👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقدمه ای بر شکل گیری خوارج از آغاز تا نهروان

ارتباط با ما

دانلود


مقدمه ای بر شکل گیری خوارج از آغاز تا نهروان
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:14
سال انتشار:1395
چکیده
در هنگامه جنگ صفین که می رفت تا به نفع علی (ع) و شکست معاویه پایان پذیرد، با حیله عمروعاص و دعوت به صلح و ا جماع حکمین طبق قرآن، عده های از یاران علی (ع)، وی را مجبور به پذیرش حکمین کردند در حکمیت بین عمروعاص، نماینده معاویه و ابوموسی اشعر ی، نماینده علی (ع)، عمروعاص علی (ع)را خلع کرد و معاویه را به عنوان خلیفه مسلمانان اعلام کرد و نتیجه حکمفیت اعلام شد همان دسته که خواهان پذیرش پیشنهاد معاویه و عمروعاص شده بودند و انتخاب ابوموسی را برعلی (ع) تحمیل کردند از نتیجه حکمیت برآشفتند و از سفاه علی (ع) خارج شده و از پذیرفتن حکمیت توبه کرده و خواستار از سرگیری نبرد بودند ولی علی (ع) قرارداد متارکه جنگ را به آنها یادآوری کرد و حاضر به پذیرش پیشنهاد آنها نشد آن حضرت گوشزد  کردند که حکمیت حق دخالف در انتخاب خلیفه را نداشته اند
واژگان کلیدی
علی شک، خوارج، معاویه، صیین، یکمی ، نهروان

👇 تصادفی👇

دانلود کتابی با داستانهای واقعی و جذاب انگلیسیپروژه معماری اسلامی (مقایسه مساجد دوره صفویه و قاجار)آشنایی با معماری چین (پکن و شانگهای) ***دانلود لایه dem شهرستان شمیراناتپرسشنامه درونگرایی-برونگراییطراحی ماشین حساب در کتیادایرة المعارف چراهای شگفت انگیز 2 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقدمه ای بر شکل گیری خوارج از آغاز تا نهروان

مقدمه ای بر شکل گیری خوارج از آغاز تا نهروان

دانلود مقدمه ای بر شکل گیری خوارج از آغاز تا نهروان

خرید اینترنتی مقدمه ای بر شکل گیری خوارج از آغاز تا نهروان

👇🏞 تصاویر 🏞