........................................................................................................................... 85
لاغري غيرمرضي...................................................................................................................... 86
لاشه تب‌دار............................................................................................................................... 87
خون‌گيري ناقص....................................................................................................................... 87
بوهاي غيرطبيعي....................................................................................................................... 87
رنگ‌دانه‌هاي غيرطبيعي............................................................................................................. 88
آنتراكوز..................................................................................................................................... 88
ملانوز...................................................................................................................................... 89
گزانتوزيس................................................................................................................................ 89
گوشت‌هاي زرد.......................................................................................................................... 89
زردي مرضي............................................................................................................................. 89
زردي تغذيه‌اي.......................................................................................................................... 90
زردي پيري و نژادي.................................................................................................................. 91
كوفتگي.................................................................................................................................... 91
ادم........................................................................................................................................... 92
بازرسي گوشت منجمد............................................................................................................... 93
سوختگي ناشي از سرما.............................................................................................................. 96
لكه‌هاي سياه............................................................................................................................. 97
لكه‌هاي سفيد............................................................................................................................ 97
رنگدانه‌ نمكي........................................................................................................................... 97
ارزيابي فصل چهارم.................................................................................................................. 98
فصل پنجم: شرايط بيماري‌ها و عوارض ناشي از آن در لاشه
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 99
بيماري‌هاي باكتريايي و نحوه قضاوت آنها................................................................................... 102
شاربن....................................................................................................................................... 102
شاربن علامتي.......................................................................................................................... 103
لپتوسپيروز................................................................................................................................. 104
لنفادنيت كازئوز......................................................................................................................... 104
يون.......................................................................................................................................... 105
كزاز.......................................................................................................................................... 105
بروسلوز..................................................................................................................................... 106
اكتينوباسيلوز............................................................................................................................. 107
اكتينوميكوز............................................................................................................................... 107
سالمونلوز................................................................................................................................... 108
سل گاوي................................................................................................................................. 109
بيماري‌هاي ويروسي و نحوه قضاوت آنها.................................................................................... 114
طاعون گاوي............................................................................................................................. 114
تب نزله‌اي بدخيم گاو................................................................................................................ 114
تب برفكي................................................................................................................................ 115
هاري........................................................................................................................................ 116
آلودگي با انگل‌هاي داخلي و نحوه قضاوت آنها............................................................................ 117
فاسيولا هپاتيكا و فاسيولاژيگانتيكا.............................................................................................. 117
ديكروسليوم دندريتيكوم.............................................................................................................. 118
سيستي سركوز.......................................................................................................................... 119
تنياساژيناتا................................................................................................................................. 120
تنياسوليوم................................................................................................................................. 122
تنياهيداتيژينا.............................................................................................................................. 122
تنيامولتي سپس......................................................................................................................... 123
كيست هيداتيك........................................................................................................................ 126
ساركوسيستوز............................................................................................................................ 127
تريشينوز................................................................................................................................... 127
سير تكاملي............................................................................................................................... 128
آلودگي با انگل‌هاي خارجي و نحوه قضاوت آنها.......................................................................... 128
مياز.......................................................................................................................................... 128
قارچ......................................................................................................................................... 129
جرب........................................................................................................................................ 129
شپش....................................................................................................................................... 130
بيماري‌هاي غيرعفوني و نحوه قضاوت آنها................................................................................. 131
تب شير.................................................................................................................................... 131
كتوز......................................................................................................................................... 132
كمبود كلسيم و فسفر................................................................................................................. 132
كمبود سلنيم و ويتامين E ......................................................................................................... 133
كمبود مس............................................................................................................................... 133
شكستگي‌ها............................................................................................................................... 134
تومورها..................................................................................................................................... 134
ارزيابي فصل پنجم.................................................................................................................... 137
فصل ششم: بازرسي بهداشتي گوشت شتر
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 139
مقدمه....................................................................................................................................... 141
