👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله 5 - تکنولوژی RFID

ارتباط با ما

دانلود


مقاله 5 - تکنولوژی RFID
فهرست
Contents
مقدمه:1
مرور ادبیات RFID... 4
اجزاء سیستم RFID... 4
برچسبهای RFID... 6
سه نوع برچسب تراشه دار وجود دارد.. 6
سیستم RFIDچگونه کار می کند.. 8
کاربردهای RFID:9
خرده فروشی:9
تولید:10
صنعت دارو / مراقبتهای بهداشتی... 11
سایر کاربردها:12
چالشهای تکنیکی و استراتژی ها:12
جدول (1) چالشها و استراتژیها13
هزینه RFID :15
استانداردهای RFID :16
انتخاب برچسب و Reader:17
مدیریت داده ها:19
یکپارچه سازی سیستم:19
امنیت:20
تجهیزات مورد نیاز:22
TAG... 22
Reader. 24
مزایای استفاده از فن آوری RFID... 24
باندهای فرکانس پایین RFID... 25
باندهای فرکانس بالا RFID... 25
نتیجه گیری:29
فهرست مراجع.. 30
 
برچسب های فرکانس رادیویی RFID
 
مقدمه:
امروزه تکنولوژی RFID در حوزه های علمی و عملی به عنوان روشی برای تهیه اطلاعات دقیق و به موقع، بدون دخالت انسان مورد توجه قرار گرفته است.
تکنولوژی RFID با توجه به بهبود سرعت ، دقت، کارایی و امنیت انتقال داده ها نقش وسیعی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است .(Jones et all, 2004) با استفاده از توانمندی RFID می توان هزینه موجودی، حمل و نقل و توزیع را کاهش داد و از طریق کاهش درخواستهایی که با کمبود مواجه می شوند فروش را افزایش داد.(Kakkainen, 2003). از طرفی با ایجاد یک سیستم موجودی کارا و کاهش موجودی ذخیره اطمینان می توان جریان نقدینگی را بهبود بخشید.
تکنولوژی RFID می تواند برای ردیابی کتابهای کتابخانه ها و یا ردیابی سایر مستندات و نیز دارو ها (Collins, 2004) و ردیابی و مدیریت تجهیزات بیمارستانی (McGee, 2004) مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع به خاطر این گونه مزایا سوپر مارکتهای زنجیره ای مانند Wal-Mart و سازمان دفاع امریکا از مهمترین حامیان اجرای RFID بوده اند.
از ژوئن 2003 تا ژانویه 2005، 100 شرکت تامین کننده برتر Wal-Mart فرصت داشته اند که جعبه ها و پالتهای ارسالی خود به مراکز توزیع Wal-Mart را به برچسب های RFID مجهز کنند. این تعداد تا ژانویه 2006 باید به 300 شرکت می رسیده و سایر تامین کنندگان تا پایان سال 2006 فرصت دارند تا این کار را انجام دهند. (O’Connor, 2005) از دیگر سازمانهای خرده فروشی حامی اجرای RFID می توان به موارد Woolworth’s, Prada, Benetton, Marks & Spence اشاره کرد (Wilding and Delgado, 2004). سازمان دفاع امریکا از 43000 تامین کننده خود خواست تا از برچسبهای RFID بر روی جعبه ها و پالتها و حتی هر محصول ارسالی به این سازمان تا اول ژانویه 2005 استفاده کنند .(Collins, 2004)
همچنین سازمان غذا و دارو امریکاFDA برای جلوگیری از ارائه داروهای تقلبی در زنجیره تامین دارو از سازمانهایی که در این صنعت کار میکنند خواسته است که تا سال 2007 پالتها و جعبه های خود را به برچسب های RFID مجهز کنند (Li.s et all 2006) ولی در هر یک از این موارد در حین پیاده سازی پروژه های RFID مشکلاتی نیز به وجود آمده است که هدف این مقاله بررسی چالشهای مربوط به اجرای RFID و راه حل های ارائه شده این چالشها می باشد. که می تواند به عنوان راهنمای مناسبی برای به کارگیری RFID در صنایع مختلف به کار رود.
(Radio frequency identification (RFID
اساس تکنولوژی RFID به مطالعات آزمایشگاهی در دهه 1940 بر میگردد و به صورت تجاری در دهه 1980 در صنعت حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار گرفت. از برچسبهای RFID فعال(Active) باطری دار که به صورت منحصر به فرد طراحی شده بود برای ردیابی و مدیریت واگنها و کانتینرها استفاده می شد. (Dinning and Schuster, 2003) توسعه RFID و کاربردهای متنوع آن در حوزه های مختلف کسب و کار به خاطر کاهش هزینه های تولید تکنولوژی RFID و تولید برچسب های بدون باطری غیرفعال (Passive) بود که می توانست به جای بارکدها به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. بارکدها امروزه نیز دارای کاربرد وسیعی می باشند ولی به خاطر اینکه برای تمام اقلام موجود در واحد نگهداری کالا [1](SKU) بارکد مشترک است بنابراین ردیابی هر یک از کالاها که باید فراخوانی شود دشوار است در عوضRFID می تواند برای شناسایی کالاها حتی در سطح واحد کالا نیز مورد استفاده قرارگیرد.همچنین برای شناسایی و خواندن اطلاعات برچسب هایRFID مانند بارکدها نیازی به وجود اسکنر و دید مستقیم وجود ندارد و می توان با آزادی عمل بیشتری با این برچسب ها کارکرد. همچنین می توان به صورت همزمان اطلاعات چندین برچسب را دریافت کرد و حتی به راحتی این برچسب ها را برنامه ریزی کرد زیرا برچسبها می توانند بیش از 64 بیت اطلاعات را در خود حفظ کنند که این مقدار در تکنولوژی بارکد فقط 19 بیت می باشد. این توانایی به برچسبهای RFID این امکان را می دهد که اطلاعات بیشتری ازقبیل فاصله، شرایط محیطی، تاریخ انقضاء و ... را در خود ذخیره نمایند. Li and Visich (2006)
 

