👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی با سوختهای AVL-FIRE جایگزین هپتان نرمال و دی متیل اتر با استفاده از نرم افزار محاسباتی

ارتباط با ما

دانلود


شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی با سوختهای AVL-FIRE جایگزین هپتان نرمال و دی متیل اتر با استفاده از نرم افزار محاسباتی
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :21
سال انتشار : 1395
چکیده
در کار حاضر یک بررسی عددی به منظور بررسی مشخصه های عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از سوخت های جایگزین دی متیل اتر و هپتان نرمال انجام شده است. در این تحقیق مشخصه های احتراقی موتور دیزلی چهار سیلندر تزریق مستقیم با مشخصههای فیزیکی معین با نرم افزار AVL FIRE شبیه-سازی میشود. با استفاده از سوخت دی متیل اتر و هپتان نرمال به دلیل بالا بودن اکسیژن در ساختارشان، آلاینده های خروجی از یک موتور اشتعال تراکمی به خصوص اکسیدهای نیتروژن و دوده کاهش مییابد. استفاده از این سوخت ها به دلیل ارزش حرارتی پایین نسبت به سوخت دیزل، دمای اوج احتراق را حدود 3 و 5 درصد کاهش می دهد. این کاهش دما به ترتیب 38 و 62 درجه کلوین برای این سوختها می باشد. حدود 38 و 64درصد کاهش ماکزیمم نرخ آزاد سازی گرما هنگام استفاده از سوخت های جایگزین به جای سوخت دیزل مشاهده می شود. با استفاده از این سوخت ها در مقایسه با سوخت دیزل فشار متوسط احتراق برای هپتان 67 درصد و 37درصد برای دی متیل اتر کاهش یافته است.
واژگان کلیدی
شبیه سازی عددی، مشخصه های عملکردی و آلایندگی، هپتان نرمال، دی متیل اتر، نرم افزار محاسباتی.AVL-FIRE

👇 تصادفی👇

CDR,سی دی آر در مخابرات و کامپیوترتست سنجش خلاقیت تورنسنقش طراحي مطلوب شبكه حمل و نقل درون شهري در ساماندهي حركت عابرين پيادهدانلود پروژه میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان هاپروژه گرایش های مهندسی برقسفرنامه ابن فضلاندرآمدی بر فلسفة اخلاق تجارت با رویکردی اسلامیدانلود پایان نامه برد ارتباطی USB ، Wifi ، SMS و BlueTooth‎دیکشنری اختصارات انگلیسی ( Dictionary of Abbreviations ) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی با سوختهای AVL-FIRE جایگزین هپتان نرمال و دی متیل اتر با استفاده از نرم افزار محاسباتی

شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی با سوختهای AVL-FIRE جایگزین هپتان نرمال و دی متیل اتر با استفاده از نرم افزار محاسباتی

دانلود شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی با سوختهای AVL-FIRE جایگزین هپتان نرمال و دی متیل اتر با استفاده از نرم افزار محاسباتی

خرید اینترنتی شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی با سوختهای AVL-FIRE جایگزین هپتان نرمال و دی متیل اتر با استفاده از نرم افزار محاسباتی

👇🏞 تصاویر 🏞