👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

Identify and Ranking The Most Important Criterias of Company Ranking Using AHP

ارتباط با ما

دانلود


Identify and Ranking The Most Important Criterias of Company Ranking Using AHP
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار : 1395
چکیده
Stock market performance is important at the stage of economic growth. On the other hand, in practice it is not sufficient to evaluate the options according to the simplest form of decision making only based on a criterion. In such cases, we must consider all the variety of different information to decide to best option. It arise the requirement of multi-criteria decision making methods. One of the most important financial issues of companies is performance evaluation. Hence investors consider it as a major criterion to choose the company to invest in. Traditionally it was common to use accounting information for performance evaluation. Many companies applied some basic accounting variables such as sales, profit, and return on sales. Many studies are focused on performance evaluation of companies, defining relation between financial methods and their impact on performance of companies. In this research used AHP method to ranking the most important criterias to influence the petrochemical companies efficiency based on financial and non-financial criterias. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a multiple criteria decision-making methodology designed to help decision makers in prioritizing decisions that involves both tangible and intangible criteria and has been implemented extensively all over the world
واژگان کلیدی
Petrochemical Companies, Ranking, AHP, Stock Market

👇 تصادفی👇

خلاقیت 1آموزش و ساختن نرم افزار اندروید 100% تضمینیپایان نامه تکنولوژی نساجیدانلود مقاله امنیت در شبکه های بی سیمتحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی wordآنالیز ریاضی -ویلیام ویدبررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)شخصیت؛ Personality ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل Identify and Ranking The Most Important Criterias of Company Ranking Using AHP

Identify and Ranking The Most Important Criterias of Company Ranking Using AHP

دانلود Identify and Ranking The Most Important Criterias of Company Ranking Using AHP

خرید اینترنتی Identify and Ranking The Most Important Criterias of Company Ranking Using AHP

👇🏞 تصاویر 🏞