مرور ادبیات RFID
Jone et all (2004) به بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی اجرای تکنولوژی RFID برای صنعت خرده فروشی در انگلستان پرداخته است. Smaros and Holmstrom (2000)به بررسی استفاده از RFID برای جمع آوری اطلاعات مشتری و ارائه مدل جدیدی برای خواروبار فروشی الکترونیکی و ارائه سرویس به مشتریان پرداخته است.
Brewer and Sloan (1999) ،RFID را به عنوان روشی برای ردیابی هوشمند در تولید و پشتیبانی از برنامه های لجستیکی و اجرای این برنامه ها معرفی کرده است. Jansen and Krabs (1999) به استفاده از RFID برای کنترل کانتینرها و مدیریت آنها پرداخته است.
Kakkainen (2003) در مورد پتانسیل RFID در افزایش کارایی زنجیره تامین شرکت خرده فروشی Sainsbury در انگلستان برای کالاهایی که دارای عمر مصرف کوتاهی هستند پرداخته است. Lapide (2004)در مطالعات خود به مزایای RFID در دقت پیش بینی ها پرداخته است. Janz et al. (2004)چالشهای تکنولوژیکی و رفتاری مربوط به پیگیری بیماران به وسیله RFID را در واحد روانی بیمارستان Elvis Presley واقع در Memphis بررسی کرده است. Srivastava (2004)مزایای مربوط به یکپارچه سازی در زنجیره تامین به وسیله RFID را بیان کرده است. Li and Visich (2006)با مرور ادبیات مربوطه به بیان مزیتهای استفاده از RFID در یکپارچه سازی زنجیره تامین می پردازد. Angeles (2005) راهنمایی برای پیاده سازی تکنولوژی RFID در زنجیره تامین برای مدیران تهیه کرده است.
 
