👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه  در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات   88 ص
پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص
فهرست مطالب
عنوان......................................................................... صفحه
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول ................................... 4
فصل اول: کلیات............................................................................................... 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن................................ 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق........................................................... 6
بند سوم: اهداف صندوق...................................................................... 10
بند چهارم: وظایف صندوق.................................................................. 11
بند پنجم: عضویت در صندوق.............................................................. 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت..................................... 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق............................................................ 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق............................................................... 22
اول- تعهدات خاص.............................................................................. 22
دوم- تعهدات عام................................................................................. 23
فصل دوم: ارکان صندوق................................................................................ 26
بند اول: ارکان اصلی............................................................................ 26
الف) هیئت رئیسه.................................................................................. 26
ب) هیئت اجرایی.................................................................................... 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان.......................................................... 30
د) ادارات و دوایر صندوق................................................................... 31
بند دوم: ارکان فرعی............................................................................ 34
الف) کمیته موقت................................................................................... 34
ب) کمیته توسعه................................................................................... 36
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق .......................................................... 38
فصل سوم: منابع ............................................................................................. 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق................................................. 38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن....... 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول............................................ 47
الف) تسهیلات دائمی............................................................................. 47
1- ترانش ذخیره ................................................................................. 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی............................................... 47
3- تسهیلات مالی جبرانی .................................................................... 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی .............................................. 50
5- تسهیلات مالی گسترده.................................................................... 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری............................................................... 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت................................................................. 52
1- تسهیلات نفتی ................................................................................. 52
2- مکانیسم وتیوین.............................................................................. 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ............................................... 54
فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق..................................................................... 56
بند اول: معاملات صندوق..................................................................... 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی......... 60
بند سوم: خدمات صندوق..................................................................... 63
الف) آموزش......................................................................................... 63
ب) کمک‌های فنی .................................................................................. 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها................................................ 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی............................................. 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول .................................. 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه............................................................... 68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق.................................................. 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران....................... 77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران.......................................................... 82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ............ 85

👇 تصادفی👇

مقاله درباره علم | علم چیست | تعریف علم (۳۰صword)پنج گام طلایی ساخت ماشین پول سازیفیلتر شکن وب فریرشبيه سازي موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوتترجمه مقاله زبان انگلیسی(معماری)مقاله 33- بررسی آسیب های بالاتنه و پایین تنه در ورزش و درمان آن460-بررسی اثر زمان اختلاط میكروسیلیس در مقاومت فشاری بتنشیپ فایل حوضه های آبخیز استان چهار محال بختیاری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص

پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص

دانلود پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص

خرید اینترنتی پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 88 ص

👇🏞 تصاویر 🏞