👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .
هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .
برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .
(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ ۳april (
در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود . در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .
 
تعداد صفحات 76 word
چکیده
فصل اول :
تعریف شهادت
احکام شهادت
تعهد شهادت
ارزش شهادت
فصل دوم : شرایط شهادت
حقوق و تکلیف شهود
منظر فقهه
منظر قانون
فصل سوم :
اهمیت شهادت
دلایل وجوب شهادت
کیفیت شهادت
فصل چهارم
الزام شاهد به شهائت درحقوق ایران و فرانسه
فصل پنجم :
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آنان
گواهی زنان
بخش دوم
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
شهادت برشهادت زنان
وضح شهادت زن در قرآن و رئایات
فصل ششم :
چگو نگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
الف)در قوانین جزای
ب)در قوانین مدنی
ج) اطباق با کنواسیون
فصل هفتم: ارزش شهادت زن
منابع ماخذ
 

👇 تصادفی👇

نقشه کشی سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکیمجموعه اشعار دکتر علی شریعتی دانلود کاملا رایگاناقلیم معماری شهر مشهدAgile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Quality and Earned Value Management)جزوه تایپ شده درس کنترل خطی به همرا تست های کنکوردانلود مقاله آماده درباره استراتژی کارراهه شغلی با فرمت word-ورد 11 صفحهنمونه سوال تحلیل آماری دکتر ترابیانسنتورaircraft design_a conceptual approach ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

دانلود بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

خرید اینترنتی بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

👇🏞 تصاویر 🏞