اجزاء سیستم RFID
تمام سیستمهای RFID از سه جزء تشکیل شده اند.
1- برچسبها یا فرستنده های RFID که بر روی شئی مورد نظر که باید شناسایی شود متصل می شود و وظیفه نگهداری اطلاعات در سیستم RFID را بر عهده دارد.
2- خواننده یا دستگاه گیرنده RFID که توانایی خواندن و ثبت اطلاعات بر روی فرستنده ها را دارد.
3- پایگاه داده پشتیبان که داده های خوانده شده در آن نگهداری می شود(Jones et al., 2004)
 

برچسبهای RFID
برچسبهای RFID می توانند فعال، غیرفعال و یا نیمه فعال باشند. برچسبهای فعال دارای باطری بوده و با انرژی این باطری برچسب تا شعاع حداکثر 100 فوتی می تواند سیگنال ارسال کند.
برچسبهای غیرفعال باطری نداشته و تولید آنها نیز ارزانتر است این برچسبها هنگامی که در محدوده امواج الکترومغناطیس که توسط خواننده ارسال می شود قرار می گیرند قابل شناسایی می باشند. (Dinning and Schuster, 2003)
دسته سوم برچسبها، برچسبهای نیمه فعال می باشند که هم دارای باطری داخلی بوده و هم توسط امواج الکترومغناطیسی که توسط خواننده ارسال می شود قابل شناسایی می باشند(Angeles, 2005) این برچسبها می توانند در مونیتورنگ شرایط محیطی مانند مقدار رطوبت فضای یک کانتینر و یا دمای یک غذای یخ زده مورد استفاده قرار گیرد.
از نگاه دیگر برچسبها می توانند دارای تراشه باشند و یا بدون تراشه طراحی شوند.
برچسبهای بدون تراشه در کاربردهای جلوگیری از سرقت و جعل کاربرد دارند.
تراشه برچسبهای تراشه دار شامل بخشی برای ذخیره اطلاعات و یک عنصر پیوسته نظیر انتن حلقوی است که برای برقراری ارتباط از طریق فرکانسهای رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد.
 
