👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي اثر مقياس بندي مقاومت انفجاري بر دال هاي بتن مسلح، تحت بارگذاري ناشي از انفجار فضا باز

ارتباط با ما

دانلود


بررسي اثر مقياس بندي مقاومت انفجاري بر دال هاي بتن مسلح، تحت بارگذاري ناشي از انفجار فضا باز
در شرايط حقيقي انجام آزمايشات مقياس بندي بر روي مقاومت انفجاري دال بتن مسلح ، داراي هزينه هاي زيادي در مراحل آماده سازي شرايط و انجام آزمايشات مي باشد. بنابراين نتايج آزمايشات صورت گرفته در اين تحقيق مي تواند بسيار مطلوب و به شرايط واقعي نزديك باشد. اين تحقيق آزمايشگاهي نشان دهنده تأثير مشخصه مقياس بندي بر پاسخ ديناميكي دال هاي يك طرفه بتن مسلح مي باشد كه در معرض بارگذاري ناشي از انفجار قرار دارند . براي دست‌يابي به اين هدف 6 دال بتن مسلح، شامل دو سري(از نظر فاصله ماده منفجره) كه در معرض بارگذاري ناشي از انفجار بودند مورد آزمايش قرار گرفتند. تست انفجار بر روي اين دال ها كه داراي مقياس بندي هاي متفاوتي بودند در دو مسافت مقياس بندي شده انجام شد. گسيختگي دال ها در دو حد ناچيز و معمول گرديد. نتايج حاصل از اين آزمايشات، نشان مي دهد كه ساختار گسيختگي در هر دو دال بتن مسلح اعم از كوچك و بزرگ ايجاد مشابه هم مي باشد. مقايسه دال هاي بتني نشان مي دهد در مقياس بزرگ‌تر گسيختگي كاهش مي يابد. دو معادله ارائه شده در اين خصوص نيز از اصلاح نتايج پس از تبديل مدل تشابهي به نمونه حقيقي بدست آمد.
 

👇 تصادفی👇

بررسي تجربي تاثير نانوذرات بوهميت جذب سطحي شده با بوريك اسيد بر سختي منطقه مذاب در جوشكاري زير پودريبررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiCمقایسه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان ....آموزش رابطه ی سالمفرم آماده ی نرم افزار حسابداریبررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان .... در سال تحصیلی 1393-1392نجواهای شبانهطرح توجیهی شالیکوبی ۳۳۰۰ تن در سالطرح توجیهی آموزشگاه علمی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي اثر مقياس بندي مقاومت انفجاري بر دال هاي بتن مسلح، تحت بارگذاري ناشي از انفجار فضا باز

بررسي اثر مقياس بندي مقاومت انفجاري بر دال هاي بتن مسلح، تحت بارگذاري ناشي از انفجار فضا باز

دانلود بررسي اثر مقياس بندي مقاومت انفجاري بر دال هاي بتن مسلح، تحت بارگذاري ناشي از انفجار فضا باز

خرید اینترنتی بررسي اثر مقياس بندي مقاومت انفجاري بر دال هاي بتن مسلح، تحت بارگذاري ناشي از انفجار فضا باز

👇🏞 تصاویر 🏞