👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله

ارتباط با ما

دانلود


بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله
 
بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله
 
منطقه19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382
 
چكيده:
عنوان: بررسي نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382.
سابقه و هدف : نياز به درمان‌هاي ارتودنسي الگوي شناخته شده‌اي ندارد و دندانپزشكان نظرهاي متفاوتي درباره نياز به درمان ابراز مي‌كنند. آگاهي از ميزان نياز به درمان‌هاي ارتودنسي براي برنامه ريزي‌هاي كلان بهداشتي و بيمه دندانپزشكي اهميت ويژه‌اي دارد. در اين پژوهش، نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران تعيين شد.
مواد و روش‌ها: در اين پژوهش 460 دانش‌آموز 16-14 ساله دبيرستاني از منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران معاينه شدند و نياز به درمان‌هاي ارتودنسي به كمك جزء سلامت دنداني(DHC) شاخص نياز به درمان‌هاي ارتودنسي(IOTN) بررسي شد. نمونه‌ها از شش دبيرستان دولتي دخترانه و پسرانه به طور تصادفي وبه نسبت جمعيت انتخاب شدند و معاينات به كمك آيسلانگ و خط‌كش DHC زير نور آفتاب و روي صندلي معمولي انجام شد و يافته‌ها براي بررسي ميزان نياز در هر گروه و مقايسه بين گروه‌هاي مختلف تجزيه و تحليل گرديد.
يافته‌ها: از ميان دانش‌آموزان معاينه شده 6/17 درصد در رتبه 4و5، 9/25 درصد در رتبه 3 و 5/59 درصد در رتبه 1و2 سلامت دنداني قرار مي‌گيرند. رابطه معني‌داري ميان نياز به درمان‌هاي ارتودنسي با جنس و سن مشاهده نشد. (P>0.05) بيشترين عوامل ايجاد كننده نياز به درمان جابه‌جايي نقطه تماس، اورجت، اپن بايت و كراس بايت بود.
 
تعداد صفحات 56 word
 
فهرست مندرجات:
ب ـ صفحه عنوان
ج ـ تقدير و تشكر و قدرداني
د ـ تقدير و تشكر
ه ـ و ـ چكيده فارسي
فصل اول: دلايل انتخاب موضوع........................ 1
بيان مساله......................... 4-2
بررسی پيشينه پژوهش................ 20-5
معرفي شاخص نياز به درمان‌هاي ارتودنسي.......... 29-20
اهداف .............................. 30
فصل دوم: متغيرها.............................. 32-31
مواد و روش‌ها ...................... 35-33
مسائل اخلاقی و انسانی طرح ....... 37
 
فصل سوم: يافته ها........................... 43-38
فصل چهارم: بحث................................ 46-44
نتيجه‌گيري........................ 47
پيشنهادات ........................ 48
مشکلات ............................ 48
منابع......................................... 51-49
Abstract................................................................................... 52

👇 تصادفی👇

فیلم آموزشی نرم افزار کلمکس (clemex)- تحلیل تصاویر SEMرابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجوياننمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جامعه شناسی- بینشهای جامعه شناسی 2 کد درس: 1227073گزارش کارآموزی شیمی کاربردی، آزمایشات شیمیایی لبنیاتنرم افزار بازی سازی Scratchدانلود مقاله تحریم اقتصادیپرسشنامه تحقیقیتحلیل و بررسی معماری مدرسه باوهاوس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله

بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله

دانلود بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله

خرید اینترنتی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله

👇🏞 تصاویر 🏞