👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه: بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

ارتباط با ما

دانلود


پروژه: بررسی فرآیند بودجه بندی جامع
واژه بودجه
واژه بوژت (Beget) يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرم اطلاق مي‌شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. بدين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمدهاي دولت انگليس بوده و وزير دارائي انگليس آن را با خود به پارلمان مي آورده و صورتهاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از كيف خارج كرده و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است در انگليس Budget ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف, تبديل به محتويات آن شد.
بعدا كه به تدريج صورتهاي مزبور در يك صورت واحد گنجانده شده است, اين صورت بنام ”باجت“ در انگليسی و بودجه در فرانسه ناميده شده و در ساير زبانها نيز همين كلمه بكار برده شد.
قبل از انقلاب مشروطه چنين واژه اي در زبان فارسي به كار نمي رفته است و پس از آن چون قانون اساسي ايران بيشتر از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه ترجمه و اقتباس شده اين واژه نيز همراه قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران و زبان فرانسه گشته است.

👇 تصادفی👇

ساختمان داده هامقاله بررسي و مقايسه اقتصادي – اجتماعي منافع قطارهاي مسافربري درون شهري با قطارهاي مسافربري از مادر شهرآموزش سازمانی در رفتار سازمانی خریدارمرگ همسایه - نظریآموزش ریزپردازنده ها و میکروپروسسورهانقد نمایشنامه Medea by Euripides147-مطالعه عددی روی رفتار تیرهای بتنی مسلح اصلاحی تحت تركیب بارهای خمشی و پیچشیحیات در آسمانهاقالب لیفتراکمدلسازي ترموديناميكي و بررسي راندمان سيكل تركيبي استرلينگ-ORC ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه: بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

پروژه: بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

دانلود پروژه: بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

خرید اینترنتی پروژه: بررسی فرآیند بودجه بندی جامع

👇🏞 تصاویر 🏞