كشتار شتر................................................................................................................................ 141
بازرسي گوشت شتر.................................................................................................................... 142
بازرسي پيش از كشتار............................................................................................................... 143
بازرسي پس از كشتار................................................................................................................ 144
بازرسي گره‌هاي لنفاوي............................................................................................................. 144
بازرسي دستگاه گوارش شتر....................................................................................................... 145
بازرسي ناحيه دهان................................................................................................................... 145
بازرسي ناحيه معده و روده......................................................................................................... 146
بازرسي كبد.............................................................................................................................. 146
بازرسي دستگاه تنفس............................................................................................................... 147
بازرسي دستگاه گردش خون....................................................................................................... 147
بازرسي دستگاه ادراري.............................................................................................................. 147
بيماري‌هاي مهم شتر................................................................................................................. 148
آبله شتري................................................................................................................................. 148
بيماري سورا.............................................................................................................................. 149
كيست هيداتيك........................................................................................................................ 149
لنفادنيت كازئوز......................................................................................................................... 150
درماتوفيتوزيس.......................................................................................................................... 150
ارزيابي فصل ششم.................................................................................................................... 153
فصل هفتم: بازرسي بهداشتي گوشت طيور
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 155
پرورش طيور در تأمين پروتئين حيواني....................................................................................... 157
كنترل بهداشتي گوشت مرغ....................................................................................................... 158
كشتارگاه صنعتي طيور............................................................................................................... 159
حمل و نقل طيور زنده.............................................................................................................. 160
هوشبري طيور........................................................................................................................... 162
ساير نكات مهم......................................................................................................................... 163
اعمال كشتاري.......................................................................................................................... 164
هوشبري الكتريكي..................................................................................................................... 164
خون‌گيري................................................................................................................................. 165
خيساندن پر............................................................................................................................... 165
پركني....................................................................................................................................... 166
كز دادن.................................................................................................................................... 167
شكاف گردن و سركني............................................................................................................... 167
تخليه امعا و احشا...................................................................................................................... 167
شست‌وشو و سرد كردن لاشه‌ها................................................................................................... 168
بازرسي گوشت طيور.................................................................................................................. 168
بازرسي پيش از كشتار............................................................................................................... 169
بازرسي اوليه لاشه..................................................................................................................... 171
بازرسي اختصاصي لاشه............................................................................................................. 172
روش عملي بازرسي................................................................................................................... 173
استاندارد توليد در كشتارگاه طيور................................................................................................ 173
بيماري‌ها و عوارض آنها روي لاشه طيور.................................................................................... 175
بيماري‌هاي باكتريايي و نحوه قضاوت آنها................................................................................... 175
سل طيور.................................................................................................................................. 175
سالمونلوز طيور.......................................................................................................................... 176
پاستورلوز يا وباي طيور............................................................................................................... 177
تولارمي.................................................................................................................................... 178
تورم روده قرحه‌اي..................................................................................................................... 178
پوتوليسم................................................................................................................................... 179
بيماري مزمن تنفسي مرغان....................................................................................................... 180
عفونت كف پا........................................................................................................................... 180
بيماري‌هاي ويروسي و نحوه قضاوت آنها.................................................................................... 181
طاعون پرندگان.......................................................................................................................... 181
بيماري نيوكاسل........................................................................................................................ 182
بيماري آبله............................................................................................................................... 183
تومورهاي ويروسي..................................................................................................................... 184
لوكوز........................................................................................................................................ 184
مارك....................................................................................................................................... 184
گامبورو..................................................................................................................................... 185
آلودگي انگلي و نحوه قضاوت آنها............................................................................................... 186
كوكسيديوز................................................................................................................................ 186
تنيازيس.................................................................................................................................... 187
سنگاموز.................................................................................................................................... 187
بيماري سرسياه.......................................................................................................................... 188
اسكاريس.................................................................................................................................. 188
انگل‌هاي خارجي طيور.............................................................................................................. 189
بيماري‌هاي قارچي و نحوه قضاوت آنها...................................................................................... 189
