👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Manifesto Principles 1-6)

ارتباط با ما

دانلود


Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Manifesto Principles 1-6)
If you’re experienced using agile approaches, have good collaboration skills, eagerly embrace complexity and thrive on rapid response times, then your talents are in demand.
The PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® formally recognizes your knowledge of agile principles and your skill with agile techniques. It will make you shine even brighter to your employers, stakeholders and peers.
The PMI-ACP® is our fastest growing certification, and it’s no wonder. Organizations that are highly agile and responsive to market dynamics complete more of their projects successfully than their slower-moving counterparts — 75 percent versus 56 percent — as shown in our 2015 Pulse of the Profession® report.
The PMI-ACP spans many approaches to agile such as Scrum, Kanban, Lean, extreme programming (XP) and test-driven development (TDD.) So it will increase your versatility, wherever your projects may take you.
مطالب مرتبط:
01 Course Overview
02 Traditional vs. Agile Project Management
03 Manifesto Principles 1-6
04 Manifesto Principles 7-12
05 Scrum and XP Methods
06 Other Agile Methods
07 Value Driven Development
08 Prioritization in Agile Project Management
09 Planning Agile Projects
10 Estimation
11 Managing Projects
12 Adaptive Planning and Design
13 Soft Skills and Leadership
14 Team Formation and Boosting Team Performance
15 Stakeholder Engagement
16 Communication in Projects
17 Problem Detection, Metrics, and Resolution
18 Quality and Earned Value Management
19 Continual Improvement
20 PMI Code of Conduct

👇 تصادفی👇

500 مسئله در حسابانبررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنهامقاله بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکيد بر تلويزيون) در الگو پذيری و رفتار کودکاندانلود پروژه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTSنرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایینرم افزار پیشرفته دیاب کودکان فرزندان و سالخورده و همسرشیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان چهارمحال بختیاریشبيه سازي عددي تاثير استفاده از پرده بر روي راندمان حرارتي رادياتور نصب شده زير پنجره ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Manifesto Principles 1-6)

Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Manifesto Principles 1-6)

دانلود Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Manifesto Principles 1-6)

خرید اینترنتی Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Manifesto Principles 1-6)

👇🏞 تصاویر 🏞