سه نوع برچسب تراشه دار وجود دارد
1- تنها خواندنی
2- یک بار نوشتن / بارها خواندن
3- خواندنی / نوشتنی
داده ها در برچسبهای خواندنی قابل تغییر نیستند مگر اینکه برچسب دوباره برنامه ریزی شود و اکثرا این نوع برچسبها برای ردیابی دارایی هایی که در تمام طول دوره عمر خود یک شماره شناسایی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که در برچسبهای خواندنی / نوشتنی می توان داده های ذخیره شده در برچسب را تغییر داده و بنابراین به عنوان وسیله مناسبی در ردیابی عناصر موجود در زنجیره تامین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (Wilding and Delgado, 2004a)
در این مقاله بنا به دلایل زیر ما بر روی برچسبهای غیرفعال تراشه دار خواندنی / نوشتنی تمرکز می کنیم.
1- برچسبهای غیرفعال به مراتب ارزانتر از برچسبهای فعال بوده و می توان از لحاظ هزینه به شکل موثرتری از آنها در ردیابی پالتها، جعبه ها و عناصر استفاده کرد.
2- تکنولوژی برچسبهای غیر فعال در عمل امروزه با اقبال بیشتری روبرو شده است.
3- برچسبهای خواندنی / نوشتنی می توانند یک تاریخچه از زمان وجود یک عنصر در هر مرحله از زنجیره تامین تهیه کنند.
چیپها و کد برچسبهاس RFID در فرمت های مختلفی تهیه می شوند. یکی از این فرمتها که مورد حمایت جدی صنعت خرده فروشی قرار گرفته است. "کد محصول الکترونیکی" (EPC)[2] می باشد.
EPC از یک طرح 96 بیتی که مورد حمایت EPC جهانی ( مرکز Auto-ID سابق) می باشد استفاده می کند. این 96 بیت به صورت زیر تخصیص می یابد:
8بیت به عنوان Header برای شناسایی شماره نسخه EPC
28 بیت برای شناسایی تولید کننده (مدیریتEPC)
24 بیت برای شناسایی SKU (واحد نگهداری کالا)
36 بیت برای شناسایی واحد محصول به صورت یکتا (شماره سریال)
فرمت 96 بیتی EPC برای شناسایی 268 میلیون تولید کننده ، بیش از 16 میلیون SKU برای هر تولید کننده و حدود 69 بیلیون واحد محصول در هر SKU می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (Brock, 2001)
EPC جهانی یک استاندارد برای فرکانس 13.56 MHz (کلاس 1) و دو استاندارد برای فرکانسهای بالا (UHF) (کلاس صفر و یک) ارائه داد که در دسامبر 2004 یک استاندارد جدید (نسل2) جایگزین کلاس صفر و یک شد. پروتوکل های استاندارد نسل 2 باعث راحت تر شدن برنامه ریزی برچسبها و اجازه حفظ داده های بیشتر در برچسبها می شد. (Sullivan, 2004)
مقدمه:
امروزه تکنولوژی RFID در حوزه های علمی و عملی به عنوان روشی برای تهیه اطلاعات دقیق و به موقع، بدون دخالت انسان مورد توجه قرار گرفته است.
تکنولوژی RFID  با توجه به بهبود سرعت ، دقت، کارایی و امنیت انتقال داده ها نقش وسیعی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است .(Jones et all, 2004) با استفاده از توانمندی RFID می توان هزینه موجودی، حمل و نقل و توزیع را کاهش داد و از طریق کاهش درخواستهایی که با کمبود مواجه می شوند فروش را افزایش داد.(Kakkainen, 2003). از طرفی با ایجاد یک سیستم موجودی کارا و کاهش موجودی ذخیره اطمینان می توان جریان نقدینگی را بهبود بخشید.
تکنولوژی RFID  می تواند برای ردیابی کتابهای کتابخانه ها و یا  ردیابی سایر مستندات و نیز دارو ها (Collins, 2004) و ردیابی و مدیریت تجهیزات بیمارستانی (McGee, 2004) مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع به خاطر این گونه مزایا سوپر مارکتهای زنجیره ای مانند Wal-Mart و سازمان دفاع امریکا از مهمترین حامیان اجرای RFID  بوده اند.
از ژوئن 2003 تا ژانویه 2005، 100 شرکت تامین کننده برتر Wal-Mart فرصت داشته اند که جعبه ها و پالتهای ارسالی خود به مراکز توزیع Wal-Mart را به برچسب های RFID  مجهز کنند. این تعداد تا ژانویه  2006 باید به 300 شرکت می رسیده و سایر تامین کنندگان تا پایان سال 2006 فرصت دارند تا این کار را انجام دهند. (O’Connor, 2005) از دیگر سازمانهای خرده فروشی حامی اجرای RFID  می توان به موارد Woolworth’s, Prada, Benetton, Marks & Spence اشاره کرد                        (Wilding and Delgado, 2004). سازمان دفاع امریکا از 43000 تامین کننده خود خواست تا از برچسبهای RFID  بر روی جعبه ها و پالتها و حتی هر محصول ارسالی به این سازمان تا اول ژانویه 2005 استفاده کنند .(Collins, 2004)
همچنین سازمان غذا و دارو امریکاFDA  برای جلوگیری از ارائه داروهای تقلبی در زنجیره تامین دارو از سازمانهایی که در این صنعت کار میکنند خواسته است که تا سال 2007 پالتها و جعبه های خود را به برچسب های RFID  مجهز کنند (Li.s et all 2006) ولی در هر یک از این موارد در حین پیاده سازی پروژه های RFID  مشکلاتی نیز به وجود آمده است که هدف این مقاله بررسی چالشهای مربوط به اجرای RFID  و راه حل های ارائه شده این چالشها می باشد. که می تواند به عنوان راهنمای مناسبی برای به کارگیری RFID  در صنایع مختلف به کار رود.
(Radio frequency identification (RFID
اساس تکنولوژی RFID  به مطالعات آزمایشگاهی در دهه 1940 بر میگردد و به صورت تجاری در دهه 1980 در صنعت حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار گرفت. از برچسبهای RFID  فعال(Active)  باطری دار که به صورت منحصر به فرد طراحی شده بود برای ردیابی و مدیریت واگنها و کانتینرها استفاده می شد. (Dinning and Schuster, 2003) توسعه RFID و کاربردهای متنوع آن در حوزه های مختلف کسب و کار به خاطر کاهش هزینه های تولید تکنولوژی RFID و تولید برچسب های بدون باطری غیرفعال (Passive) بود که می توانست به جای بارکدها به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. بارکدها امروزه نیز دارای کاربرد وسیعی می باشند ولی به خاطر اینکه برای تمام اقلام موجود در واحد نگهداری کالا [1](SKU) بارکد مشترک است بنابراین ردیابی هر یک از کالاها که باید فراخوانی شود دشوار است در عوضRFID  می تواند برای شناسایی کالاها حتی در سطح واحد کالا نیز مورد استفاده قرارگیرد.همچنین برای شناسایی و خواندن اطلاعات برچسب هایRFID مانند بارکدها نیازی به وجود اسکنر و دید مستقیم وجود ندارد و می توان با آزادی عمل بیشتری با این برچسب ها کارکرد. همچنین می توان به صورت همزمان اطلاعات چندین برچسب را دریافت کرد و حتی به راحتی این برچسب ها را برنامه ریزی کرد زیرا برچسبها می توانند بیش از 64 بیت اطلاعات را در خود حفظ کنند که این مقدار در تکنولوژی بارکد فقط 19 بیت می باشد. این توانایی به برچسبهای RFID  این امکان را می دهد که اطلاعات بیشتری ازقبیل فاصله، شرایط محیطی، تاریخ انقضاء و ... را در خود ذخیره نمایند. Li and Visich (2006)
 

