👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری چرخه ای به کمک روش المان محدود

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری چرخه ای به کمک روش المان محدود
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار :1394
چکیده
یکی از چالش های همیشگی در مهندسی یافتن ابزاری جدید و مثمر ثمر برای حفاظت سازه ها و تجهیزات در برابر اثرات مخرب نیرو های طبیعی می باشد. در این بین زلزله یکی از رخداد هایی است که با وجود تحقیقات زیادی که در مورد آن صورت گرفتهاست هنوز امکان پیش بینی زمان و مکان آن وجود ندارد. یکی از روش هایی که در چند دهه اخیر موضوع مطالعات بسیاری بوده است، ایده کنترل سازه هاست که برای افزایش کارایی و ایمنی آنها در برابر خطرات طبیعی به کار می رود، در این مقاله به بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح را با در نظر گرفتن منحنی های واقعی تنش کرنش بتن، فولاد، - FRP را به کمک نرمافزار المان محدود )آباکوس( مورد مطالعه قرار گرفته است، نحوه و مقدار توزیع پارامتر های نظیر تغییر مکان، انرژی شکست و شکل پذیری را برای دیوار برشی بتن مسلح به صورت سه بعدی مدل سازی شده و تا رسیدن به ظرفیت نهایی شان، تحت اثر بارگذاری چرخه ای قرار می گیرد و الگوی ترک خوردگی و مکانیسم خرابی را در دیوار مرجع به کمک روش مقاوم سازی همانند استفاده از مصالح FRP تقویت می شود، و نهایتا با بررسی نتایج حاصل، میزان تاثیر استفاده از روش مقاوم سازی به کمک مصالح FRP در مقابل بارگذاری چرخه ای تاثیر قابل توجهی در پاسخ غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح دارد
واژگان کلیدی
دیوار برشی، بتن مسلح، مقاوم سازی، بارگذاری چرخه ای، مصالح FRP

👇 تصادفی👇

جزوه کامل مبانی فلسفی تئوریهای مدیریتدانلود مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی MMCکارآفرینی شرکت کامپیوترمقاله انرژی های پاک (نو) و تجدید پذیردانلود لایه shapefile مرز دهستانهای کشوراندیشه اسلامی 1دانلود تحقیق و مقاله آماده درباره ‎اهداف و چرایی توسعه اقتصادی‎ با فرمت word-ورد 52 صفحهآموزش نرم افزار هلو برای موبایل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری چرخه ای به کمک روش المان محدود

بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری چرخه ای به کمک روش المان محدود

دانلود بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری چرخه ای به کمک روش المان محدود

خرید اینترنتی بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاری چرخه ای به کمک روش المان محدود

👇🏞 تصاویر 🏞