👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه رمزنگاری اطلاعات

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه رمزنگاری اطلاعات
مقدمه :
بیشتر مردم قبل از ارسال نامه، پاکت آنرا مهر و موم می کنند و در آن را چسب می زنند. اگر از آنها بپرسید که چرا این کار می کنند، احتمالاً بعضی سریعاً این چنین پاسخهایی می دهند که ک «واقعاً نمی دانم»، « از روی عادت چرا که نه؟» و یا «چون همه اینکار را می کنند» ولی بیشتر جوابها حول این محور خواهد بود که ؛ «برای اینکه نامه از پاکت بیرون نیفتد» و یا «برای اینکه بقیه نامه را نخوانند». حتی اگر نامه ها حاوی هیچ اطلاعات شخصی مهم و حساسی نباشد باز بیشتر ما دوست داریم که محتوای مکاتیات شخصی مان به صورت خصوصی حفظ شود و برای همین پاکت را چسب می زنیم تا کسی به غیر از آنکسی که ارتباط با او انجام شده آنرا باز نکند و محتوای آن را نفهمد. اگر ما پاکت را بدون چسب یا مم نفرستیم هرکسی که نامه به دستش برسد می تواند آنرا بخواند. در حقیقت آنها می خواهند که این نفوذ وجود داشته باشد و منعی هم برای آنچه می خواهد وجود ندارد. از این گذشته اگر آنها نامه را بعد از مطالعه درون پاکت قرار داده باشند ما متوجه نمی‌شویم که کسی آنرا خوانده.
برای بیشتر مردم ارسال Email یک جایگزین خوب برای استفاده از پست است. Email یک روش سریع ارتباطی است که مسلماً بدون پاکت ارتباط را انجام می دهد. در حقیقت اغلب گفته شده ارسال Email مثل ارسال یک نامه بدون پاکت است. واضح است که هر کسی بخواهد پیغام محرمانه یا شاید پیغام شخصی را به وسیله Email بفرستد باید روشهای دیگر محافظت آنرا بیابد یک راه حل عمومی، رمزنگاری و رمزگذاری پیغام است.
اگر پیغام رمز شده ای بدست شخصی غیر از طرف ارتباطی شما بیافتد، باید برایش به صورت نامفهوم پدیدار شود. استفاده از رمزگذاری برای محافظت Email ها هنوز به طور گسترده در نیامده است اما در حال افزایش است و این افزایش کماکان ادامه دارد. در ما می سال 2001 یک گروه اروپایی پیشنهاد کرد که تمام کاربران کامپیوتری باید تمام Email هایشان را رمز کنند تا مورد جاسوسی از طرف شبکه های استراق سمع آمریکایی و انگلیس قرار نگیرد.
 
تعداد صفحات 182 word
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل ۱:رمزنگاری__________________________________۱
مقدمه________________________________________۲
بخش ۱:مفاهیم رمز نگاری____________________________۴
بخش ۲:الگوریتمهای کلاسیک_________________________۲۰
بخش ۳:رمزهـای غیـرقابـل شکست_____________________۵۸
بخش ۴: الگوریتمهای مدرن__________________________۶۹
فصل ۲:اتوماتای سلولی_____________________________۸۹
مقدمه_______________________________________۹۰
بخش ۱:تعاریف پایه_______________________________۹۱
بخش ۲:انواعCA______________________________105
بخش ۳:مدلهای سادهCA_________________________119
بخش ۴:کاربردCA____________________________127
بخش ۵:نتیجه گیری____________________________۱۵۵
فصل ۳:رمزنگاری به کمک اتوماتای سلولی______________۱۵۶
مقاله ۱:رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی
بااستفاده از اتوماتای سلولی________________________۱۵۸
مقدمه_____________________________________۱۵۸
مفاهیم_____________________________________۱۵۹
فعالیتهای مربوطه______________________________۱۶۰
روش پیشنهادی تولید اعداد تصادفی_____________­­­____ ۱۶۰
رمز گذاری اطلاعات____________________________۱۶۴
رمزبرداری اطلاعات____________________________۱۶۴
رمزگذاری بر اساس دمای محیط____________________۱۶۶
رمزبرداری بر اساس دمای محیط____________________۱۷۰
بررسی تاثیر دمای محیط بر سیستم رمزنگاری__________۱۷۰
بررسی تاثیر اختلاف دما در فرستنده و گیرنده_________۱۷۰
نتیجه گیری______________________________۱۷۴
مقاله ۲:کشف نوشته ی رمزی از یک
رمز بلوک پیچیده با استفاده ازCA________________176
مقدمه__________________________________۱۷۷
رمزهای بلوکی پیچیده_______________________۱۷۷
ویژگی جفت بودن___________________۱۸۰
کاربردهای رمز نگاری باویژگی جفت بودن__________________۱۸۰
نتیجه گیری_____________________۱۸۲
مراجع_________________۱۸۲
 

👇 تصادفی👇

دانلود رایگان کتاب یک عاشقانه آرامزبان تخصصی( سوالات پایان ترم 13 نیمسال تحصیلی)دانلود shapefile نقاط زمین لغزش استان گلستاندنیای انیمیشن سازیسرقفلی در حقوق ایرانآموزش نرم افزارهای حسابداری رافع 7 همراه با سوال و پاسخ تشریحیteb eslami 5کارآفرینی تولید نان فانتزی و صنعتیدانلود كتاب زبان بدن (خواندن افكار ديگران) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه رمزنگاری اطلاعات

پایان نامه رمزنگاری اطلاعات

دانلود پایان نامه رمزنگاری اطلاعات

خرید اینترنتی پایان نامه رمزنگاری اطلاعات

👇🏞 تصاویر 🏞