👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

راهكاري جديد براي بازيافت آب از صنايع گازي توسط تكنولوژي چگالنده غشايي آبگريز

ارتباط با ما

دانلود


راهكاري جديد براي بازيافت آب از صنايع گازي توسط تكنولوژي چگالنده غشايي آبگريز
نيروگاه‌ها گازي مقدار زيادي بخار آب را از طريق دودگش به اتمسفر تخليه مي‌كند، اين بخار آب مي‌تواند منبع بالقوه‌اي براي تامين انرژي و آب لازم نيروگاه‌ها باشد. در اين مقاله به بررسي شبيهسازي عددي فرآيند جداسازي بخار آب از گاز دودگش توسط فرآيند چگالندهي غشايي آبگريز پرداخته شده است. لوله‌هاي غشايي در طول مدتي كه بخار آب از گاز دودكش هدر مي‌رود آن را از طريق مكانيزم چگالش جذب و بازيابي مي‌نمايند. نتايج شبيه‌سازي با داده‌هاي آزمايشگاهي بدست آمده از مراجع مقايسه شدند و مقادير محاسبه شده مقدار انحراف متوسط 6 درصد را با مقادير آزمايشگاهي نشان داد. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد، اگر جريان گازهاي هدر رفت از صنايع حالت عادي داشته باشند (يعني دماي بين 60 تا 90 درجه سانتيگراد و رطوبت بين 10 تا 20 درصد) ميتوان با كاهش دما حدود 10 درجه سانتيگراد گاز دودگش به منظور بازيابي آب به ميزان 20 درصد از آب هدر رفته از صنايع را نيز بازيابي كرد.
 

👇 تصادفی👇

91-روش تركیبی الگوریتم ژنتیك و جستجوی تابو برای یافتن سطح لغزش بحرانی غیر دایروی در تحلیل دو بعدی پایداری شیروانیهاماستدو ف‍رس‌ن‍ام‍ه‌: م‍ن‍ث‍ور و م‍ن‍ظوم‌، در ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍ژاد و پ‍رورش‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و درم‍ان‌ اس‍ب‌دیکشنری تخصصی مهندسی هوافضا "The Cambridge Aerospace Dictionary"پایان نامه بررسی اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه ايگزارش کارورزی قالبسازی شرکت نوتاش قالب تهرانانکودر ENCODERSدانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان قزوينتاثیر رنگ و نور در طراحی فضاهای درمانی برای کودکان با رویکرد فضای بدون استرس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل راهكاري جديد براي بازيافت آب از صنايع گازي توسط تكنولوژي چگالنده غشايي آبگريز

راهكاري جديد براي بازيافت آب از صنايع گازي توسط تكنولوژي چگالنده غشايي آبگريز

دانلود راهكاري جديد براي بازيافت آب از صنايع گازي توسط تكنولوژي چگالنده غشايي آبگريز

خرید اینترنتی راهكاري جديد براي بازيافت آب از صنايع گازي توسط تكنولوژي چگالنده غشايي آبگريز

👇🏞 تصاویر 🏞