مرور ادبیات RFID 
Jone et all (2004) به بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی اجرای تکنولوژی RFID  برای صنعت خرده فروشی در انگلستان پرداخته است. Smaros and Holmstrom (2000)به بررسی استفاده از RFID  برای جمع آوری اطلاعات مشتری و ارائه مدل جدیدی برای خواروبار فروشی الکترونیکی و ارائه سرویس به مشتریان پرداخته است.
 Brewer and Sloan (1999) ،RFID  را به عنوان روشی برای ردیابی هوشمند در تولید و پشتیبانی از برنامه های لجستیکی و اجرای این برنامه ها معرفی کرده است. Jansen and Krabs (1999) به استفاده از RFID  برای کنترل کانتینرها و مدیریت آنها پرداخته است.
Kakkainen (2003) در مورد پتانسیل RFID  در افزایش کارایی زنجیره تامین شرکت خرده فروشی Sainsbury در انگلستان برای کالاهایی که دارای عمر مصرف کوتاهی هستند پرداخته است. Lapide (2004)در مطالعات خود به مزایای RFID  در دقت پیش بینی ها پرداخته است. Janz et al. (2004)چالشهای تکنولوژیکی و رفتاری مربوط به پیگیری بیماران به وسیله RFID  را در واحد روانی بیمارستان Elvis Presley واقع در Memphis بررسی کرده است. Srivastava (2004)مزایای مربوط به یکپارچه سازی در زنجیره تامین به وسیله RFID  را بیان کرده است. Li and Visich (2006)با مرور ادبیات مربوطه به بیان مزیتهای استفاده از RFID  در یکپارچه سازی زنجیره تامین می پردازد. Angeles (2005) راهنمایی برای پیاده سازی تکنولوژی RFID  در زنجیره تامین برای مدیران تهیه کرده است.
 
 اجزاء سیستم RFID 
تمام سیستمهای RFID  از سه جزء تشکیل شده اند.
1- برچسبها یا فرستنده های RFID  که بر روی شئی مورد نظر که باید شناسایی شود متصل می شود و وظیفه نگهداری اطلاعات در سیستم RFID  را بر عهده دارد.
2- خواننده یا دستگاه گیرنده RFID  که توانایی خواندن و ثبت اطلاعات بر روی فرستنده ها را دارد.
3- پایگاه داده پشتیبان که داده های خوانده شده در آن نگهداری می شود(Jones et al., 2004)
برچسب های فرکانس رادیویی RFID
 
