👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد اپوكسايش تركيبات اولفيني با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت كروم بر پايه نانو مواد

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد اپوكسايش تركيبات اولفيني با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت كروم بر پايه نانو مواد
چکیده
در سال های اخیر تحقیقات زیادی به منظور توسعه روش های سازگار با محیط زیست و تمیز برای تبدیلات شیمی آلی انجام شده است با توجه به اهداف شیمی سبز، هدف اصلی این پایان نامه توسعه فرایند کارمدتر آسان و سبز برای انجام واکنش اکشایس می باشد
در این پایان نامه تثبیت کمپلکس کروم با استفاده از نانو مواد SBA-15 از طریق تشکیل پیوند لیگاند های آلی با سطح ، به روش سل – ژل صورت گرفت. پس از شناسایی نانو کاتالیزور تثبیت شده توسع اطلاعات طیفی ، فعالیت کاتالیزگری آن در واکنش آپوکسایش الفین ها در مورد آزمایش قرار گرفت و شرایط واکنش اکسایش بهینه گردید.
 این پایان نامه به فرمت pdf می باشد
تعداد صفحات 107 
 
فصل اول: مقذمه و تئوری
مقدمه
شیمی سبز در واکنش های شیمیایی
اپوکسایش الفین ها
اپوکسایش الفین ها با استفاده از ترکیبات پراکسی
اپوکسایش الفین ها با استفاده از کاتالیزورهای غیر فلزی
اپوکسایش الفین ها با استفاده از کتون های کایرال
اپوکسایش الفین ها با استفاده از کاتالیزور های فلزی
اپوکسایش الفین ها با استفاده از از اکسو وانادیوم تثیبت شده روی بستر مزو متخلخل
اپوکسایش الفین ها بوسیله کاتالیزور T فلزی تثبیت شده روی بستر میکرو متخلخل زنولیت
اپوکسایش الفین ها با استفاده از کمپلکس بازی شیف
بررسی فعالیت های کاتالیزوری هتروژنی مولیبدن در اپوکسایش الفین ها
اپوکسایش هوازی الکترو کاتالیزوی الکن ها
سنتز بررسی و ساختار های کریستالی لیگاند جدید دو دندانه ای شیف – بیس و کمپلکس های وانادیمی آن
سنتز ، بررسی و تعیین ساختار کریستالی یک کمپلکس شیف – بیس وانادیمی (IV) و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در اپوکسایش سیکلو اکتن
ساختار و کاربرد کاتالیزور کمپلکس مولیبدن (VI) دارای لیگاند دخنده ی ONS سمی کاریازون در اپوکسایش الفین
فصل دوم کاتالیزور ها
کاتالیزور ها
نحوه عملکرد نانو کاتالیزورها
مفهوم کاتالیزور
کاربرد نانو کاتالیزور ها
انواع کاتالیزور ها
طبقه بندی کاتالیزورهای ناهمگن
مکانیزم کاتالیزور های ناهمگن
نفوذ واکنشگراها و محصولات
جذب سطحی واکنشگرا ها
دفع سطحی محصولات
انواع بسترهای جامد
انواع بسترهای جامد معدنی متخلخل
خواص انواع کاتالیزورهای بر اساس تخلخل
غیر فعال شدن کاتالیزوها
انواع غیر فعال شدن کاتالیزورها
غیر فعال شدن کاتالیزور در اثر پیرشدگی
غیر فعال شدن کاتالیزور در اثر کثیف شدگی
غیر فعال شدن کاتالیزور در اثر مسمومیت
کاتالیزورهای شیف باز
روش تهیه کاتالیزور های تثبیت شده روی سطح
تهیه کاتالیزورهای تثبیت شده روی سطح به روش سل ژل
معرفی کاتالیزور های مناسب در طبقه بندی واکنش ها
معرفی SBA-15
بعضی واکنش های انجام شده توسط کاتالیزورهای M/SBA-15
روش شناسایی کاتالیزور های تثبیت شده روی سطح
روش شناسایی بوسیله SEM
روش شناسایی بوسیله BET
روش شناسایی بوسیله TEM
روش شناسایی بوسیله SAXS
فصل سوم بخش تجربی
 
بخش تجربی
آزمایش
سنتز سیلیکات های مزوپورSBA-15
روش تهیه Cr(VI)SBA-56
شناسایی کاتالیزور Cr(VI)SBA-56
اکسایش الفین ها در حضور ماتالیزور Cr(VI)SBA-56
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 2- فنیل استایرن (2a)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب از ترکیب سیکلو هگزیل اکسیران (2b)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 2- پارا – تولیل اکسیران (2c)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 2- (4- متوکسی فنیل) اکسیران (2d)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 2- (4- برمو فنیل) اکسیران (2e)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 2- (4- کلرو فنیل) اکسیران (2f)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 2- (4- فلورو فنیل) اکسیران (2g)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 4- (اکسیران – 2 ایل ) بنزو نیتریل (2h)
اطلاعات طیفی بدست آمده از ترکیب 2- (2و4- دی فلورو فنیل) اکسیران (2i)
 
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
بررسی مکانیسم واکنش
بررسی های طیفی ترکیب(2a)
بررسی های طیفی ترکیب(2b)
بررسی های طیفی ترکیب(2c)
بررسی های طیفی ترکیب(2d)
بررسی های طیفی ترکیب(2f)
بررسی های طیفی ترکیب(2g)
بررسی های طیفی ترکیب(2h)
بررسی های طیفی ترکیب(2i)
بررسی های طیفی ترکیب(2j)
نتیجه گیری
منابع
 
 

👇 تصادفی👇

آشنايي با لايبنيتس،پل استراترنقالب دیوار سنگیمقاله شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگزیمریتآخرين رساله ي انيشتين كه هيچ گاه منتشر نشد "دی ارکلرونگ"فیلم آموزشی دریافت فالوور اینستاگرامفارسی سازی G630-u10 به صورت دایمی با فایل یک کیلوبایتینمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - انگیزش و هیجان کد: 1217027-1217057حق تقدم سهام ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد اپوكسايش تركيبات اولفيني با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت كروم بر پايه نانو مواد

پایان نامه ارشد اپوكسايش تركيبات اولفيني با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت كروم بر پايه نانو مواد

دانلود پایان نامه ارشد اپوكسايش تركيبات اولفيني با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت كروم بر پايه نانو مواد

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد اپوكسايش تركيبات اولفيني با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت كروم بر پايه نانو مواد

👇🏞 تصاویر 🏞