👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

ارتباط با ما

دانلود


تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات
مجموعه مناسب کسانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع تدوین استراتژی می باشند .
با خرید مجموعه کل مقالات تدوین استراتژی از 33 % تخفیف بیشتر بهره مند شوید.
تدوین استراتژی - مجموعه کل مقالات
این مجموعه شامل 77 مقاله در خصوص " تدوین استراتژی " می باشد .
فایل کلیه مقالات PDF
لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه
تعداد صفحات مقالات 1520
حجم فایل زیپ دانلودی36.9 MB
 
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :
رديف عنوان مقاله تعداد صفحات
1014 درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی 16
1015 طراحی مدل راهبردی ارزیابی عملکرد در شرکت های ساختمانی با ترکیب روش های BSC و AHP 23
1016 بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک 22
1017 طراحی نقشه راهبرد برای موسسات علمی پژوهشی غیردولتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی 22
1018 مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی 15
1019 ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد) 31
1020 ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه 26
1021 فرآیندها و عناصر تدوین راهبردهای وظیفه ای سازمان 17
1022 امکان سنجی پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد بیمارستان های شیراز 27
1023 ارایه یک روش ترکیبی در تدوین روش شناسی پیاده سازی مدیریت دانش 34
1024 ارائه رویه نظام مند انتخاب مشاور با هدف تدوین برنامه استراتژیک در مدیریت شهری؛ (مورد مطالعه: سازمان زیباسازی شهر تهران) 22
1025 طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا 21
1026 رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی 20
1027 تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن 28
1028 طراحی مدل خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی) 20
1029 الگوی ارزیابی عملکرد شرکت های زیرمجموعه در هلدینگ ها بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: هلدینگ صنایع غذایی سینا 25
1030 شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی 26
1031 تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد 33
1032 کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی: مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران 23
1033 الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی 20
1034 استراتژی مدیریت دانش کسب و کار 15
1035 گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید 19
1036 تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی 21
1037 چارچوب جامع تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی 16
1038 تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد 18
1039 تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM 15
1040 روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی 22
1041 ارائه برنامه راهبردی فناوری اطلاعات معاونت آموزش نهاجا 32
1042 تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه ها 26
1043 تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی) 22
1044 تدوین راهبردهای توسعة منابع انسانی با رویکرد توسعة دانش کارکنان 15
1045 تدوین محورهای استراتژیکی توسعه ی منابع انسانی 29
1046 تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار 16
1047 تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی 19
1048 بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی 17
1049 راهبردهای سیستمی برای تدوین برنامه های استراتژیک 17
1050 جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی 22
1051 تدوین استراتژی های پورتفولیو کسب و کارهای بیمه موسسه فرهنگیان 22
1052 طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت 27
1054 رویکردهای توسعه استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدار و مصادیق آن در صنعت خودروی جهانی همراه با تحلیل پیامدهای آن برای صنعت خودروی کشور 46
1056 قابلیتهای مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی 15
1058 شاخصهای تعیین اولویت در برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی 16
1059 بررسی رابطه بین سازگاری استراتژی کسب و کار با استراتژی تولیدی و عملکرد شرکت ساپیا دیزل 27
1060 هوشمندی رقابتی و تصمیم­گیری استراتژیک 23
1061 تدوین استراتژی های شرکت صنایع آجر سفال گرگین 35
1062 مدل های استراتژی و پرواز به سوی بالندگی 4
1063 ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد 19
1064 برنامه ریزی استراتژیک موثر در بخش دولتی (نکته های آموختنی) 9
1065 ارائه مدل تدوین ماموریت در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی 25
1066 طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران) 23
1067 تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد 16
1068 چالشهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش استان اصفهان 16
1070 استقرار استراتژی کسب و کار توسط تکنولوژی اطلاعات 10
1071 تدوین استراتژی توسعه معادن ایران (مورد: شرکت ایمپاسکو) 18
1072 برنامه ریزی جامع چیست؟ 8
1073 راهبرد دلفینی 1
1075 تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی 10
1076 انتخاب آمیخته راهکارهای مناسب و استراتژی ها در بقا و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با استفاده از تکنیک AHP 17
1077 رهیافتی بر توانمندی رقابتی در هزاره سوم 5
1078 تصویرپردازی از ویژگی های آینده موعود: به سوی الگوی قرآنی 36
1079 انتخاب استراتژی بهینه براساس تحلیل SWOT و روش فرآیند تحلیل شبکه ای 14
1080 ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) سایت های خرید و فروش الکترونیکی در ایران 31
1081 تحلیل نظری در تدوین استراتژی توسعه منابع انسانی چالشها و تناقضها 12
1082 ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی مقابله و آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی استانهای کشور 9
1083 طراحی و تدوین استراتژیها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانهای دولتی استان تهران 13
1085 آسیب شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون سازمانی 40
1086 تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخه فازی 22
1087 نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم گیریهای راهبردی سازمان 11
1088 با نگاهی به صنعت خودروسازی چین : استراتژی های کارآ در مواجهه با تحولات جهانی 4
1089 استراتژی سه جانبه؛ یک روش جدید برای تدوین استراتژی 7
1090 تحولات و اختیارات بیشتر در تعیین استراتژی 4
1091 طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا 12
1092 رفتار مصرف کننده و تدوین استراتژی بازاریابی 3
1093 مدل سازمانی برای تفکر راهبردی: (مطالعه تجربی) 32
1094 ارایه ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ - مورد ایران 19
1095 طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت های استراتژیک: پژوهشی در شرکت ایران خودرو 28
1096 تعیین و ارتقاء موقعیت استراتژیک پالایشگاه تهران بر مبنای مدل دلتا و رویکرد پویائی‌های سیستم 19

👇 تصادفی👇

پرورش قارچدانلود مقاله به همراه ترجمه-قطع کننده های اتوماتیک و تأثير آن بر عملکرد برقگيرهای فشار متوسطدانلود نرم افزار عكس گرفتن از صفحه ي گوشي بدون نياز به روتمكاتب و روشهاي تفسير قرآن 2گزارش مقدماتی لایه نگاری تپه زاغهمقاله بررسی هنر سرخپوستان و تاثیر آن بر تصویر سازی معاصرانتخاب بهينه قالب فرآيند ECAPبراي آلياژ حافظه دار Cu-Al-Ni به روش المان محدودپوشاک 102طرح دیجیتال کاشی سنگ مرمر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

دانلود تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

خرید اینترنتی تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

👇🏞 تصاویر 🏞