مقدمه:
امروزه تکنولوژی RFID در حوزه های علمی و عملی به عنوان روشی برای تهیه اطلاعات دقیق و به موقع، بدون دخالت انسان مورد توجه قرار گرفته است.
تکنولوژی RFID  با توجه به بهبود سرعت ، دقت، کارایی و امنیت انتقال داده ها نقش وسیعی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است .(Jones et all, 2004) با استفاده از توانمندی RFID می توان هزینه موجودی، حمل و نقل و توزیع را کاهش داد و از طریق کاهش درخواستهایی که با کمبود مواجه می شوند فروش را افزایش داد.(Kakkainen, 2003). از طرفی با ایجاد یک سیستم موجودی کارا و کاهش موجودی ذخیره اطمینان می توان جریان نقدینگی را بهبود بخشید.
تکنولوژی RFID  می تواند برای ردیابی کتابهای کتابخانه ها و یا  ردیابی سایر مستندات و نیز دارو ها (Collins, 2004) و ردیابی و مدیریت تجهیزات بیمارستانی (McGee, 2004) مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع به خاطر این گونه مزایا سوپر مارکتهای زنجیره ای مانند Wal-Mart و سازمان دفاع امریکا از مهمترین حامیان اجرای RFID  بوده اند.
از ژوئن 2003 تا ژانویه 2005، 100 شرکت تامین کننده برتر Wal-Mart فرصت داشته اند که جعبه ها و پالتهای ارسالی خود به مراکز توزیع Wal-Mart را به برچسب های RFID  مجهز کنند. این تعداد تا ژانویه  2006 باید به 300 شرکت می رسیده و سایر تامین کنندگان تا پایان سال 2006 فرصت دارند تا این کار را انجام دهند. (O’Connor, 2005) از دیگر سازمانهای خرده فروشی حامی اجرای RFID  می توان به موارد Woolworth’s, Prada, Benetton, Marks & Spence اشاره کرد                        (Wilding and Delgado, 2004). سازمان دفاع امریکا از 43000 تامین کننده خود خواست تا از برچسبهای RFID  بر روی جعبه ها و پالتها و حتی هر محصول ارسالی به این سازمان تا اول ژانویه 2005 استفاده کنند .(Collins, 2004)
همچنین سازمان غذا و دارو امریکاFDA  برای جلوگیری از ارائه داروهای تقلبی در زنجیره تامین دارو از سازمانهایی که در این صنعت کار میکنند خواسته است که تا سال 2007 پالتها و جعبه های خود را به برچسب های RFID  مجهز کنند (Li.s et all 2006) ولی در هر یک از این موارد در حین پیاده سازی پروژه های RFID  مشکلاتی نیز به وجود آمده است که هدف این مقاله بررسی چالشهای مربوط به اجرای RFID  و راه حل های ارائه شده این چالشها می باشد. که می تواند به عنوان راهنمای مناسبی برای به کارگیری RFID  در صنایع مختلف به کار رود.
(Radio frequency identification (RFID
اساس تکنولوژی RFID  به مطالعات آزمایشگاهی در دهه 1940 بر میگردد و به صورت تجاری در دهه 1980 در صنعت حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار گرفت. از برچسبهای RFID  فعال(Active)  باطری دار که به صورت منحصر به فرد طراحی شده بود برای ردیابی و مدیریت واگنها و کانتینرها استفاده می شد. (Dinning and Schuster, 2003) توسعه RFID و کاربردهای متنوع آن در حوزه های مختلف کسب و کار به خاطر کاهش هزینه های تولید تکنولوژی RFID و تولید برچسب های بدون باطری غیرفعال (Passive) بود که می توانست به جای بارکدها به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. بارکدها امروزه نیز دارای کاربرد وسیعی می باشند ولی به خاطر اینکه برای تمام اقلام موجود در واحد نگهداری کالا [1](SKU) بارکد مشترک است بنابراین ردیابی هر یک از کالاها که باید فراخوانی شود دشوار است در عوضRFID  می تواند برای شناسایی کالاها حتی در سطح واحد کالا نیز مورد استفاده قرارگیرد.همچنین برای شناسایی و خواندن اطلاعات برچسب هایRFID مانند بارکدها نیازی به وجود اسکنر و دید مستقیم وجود ندارد و می توان با آزادی عمل بیشتری با این برچسب ها کارکرد. همچنین می توان به صورت همزمان اطلاعات چندین برچسب را دریافت کرد و حتی به راحتی این برچسب ها را برنامه ریزی کرد زیرا برچسبها می توانند بیش از 64 بیت اطلاعات را در خود حفظ کنند که این مقدار در تکنولوژی بارکد فقط 19 بیت می باشد. این توانایی به برچسبهای RFID  این امکان را می دهد که اطلاعات بیشتری ازقبیل فاصله، شرایط محیطی، تاریخ انقضاء و ... را در خود ذخیره نمایند. Li and Visich (2006)
 

