👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رساله مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

ارتباط با ما

دانلود


رساله مجموعه فرهنگی  ورزشی  تفریحی
مقدمهطرح موضوعاهمیت طرحفصل اول:کلیات طرح۱-۱اهداف طرح۱-۲فرضیه ها یا سوال ها۱-۳تعریف اصطلاحات وواژه ها ی طرح
فصل دوم: مروری برپیشینه تحقیق۱-۲مقدمه۲-۲فرهنگ ومجموعه فرهنگی۲-۳توسعه فرهنگی واهمیت ایجادمجموعه های فرهنگی۴-۲عوامل موثردر توسعه فرهنگی۵-۲نمونه مجموعه فرهنگی در کشورهای جهانمرکز فرهنگی شونانداموزه ی کودکان در هیوگوی ژاپنمرکز فرهنگی جرج پمپیدومرکز فرهنگی ژان تجیبالو در نومهمرکز فرهنگی ژان ماری تجیبالو۶-۲پیشینه مراکز فرهنگی در ایراناردوگاه فرهنگی تفریحی شهیدرجایی تهران۷-۲وضعیت مراکز فرهنگی در قم
فصل سوم:مطالعات محیطی واقلیمی۳-۱نوع میزان بارش۲-۳نمودارمسیرحرکت۳-۳تنوع درجه حرارت۴-۳تغئیرات رطوبت نسبی۵-۳سطح آبهای زیرزمینی۶-۳وضعیت آب وهوایی۷-۳باد۸-۳ویژگی های طبیعی
فصل چهارم : مطالعات معماری۱-۴مبانی طراحی۲-۴بررسی آثاروجوانب معماری۳-۴بررسی آثارکالبدی یاحجمی۱-۳-۴ دید ومنظرشهری۲-۳-۴ سیمای شهری۳-۳-۴ فضای شهری۴-۴ بررسی آثار وزیباسازی شهری۴-۵ایمنی در برابر آتش سوزی۴-۶انسانی کردن ساختمانها۱-۶-۴توصیه های مربوط به شرایط اقلیمی داخل۷-۴اصول پایه در طراحی۱-۷-۴فضاهای موردنیاز جهت مجموعه فرهنگی ،ورزشی،تفریحیفضاهای آموزشی فرهنگی۱٫کلاسهای آموزشی۲٫کلاس های هنری۳٫کتابخانه۴٫آمفی تئاتر۵٫مرکز اطلاعات علمی
فضاهای آموزشی ،تولیدی۱٫کارگاه تولیدصنایع دستی۲٫کارگاه هنرهای تجسمی۳٫نمایشگاهفضاهای تفریحی ،ورزشی۱٫زمین ورزشی فوتبال وغیره۲٫سالن ورزشی چندمنظوره۳٫سالن ورزشهای رزمی وبدنسازی۴٫فضای باز تفریحی۵ . فضای سبز۶ . آب نما فضاهای خدماتی۱ . پارکینگ ها۲٫ تشکیلات اداری۳٫تریا ورستوران۴ .سرویس های بهداشتی۲-۷-۴ سرانه انواع فضاها
فصل پنجم: مطالعات تحلیلی و طراحی مجموعه۱-۵ اهداف طرح۲-۵تجزیه و تحلیل سایت۱-۲-۵دلایل انتخاب سایت۲-۲-۵ موقعیت ووسعت سایت۳-۲-۵ دسترسی ها به سایت۴-۲-۵ تعیین کاربری های اطراف سایت۵-۲-۵ عناصر تاثیرگذار در سایت۶-۲-۵ مساحت سایت وشیب زمین۷-۲-۵ بررسی دید ومنظرهای عمومی سایت در مقیاس شهری۸-۲-۵ تحلیل جهت ها و امتیاز بندی نورگیری سایت۹-۲-۵ تحلیل جهت وزش بادهای غالب ونامناسب و فصلی
دسترسی هاجانمایی فضاها۴-۵ برنامه ریزی فیزیکی (بررسی فضاها و موقعیت)۱-۴-۵ فضاهای آموزشی _ فرهنگی۱٫کتابخانه۲٫آمفی تئاتر۲-۴-۵ فضاهای آموزشی --- تولیدیکارگاه تولید صنایع دستیکارگاه هنرهای تجسمینمایشگاه۳-۴-۵ فضاهای تفریحی - ورزشیفضاهای ورزشی روبازفضاهای باز تفریحی۴-۴-۵فضاها ی خدماتی پارکینگتشکیلات اداریتریا ورستوران۵-۵ دیاگرام روابط بخش های مختلف۶-۵ اتودهای اولیه تا شکل گیری طرح نهایی۱-۶-۵ توصیف طرح۲-۶-۵ تشریح ایده های طراحی (concept)۳-۶-۵ ایده اصلی طرح۷-۵ نقشه ها ومدارک معماری
فصل ششم: منابع ومآخذ۱-۶فهرست منابع فارسی۲-۶فهرست منابع غیر فارسی

👇 تصادفی👇

خلاصه کتاب هفده اصل کار تیمی ،نویسنده :جان ماکسول،مترجم :عزیزکیاوندکتاب کسب درآمدپاورپوینت مصرف دوباره تنها راه ادامه (رشته شیمی)دانلود کتاب مانيفست كمونيستبررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزانآموزش فرمول نویسی در اکسلسبک زندگی اسلامی شماره دو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رساله مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

رساله مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

دانلود رساله مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

خرید اینترنتی رساله مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی

👇🏞 تصاویر 🏞