👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

خالصسازی گلیسرین خام حاصل از تولید بیودیزل با استفاده از روش الکترولیز درحضور کاتالیست قلیایی Al2O3/KOHو محاسبه برآورد اقتصادی فرآیند

ارتباط با ما

دانلود


خالصسازی گلیسرین خام حاصل از تولید بیودیزل با استفاده از روش الکترولیز درحضور کاتالیست قلیایی Al2O3/KOHو محاسبه برآورد اقتصادی فرآیند
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :7
سال انتشار :1395
چکیده
آلودگی حاصل از سوختهای فسیلی، کاهش ظرفیت پالایش و رو به اتمام بودن این منابع، همچنین افزایش قیمت این نوع سوخت، از عواملی است که بشر را به تلاش بیشتری برای یافتن و تولید سوختهای جایگزین واداشته است. بیودیزل یک سوختدیزلی پاک است که از واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای تریگلیسرید مانند چربی حیوانات، روغنهای گیاهی تازه و مستعمل در حضور کاتالیست مناسب تولید میشود. در این مطالعه، ابتدا بیودیزل را در حضور 1 درصد وزنی کاتالیست Al2O3/KOHنسبت 6 به 1 الکل به روغن، 10 درصد وزنی کمک حلال تتراهیدروفوران نسبت به وزن روغن و با اعمال جریان ، 10 ولت به روش الکترولیز تولید شد، سپس گلیسرین حاصل، طی فرآیند صابونی شدن خالصسازی گردید و نمکهای مونوپتاسیمفسفات و دیپتاسیم فسفات به عنوان محصول جانبی بدست آمد در آخر جهت برآورد هزینه تولید بیودیزل به صورت صنعتی، برآورد اقتصادی فرآیند محاسبه گردید لازم به ذکر است که سه محصول جانبی بدست آمده طی فرآیند تولید بیودیزل در کاهشقیمت محصول پایانی نقش بهسزایی داشتند
واژگان کلیدی
واکنش ترانس استریفیکاسیون،بیودیزل، خالص سازی گلیسرین،براورداقتصادی، کاتالیست هتروژن

👇 تصادفی👇

دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله40تصویر آدمک سه بعدی در ارتباط با همکاریتحقیق در مورد سیستم مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات (فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 34تلگرافبررسی رژیم درمانی و تغذیه‌ی مناسب در کنترل بیماری اسکیزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با این افراد در جامعهارزشیابی شرکتهای سرمایه گذاری5040file18-بررسی مشكلات اجرایی بتن در سواحل گرم خلیج فارسهیدرولیک و پنوماتیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل خالصسازی گلیسرین خام حاصل از تولید بیودیزل با استفاده از روش الکترولیز درحضور کاتالیست قلیایی Al2O3/KOHو محاسبه برآورد اقتصادی فرآیند

خالصسازی گلیسرین خام حاصل از تولید بیودیزل با استفاده از روش الکترولیز درحضور کاتالیست قلیایی Al2O3/KOHو محاسبه برآورد اقتصادی فرآیند

دانلود خالصسازی گلیسرین خام حاصل از تولید بیودیزل با استفاده از روش الکترولیز درحضور کاتالیست قلیایی Al2O3/KOHو محاسبه برآورد اقتصادی فرآیند

خرید اینترنتی خالصسازی گلیسرین خام حاصل از تولید بیودیزل با استفاده از روش الکترولیز درحضور کاتالیست قلیایی Al2O3/KOHو محاسبه برآورد اقتصادی فرآیند

👇🏞 تصاویر 🏞