👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي رشد آسيب در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي رشد آسيب در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي
تعيين حد شكلدهي و پيشبيني مودهاي شكست درفرآيندهاي شكل دهي يكي از چالشهاي مهم در اين زمينه محسوب ميگردد. فرآيند كشش عميق ظروف مستطيلي به دليل مسيرهاي كرنش غير خطي از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مقاله با استفاده از دو مدل آسيب نرم FLD و لمتر 2 به پيشبيني شروعآسيب و رشد آن در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي پرداخته شده و حد شكلپذيري ورق نيز تعيين ميشود. معيار آسيب لمتر بر مبناي تئوري تنش صفحهاي الاستيك- پلاستيك و تئوري كرنش هاي محدود جهت پيشبيني رشد آسيب در ورقهاي نازك فلزي به صورت يك زيربرنامه پياده سازي شده است. با به كار گيري زيربرنامه فوق در نرمافزار اجزاء محدودABAQUS/Explicit نتايج پيش- بيني شروع و رشد آسيب مدل هاي آسيب نرم لمتر وFLD در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي تعيين شده و با يكديگرمقايسه شدند. مقايسه نتايج نشان ميدهد كه پيشبيني هاي هر دو مدل آسيب نرم قابل قبول بوده و بر يكديگر منطبق مي باشند.
 

👇 تصادفی👇

سیستم نگهداری و تعمیرات PMپاورپوینت هوش تجاری چرا؟ چگونه؟دانلود کارت ویزیت کبابی و رستوران قابل ویرایشطرح كلان مدل باشگاه مشتري در صنعت بانكي به همراه نقشه راه پياده سازيگزارش كارآموزي كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوي21-تحلیل ظرفیت سامانه تندرو دو شهر تهران، بررسی مشكلات و ارائه راهكارپاورپوینت "اصول ساخت استخر و تاسيسات آن"تحقیق كنترل غريزه جنسيطرح توجیهی تولید قوطی کنسرو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي رشد آسيب در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي

بررسي رشد آسيب در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي

دانلود بررسي رشد آسيب در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي

خرید اینترنتی بررسي رشد آسيب در فرايند كشش عميق ظروف مستطيلي

👇🏞 تصاویر 🏞