آسپرژيلوزيس............................................................................................................................. 189
كچلي (درماتوفيتوزيس)............................................................................................................. 190
آبسه‌ها...................................................................................................................................... 191
ضرب‌ديدگي.............................................................................................................................. 191
ضايعات پوستي مارك................................................................................................................ 191
پوست قرمز............................................................................................................................... 191
ملانوزيس................................................................................................................................. 192
پخته شدن پوست...................................................................................................................... 192
ارزيابي فصل هفتم.................................................................................................................... 194
فصل هشتم: آزمايشات گوشت
هدف‌هاي رفتاري...................................................................................................................... 197
آزمايش‌هاي گوشت.................................................................................................................... 199
آزمايشات ميكروبي.................................................................................................................... 199
آزمايش‌هاي تكميلي گوشت........................................................................................................ 200
تعيين رطوبت لاشه................................................................................................................... 201
تعيين ميزان خونگيري............................................................................................................... 202
آزمايش جوشاندن...................................................................................................................... 202
آزمايش زردي........................................................................................................................... 203
آزمايش استونمي....................................................................................................................... 203
آزمايش رسوب يا ترسيب............................................................................................................ 204
آزمون حسي.............................................................................................................................. 204
روش‌هاي فيزيكي...................................................................................................................... 204
روش‌هاي الكتروشيميايي............................................................................................................ 205
روش‌هاي شيميايي.................................................................................................................... 205
نمونه‌برداري.............................................................................................................................. 206
طرز نگهداري و ارسال نمونه...................................................................................................... 207
ارزيابي فصل هشتم................................................................................................................... 209
فهرست اشكال و تصاوير
شكل 1-1 برخي از كاربردهاي فراورده‌هاي جنبي كشتارگاهي...................................................... 17
تصوير 2-1 چاقوهاي مورد استفاده در كشتار دام......................................................................... 49
تصوير 2-2 شوك مكانيكي........................................................................................................ 49
تصوير 2-3 نقاط حساس روي جمجمه دام................................................................................. 49
شكل 3-1 توجه بازرسي پيش از كشتار (لاغري دام)................................................................... 213
شكل 3-2 توجه به بازرسي پس از كشتار (بازرسي سر و زبان).................................................... 213
شكل 3-3 روش بازرسي سر...................................................................................................... 214
شكل 3-4 روش بازرسي زبان.................................................................................................... 214
شكل 3-5 روش بازر سي ريه.................................................................................................... 214
شكل 3-6 روش بازرسي قلب.................................................................................................... 215
شكل 3-7 روش بازرسي كبد يا جگر.......................................................................................... 215
شكل 3-8 روش بازرسي رطوبت لاشه....................................................................................... 215
تصوير 3-9 محل گره‌هاي لنفاوي سطحي گاو............................................................................. 79
شكل 4-1 تغيير رنگ بافت چربي.............................................................................................. 216
شكل 4-2 تغيير رنگ بافت ماهيچه........................................................................................... 216
شكل 4-3 لكه‌هاي سياه روي گوشت منجمد.............................................................................. 216
شكل 5-1 نمايش انگل فاسيولا................................................................................................. 217
شكل 5-2 كرم‌هاي برگي شكل در كبد...................................................................................... 217
تصوير 5-3 سير تكاملي فاسيولاهپاتيكا........................................................................................ 135
تصوير 5-4 سير تكاملي تنياساژيناتا............................................................................................. 136
تصوير 5-5 سير تكاملي تنياسوليوم.............................................................................................. 136
شكل 5-6 سيستي سركوس تيناكوليس بر سطح حفره صفاتي...................................................... 217
شكل 5-7 نوزاد انگل تنيامولتي سپس........................................................................................ 218
شكل 5-8 ساركوسيست بر روسي سطح مري............................................................................. 218
شكل 5-9 در بازرسي پيش از كشتار توجه به آلودگي‌هاي قارچي پوستي در دام‌ها......................... 218
شكل 5-10 آلودگي به انگل‌هاي خارجي مي‌تواند بر اثر جرب‌ها و يا شپش‌ها اتفاق........................ 219
شكل 5-11 به علت نامناسب بودن زمين و يا بر اثر پاره‌اي از بيماري‌ها، گاو ناگهان...................... 219
شكل 5-12 تومورپاپيلوما در ناحيه سر و گردن يك گاو................................................................ 219
شكل 6-1 مراحل عمل نحر در شتر........................................................................................... 151
تصوير 6-2 گره‌ لنفاوي شتر كه به طور شماتيك نشان داده شده است.......................................... 152
شكل 7-1 آب آوردگي شكم...................................................................................................... 220
شكل 7-2 عفونت كف پا در طيور.............................................................................................. 220
شكل 7-3 بيماري سي- ار- دي كمپلكس در طيور...................................................................... 220
شكل 7-4 يكي از قسمت‌هايي كه در شكل حاد بيماري مارك دچار تومور مي‌شود........................ 221
شكل 8-1 روش نمونه‌برداري با كمك اسفنج زبر........................................................................ 221
فهرست جداول
جدول 1-1 ميانگين درصد پروتئين در برخي فرآورده‌هاي دامي.................................................... 11
جدول 1-2 مستندسازي طرح محوري مبارزه با بيماري‌هاي انگلي در كشتارگاه............................ 21
جدول 2-1 ميزان زمين مورد نياز طرح....................................................................................... 36
جدول 2-2 مساحت زيربناي تأسيسات جنبي و مصارف آب كشتارگاه........................................... 36
جدول 3-1 عناوين تعدادي از استانداردهاي مرتبط با بهداشت و بازرسي گوشت............................. 54
جدول 7-1 مقايسه تركيب شيميايي گوشت‌هاي مختلف............................................................... 158
جدول 7-2 روش مستندسازي بازرسي بهداشتي در كشتارگاه طيور............................................... 193
 
منابع........................................................................................................................................ 223

👇 تصادفی👇

نصب همزمان دو واتس آپکلید کتاب کار فور کرنرز 3پاورپوینت حافظه RAMZapya 3.3.2 انتقال فایل توسط wifi در اندرویدNQ Mobile Security & Antivirus برنامه امنیتی اندرویددانلود پلان مجتمع مسکونی - ویلاییگزارش کارآموزی تولید نوشابه کارخانه زمزمکتاب بی شعوری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت

دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت

دانلود دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت

خرید اینترنتی دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت

👇🏞 تصاویر 🏞