👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچکيده کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم . روشی ترکيبی برای برنامه نويسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپيچيدگی برنامه نويسی نسبت به برنامه نويسی دستی به 30% کاهش می يابد . در اين روش پس از برنامه نويسی و شبيه سازی مميزثابت الگوريتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهينه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گيرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنويسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پايان نتايج اين پياده سازی ارائه می شود . کلمات کليدی کدينگ و فشرده سازی صحبت ، پياده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK فهرست - مقدمه 4 فصل 1 : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت 1-1- معرفی سيگنال صحبت 6 1-2- مدل سازی پيشگويی خطی 10 1-2-1- پنجره کردن سيگنال صحبت 11 1-2-2- پيش تاکيد سيگنال صحبت 13 1-2-3- تخمين پارامترهای LPC 14 فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت 2-1- مقدمه 15 2-2- روش های کدينگ 19 2-2-1- کدرهای شکل موج 21 2-2-2- کدرهای صوتی 22 2-2-3- کدرهای مختلط 24 الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27 ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 29 فصل 3 : کدر کم تاخير LD-CELP 3-1- مقدمه 34 3-2- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP 36 3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 39 3-2-2- فيلتر وزنی شنيداری 42 3-2-3- ساختار کتاب کد 42 3-2-3-1- جستجوی کتاب کد 43 3-2-4- شبه ديکدر 45 3-2-5- پست فيلتر 46 فصل 4 : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C 4-1- مقدمه 49 4-2- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت 50 4-3- ساده سازی محاسبات الگوريتم 53 4-3-1- تطبيق دهنده بهره 54 4-3-2- محاسبه لگاريتم معکوس 58 4-4- روندنمای برنامه 59 4-4-1- اينکدر 63 4-4-2- ديکدر 69 فصل 5 : پياده سازی الگوريتم برروی DSP 5-1- مقدمه 74 5-2- مروری بر پياده سازی بلادرنگ 75 5-3- چيپ های DSP 76 5-3-1- DSP های مميزثابت 77 5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78 5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 79 5-4- توسعه برنامه بلادرنگ 81 5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82 5-5-1- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار 84 5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 86 5-5-3- نتايج پياده سازی 94 5-6- نتيجه گيری و پيشنهاد 97 - ضمائم - ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و پياده سازی کدک به زبان اسمبلی - ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی 98 - مراجع 103 - مقدمه امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه هاي تلفن ،موبايل و اينترنت در جهان ومحدوديت پهناي باند در شبكه هاي مخابراتي ، كدينگ و فشرده سازي صحبت امري اجتناب ناپذير است . در چند دهه اخير روشهاي كدينگ مختلفي پديدآمده اند ولي بهترين و پركاربردترين آنها كدك هاي آناليزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفي شدند [2] . اخيرا مناسبترين الگوريتم براي كدينگ صحبت با كيفيت خوب در نرخ بيت هاي پائين و زير 16 kbps ، روش پيشگويي خطي باتحريك كد (CELP) مي باشد كه در سال 1985 توسط Schroeder & Atal معرفي شد [8] و تا كنون چندين استاندارد مهم كدينگ صحبت بر اساس CELP تعريف شده اند . در سال 1988 CCITT برنامه اي براي استانداردسازي يك كدك 16 kbps با تاخيراندك و كيفيت بالا در برابر خطاهاي كانال آغاز نمود و براي آن كاربردهاي زيادي همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصويري و غيره در نظر گرفت . اين كدك در سال 1992 توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفي شد[6] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[9] و در سال 1994 مشخصات مميز ثابت اين كدك توسط ITU ارائه شد[10] . با توجه به كيفيت بالاي اين كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اوليه تقريبا غيرقابل تشخيص است و كاربردهاي آن در شبكه هاي تلفن و اينترنت و ماهواره اي در اين گزارش به پياده سازي اين كدك مي پردازيم . در فصل اول به معرفي وآناليز سيگنال صحبت پرداخته مي شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهاي كدينگ بيان مي شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بيشتر بررسي مي كنيم و در فصل چهارم شبيه سازي مميز ثابت الگوريتم به زبان C را بيان مي نمائيم. ودر پايان در فصل 5 به نحوه پياده سازي بلادرنگ كدكG.728 بر روي پردازنده TMS320C5402 مي پردازيم.

👇 تصادفی👇

دانلود shapefile حوضه آبخیز بندرعباس سدیجدانلود پاورپوینت مطالعات معماری فضاهای آموزشی دانشکده معماریتبلیغات انبوه تلگرامگزارش کارآموزی کارخانه آردپاورپوینت باغ های شیراز10راز بالا بردن نفوذ کلامتان در دیگرانتخمین ضرایب آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي wordدانلود فیلم آموزشی ریاضی دبیرستان مبحث مثلثاتدانلود پروژه کامل سقف یوبوت (ساختمان مسکونی 4 طبقه) بهمراه فایلهای محاسباتی سازه و نقشه های اجرایی (شماره 1)پروژه ساختمان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