👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان الكتريكي بر نيروهاي وارد بر استوانه در جريان هوا

ارتباط با ما

دانلود


بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان الكتريكي بر نيروهاي وارد بر استوانه در جريان هوا
اعمال ميدان الكتريكي با ولتاژ بالا بين چند الكترود بر روي جسم يا در اطراف جسم باعث ايجاد نوعي جريان الكتروني يا يوني (باتوجه به خواص سيال) مي گردد، كه آنرا اصطلاحا باد كرونا مي نامند. اين جريان الكتريكي درون سيال، باعث ايجاد جريانهاي ثانويه و اعمال ممنتم بر جريان اصلي سيال مي گردد. اين امر در جريان خارجي مي تواند باعث تغيير در وضعيت لايه هاي مرزي جريان سيال و نيروهاي وارد شده از طرف سيال به جسم شود. با استفاده از اين امر مي توان نيروهاي وارد بر جسم را كم، زياد و يا كنترل كرد. در مقاله حاضر تاثير نحوه جايگذاري الكترودها روي سطح استوانه، بر اين نيروها در جريان هواي مغشوش، بصورت دوبعدي و با حل عددي بررسي شده است. براي اين هدف پس از مدل كردن هندسه مورد نظر، معادلات پتانسيل و جريان الكتريكي حل مي شوند و سپس نتايج محاسبات بصورت نيروهاي حجمي خارجي در معادلات ممنتم (ناوير استوكس) وارد مي شوند. براي حل معادلات سيال از نرم افزار فلوئنت Fluent) استفاده شده است اما، اين نرم افزار قابليت حل معادلات مربوط به ميدان الكتريكي را ندارد. براي حل اين معادلات زيربرنامه هاي سازگار با فلوئنتUDF) ساخته و با اين برنامه لينك شده است.
 

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونیهمه چیز درباره خودارضاییتهیه بیوگاز از پارچه های مواد پسماندی wordشهر فرنگ از همه رنگ محموعه جند قطعه ، طنز سیاسی و اجتماعیچگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آندانلود مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری‎بررسی نقش بازی در پیشرفت هوش و عملکرد اجتماعی کودکان در آیندهinternational journal of heat mass transferترفند های استعمار در آسیب رساندن به اسلام و مسلمانان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان الكتريكي بر نيروهاي وارد بر استوانه در جريان هوا

بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان الكتريكي بر نيروهاي وارد بر استوانه در جريان هوا

دانلود بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان الكتريكي بر نيروهاي وارد بر استوانه در جريان هوا

خرید اینترنتی بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان الكتريكي بر نيروهاي وارد بر استوانه در جريان هوا

👇🏞 تصاویر 🏞