👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اقدام پژوهي دوستي‌هاي ناسالم با جنس مخالف

ارتباط با ما

دانلود


اقدام پژوهي دوستي‌هاي ناسالم با جنس مخالف
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
بيان مسئله. 2
جمع‌آوري اطلاعات... 2
گفتار اول. 2
مبحث اول: مفهوم دوستي دختر و پسر. 2
مبحث دوم: انگيزه‌هاي برقراري ارتباط با جنس مخالف... 3
بند اول: وعده ازدواج.. 3
بند دوم: انگيزه جنسي.. 3
بند سوم: توهم قدرت و جاذبه. 4
بند چهارم: پناه‌جويي به يكديگر. 4
مبحث سوم: آثار ارتباط با جنس مخالف... 5
بند اول: از بين رفتن كرامت انساني و غرق شدن در گرداب شهوات... 5
بند دوم: كاهش آرامش رواني و افزايش التهاب و اضطراب... 5
بند سوم: پيدايش تنوع‌خواهي و اثرگذاري آن بر انتخاب فرد در ازدواج.. 6
بند چهارم: آلوده شدن به معصيت... 6
گفتار دوم. 7
مبحث اول: شرايط ارتباط با جنس مخالف... 7
بند اول: رعايت حياي فردي و عفت جمعي.. 7
بند دوم: رعايت دستورات ديني در ارتباطات... 7
بند سوم: هدفدار بودن. 8
مبحث دوم: پيشگيري از ايجاد ارتباط با جنس مخالف در ميان نوجوانان. 8
نوجوان و افكار او. 9
مبحث سوم: آموزش ارتباط سالم با جنس مخالف در خانواده. 10
مبحث چهارم: راهكارهاي مناسب جهت حل مشكل اخلاقي مينا12
مبحث پنجم: شواهد موجود بر مؤثر بودن اقدامات انجام گرفته در مورد مشكل اخلاقي مينا13
نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاد. 14
فهرست منابع و مآخذ. 16
 
 
مقدمه
يكي از نيازهاي اساسي زندگي انسان تعامل و برقراري ارتباط با ديگران است. انسان در طول رشد خود پيوسته براي بقا و پيشرفت خويش محتاج برقراري ارتباط با ديگران است. هر فرد در طول زندگي اجتماعي خويش دنبال شخصي است كه با او احساس خوشبختي كند و از زندگي با او لذت ببرد و منفعت بيشتري را كسب نمايد. در بين ارتباطات انساني نياز به ارتباط با جنس مخالف هم در مقطعي از زندگي انسان مطرح مي‌شود كه آغاز اين حس معمولاً با شروع دوران نوجواني در فرد منطبق است و از آن‌جايي كه نوجوان در اين دوره با مسئله بغرنجي چون بلوغ گريبانگير مي‌باشد و با شرايط بحراني مربوط به اين دوره خاص دست و پنجه نرم مي‌كند و از سويي درصدد يافتن راهي براي ارضاي غرايز خود مي‌باشد به تنهايي نمي‌تواند اين دوران بحراني را پشت‌سر گذارد و چه بسا به لحاظ اقتضاي اين مرحله از زندگي در تصميم‌گيري‌هاي خود دچار اشتباهات فراواني گردد كه جبران آنها غيرممكن يا دست كم بسيار دشوار باشد و او را با خطراتي مواجه سازد كه آينده او را به طور كلي تباه يا نابود سازد از اين رو از وظايف خطير والدين و اولياي مدرسه كنترل و نظارت غيرمستقيم رفتار نوجوان در خانه و مدرسه و هم‌چنين دادن آگاهي و راهنمايي به او درباره موضوعاتي چون بلوغ، برقراري ارتباط با ديگران و خطرات برقراري ارتباط با جنس مخالف علي‌الخصوص براي دختران مي‌باشد تا از بروز چنين مشكلاتي براي نوجوان پيشگيري لازم بعمل آيد و يا در صورت بروز او را با حداقل خطرات مواجه سازد.
از ديگر وظايف اولياي مدرسه ايجاد ارتباط صحيح و مناسب و مستمر با والدين و ايجاد حس همدلي و اعتماد ميان آنها مي‌باشد تا از اين طريق از مسائل و مشكلات مربوط به نوجوان آگاهي يابند و آن را به بهترين مشكل حل نمايند تا هم خود نوجوان اين دوره بحراني را به سلامت پشت‌سر گذارد و هم از سرايت آن به ساير هم‌سن و سالان و هم‌كلاسي‌هاي او جلوگيري نمايند. از اين رو در تحقيق حاضر سعي بر اين مي‌باشد تا با تبيين مسئله و ارائه راهكارهايي در اين زمينه گامي هر چند كوتاه در جهت از بين بردن اين مشكل و يا كاهش آن برداريم.

بيان مسئله
اينجانب معاون آموزشي، مدرسه دخترانه امامت مي‌باشم و به اقتضاي مسئوليت خويش بيشتر با مشكلات دانش‌آموزان درگير مي‌باشم و به دليل اينكه يكي از بزرگ‌ترين مشكلات دانش‌آموزان در اين دوره برقراري دوستي‌هاي ناسالم با جنس مخالف مي‌باشد. لذا بر آن شدم تا با انتخاب اين موضوع تا حدودي از گسترش اين مشكل در محيط آموزشي جلوگيري به عمل آورم.
 
جمع‌آوري اطلاعات
اظهارات دوستان مينا و خودش، هم‌چنين شكايت دبيران از رفتارهاي نامطلوب مينا در كلاس از قبيل كشيدن نقاشي، صحبت كردن با دانش‌آموزان و نامه نگاري با ديگران هنگام تدريس و ارزشيابي و هم‌چنين بي‌توجهي به درس و افت نمرات، گرفتن شماره تلفن از وي.
 
گفتار اول
مبحث اول: مفهوم دوستي دختر و پسر
براساس قواعد كلي حاكم بر ارتباط ميان فردي، نمي‌توان هر ارتباطي را «دوستي دختر و پسر» ناميد بلكه مي‌توان گفت «دوستي دختر و پسر» يعني: ارتباطي كه بين دو جنس مخالف وجود دارد و در اين ارتباط، محبت، صميميت، عشق و علاقه‌ي قلبي ويژه وجود دارد و از اين رو، ارتباط دو كودك يا ارتباط تحصيلي يا ارتباط معلم با شاگرد و مانند آنكه براي اهداف خاصي است، نمي‌تواند از مقوله‌ي دوستي دختر و پسر باشد.

👇 تصادفی👇

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 89شبیه سازی دینامیکی موتور القایی با اتصال دالاندر و ترمز باز گردانندهfive sheets piano for kids-1470-كاربرد پت ضایعاتی در بتن خودتراكم حاوی پودرسنگ آهكخشكسالی، تاثیر آن بر منابع آب استان خراسان و راهكارهای كاهش اثرات آنبررسي تئوري و تجربي اثر دماي محيط بر ميزان مصرف بخار در چيلر جت بخارگزارش کارآموزی شرکت تبلیغاتی طراحان دشت سبزBeginning Java EE 7 (زبان اصلی)523-كنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اقدام پژوهي دوستي‌هاي ناسالم با جنس مخالف

اقدام پژوهي دوستي‌هاي ناسالم با جنس مخالف

دانلود اقدام پژوهي دوستي‌هاي ناسالم با جنس مخالف

خرید اینترنتی اقدام پژوهي دوستي‌هاي ناسالم با جنس مخالف

👇🏞 تصاویر 🏞