👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مکتب معنا درمانی و مصادیق آن در تعلیم و تربیت اسلامی و مثنوی مولانا(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 136

ارتباط با ما

دانلود


مکتب معنا درمانی و مصادیق آن در تعلیم و تربیت اسلامی و مثنوی مولانا(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 136
چکیده
لوگوتراپی یا معنادرمانی یکی از مکاتب روان­درمانی است که امیل فرانکل، روان­پزشک اتریشی مبدع این اصطلاح در دهه 1920 بود. فرانکل، معتقد است که زندگی برای هر فرد معنایی دارد و این معنا را تا واپسین دم حفظ می­کند و تلاش برای جستن معنایی در زندگی اولین نیروی محرکه و انگیزنده هر فرد است، این معنا برای هر فرد ویژه و یکتاست. چیزی که انسان لازم دارد تا به خاطر آن زندگی کند و گاه به خاطر آن بمیرد. بنابر نظریه فرانکل، آنچه انسان‌ها را به زندگی پایبند می­کند مصادیقی از جمله، هدف، عشق، مسئولیت، امید، کار و... است.
مولانا، شاعر و اندیشمند ایرانی که برآمده از مکتب عرفان اسلامی می‌باشد در مثنوی شریف، نیز به شکل بسیار قابل توجهی به معنادرمانی و مولفه‌های آن پرداخته است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده......................................................................................................................................... 1
مقدمه.......................................................................................................................................... 2
فصل اول: کلیات........................................................................................................................ 4
1-1 بیان مسئله............................................................................................................................ 5
1-2 اهداف................................................................................................................................. 6
1-3 فرضیه‌ها.............................................................................................................................. 6
1-4 سوالات............................................................................................................................... 7
1-5 روش تحقیق........................................................................................................................ 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق............................................................................................. 8
2-1 ادبیات تحقیق....................................................................................................................... 9
2-1-1 مفهوم شناسی.................................................................................................................. 9
2-1-2 فرانکل و آثارش............................................................................................................. 13
2-1-3 مولانا و آثارش............................................................................................................... 19
2-2 پیشینه‌ی تحقیق................................................................................................................... 25
فصل سوم: معنا درمانی و مصادیق آن......................................................................................... 33
3-1 معرفی مکتب معنا درمانی.................................................................................................... 34
3-2-1 معنا درمانی- تحلیل وجودی............................................................................................ 38
3-2-2 شش ویژگی معنا درمانی................................................................................................. 41
3-2-3 ره آورد معنا درمانی........................................................................................................ 42
3-2-4 تعریف اصطلاح معنا درمانی............................................................................................ 43
3-2-5 پایه‌های نظری و فلسفی معنا درمانی................................................................................ 44
3-2-6 هستی شناسی ابعادی، تصویری از ماهیت انسان................................................................. 46
3-2-7 اراده معطوف به معنا........................................................................................................ 48
3-2-8 معنای زندگی................................................................................................................. 49
3-3 مصادیق معنا درمانی............................................................................................................ 51
3-3-1 معنا و ارزش از دیدگاه فرانکل......................................................................................... 51
3-3-2 عشق............................................................................................................................. 52
3-3-3 مذهب- ایمان................................................................................................................. 55
3-3-4 دعا................................................................................................................................ 59
3-3-5 مرگ............................................................................................................................. 61
3-3-6 وجدان........................................................................................................................... 61
3-3-7 اختیار و اراده................................................................................................................. 63
3-3-8 مسئولیت........................................................................................................................ 65
3-3-9 رنج بردن- صبر.............................................................................................................. 67
3-3-10 شوخ طبعی.................................................................................................................. 71
3-3-11 کار............................................................................................................................. 73
3-3-12 هدف.......................................................................................................................... 75
3-3-13 امید............................................................................................................................. 76
فصل چهارم: مصادیق معنا درمانی در تعلیم و تربیت اسلامی و مثنوی مولانا................................ 79
4-1 مصادیق معنا درمانی در تعلیم و تربیت اسلامی...................................................................... 80
4-1-1- مسئولیت...................................................................................................................... 80
4-1-2- هدف........................................................................................................................... 85
4-1-3- عشق........................................................................................................................... 86
4-1-4- کار.............................................................................................................................. 89
4-1-5- امید............................................................................................................................. 90
4-1-6- اختیار- اراده................................................................................................................. 92
4-1-7- صبر............................................................................................................................ 93
4-1-8- ایمان........................................................................................................................... 95
4-1-9- دعا.............................................................................................................................. 97
4-1-10- مرگ......................................................................................................................... 98
4-2 مصادیق معنا درمانی در مثنوی مولانا.................................................................................... 100
4-2-1- مرگ.......................................................................................................................... 100
4-2-2- اختیار- اراده............................................................................................................... 101
4-2-3- وجدان....................................................................................................................... 105
4-2-4- رنج کشیدن................................................................................................................. 108
4-2-5- صبر........................................................................................................................... 111
4-2-6- تعهد و مسئولیت......................................................................................................... 116
4-2-7- کار............................................................................................................................. 117
4-2-8- هدف......................................................................................................................... 119
4-2-9- دعا............................................................................................................................ 121
4-2-10- ایمان....................................................................................................................... 122
4-2-11- عشق....................................................................................................................... 125
4-2-12- شوخی..................................................................................................................... 130
4-2-13- امید......................................................................................................................... 131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها............................................................................................ 132
5-1 نتیجه‌گیری......................................................................................................................... 133
5-2 پیشنهادها.......................................................................................................................... 135
5-2-1 پیشنهادهای اجرائی........................................................................................................ 135
5-2-2 پیشنهادهای علمی......................................................................................................... 135
منابع و مآخذ............................................................................................................................ 136
چکیده‌ی انگلیسی......................................................................................................................... 1

👇 تصادفی👇

اسامی و اطلاعات داروهاراهنمای تدریس معلم آموزش قرآن اول ابتدایینرم افزار بازدیدکننده سایت(افزایش ترافیک)+اموزش تصویریدانلود تحقیق و مقاله پیرامون جوش در ساختمانشیوه انتخاب و بکارگیری مدیراندانلود مکالمه تصویری VCallبرنامه ای بسیار محبوبخرید رایگان جم در کلش اف کلنز ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مکتب معنا درمانی و مصادیق آن در تعلیم و تربیت اسلامی و مثنوی مولانا(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 136

مکتب معنا درمانی و مصادیق آن در تعلیم و تربیت اسلامی و مثنوی مولانا(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 136

دانلود مکتب معنا درمانی و مصادیق آن در تعلیم و تربیت اسلامی و مثنوی مولانا(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 136

خرید اینترنتی مکتب معنا درمانی و مصادیق آن در تعلیم و تربیت اسلامی و مثنوی مولانا(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 136

👇🏞 تصاویر 🏞