مرور ادبیات RFID 
Jone et all (2004) به بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی اجرای تکنولوژی RFID  برای صنعت خرده فروشی در انگلستان پرداخته است. Smaros and Holmstrom (2000)به بررسی استفاده از RFID  برای جمع آوری اطلاعات مشتری و ارائه مدل جدیدی برای خواروبار فروشی الکترونیکی و ارائه سرویس به مشتریان پرداخته است.
 Brewer and Sloan (1999) ،RFID  را به عنوان روشی برای ردیابی هوشمند در تولید و پشتیبانی از برنامه های لجستیکی و اجرای این برنامه ها معرفی کرده است. Jansen and Krabs (1999) به استفاده از RFID  برای کنترل کانتینرها و مدیریت آنها پرداخته است.
Kakkainen (2003) در مورد پتانسیل RFID  در افزایش کارایی زنجیره تامین شرکت خرده فروشی Sainsbury در انگلستان برای کالاهایی که دارای عمر مصرف کوتاهی هستند پرداخته است. Lapide (2004)در مطالعات خود به مزایای RFID  در دقت پیش بینی ها پرداخته است. Janz et al. (2004)چالشهای تکنولوژیکی و رفتاری مربوط به پیگیری بیماران به وسیله RFID  را در واحد روانی بیمارستان Elvis Presley واقع در Memphis بررسی کرده است. Srivastava (2004)مزایای مربوط به یکپارچه سازی در زنجیره تامین به وسیله RFID  را بیان کرده است. Li and Visich (2006)با مرور ادبیات مربوطه به بیان مزیتهای استفاده از RFID  در یکپارچه سازی زنجیره تامین می پردازد. Angeles (2005) راهنمایی برای پیاده سازی تکنولوژی RFID  در زنجیره تامین برای مدیران تهیه کرده است.
 
 اجزاء سیستم RFID 
تمام سیستمهای RFID  از سه جزء تشکیل شده اند.
1- برچسبها یا فرستنده های RFID  که بر روی شئی مورد نظر که باید شناسایی شود متصل می شود و وظیفه نگهداری اطلاعات در سیستم RFID  را بر عهده دارد.
2- خواننده یا دستگاه گیرنده RFID  که توانایی خواندن و ثبت اطلاعات بر روی فرستنده ها را دارد.
3- پایگاه داده پشتیبان که داده های خوانده شده در آن نگهداری می شود(Jones et al., 2004)
 

برچسبهای RFID 
برچسبهای RFID  می توانند فعال، غیرفعال و یا نیمه فعال باشند. برچسبهای فعال دارای باطری بوده و با انرژی این باطری برچسب تا شعاع حداکثر 100 فوتی می تواند سیگنال ارسال کند.
برچسبهای غیرفعال باطری نداشته و تولید آنها نیز ارزانتر است این برچسبها هنگامی که در محدوده امواج الکترومغناطیس که توسط خواننده ارسال می شود قرار می گیرند قابل شناسایی می باشند. (Dinning and Schuster, 2003)
دسته سوم برچسبها، برچسبهای نیمه فعال می باشند که هم دارای باطری داخلی بوده و هم توسط امواج الکترومغناطیسی که توسط خواننده ارسال می شود قابل شناسایی می باشند(Angeles, 2005) این برچسبها می توانند در مونیتورنگ شرایط محیطی مانند مقدار رطوبت فضای یک کانتینر و یا دمای یک غذای یخ زده مورد استفاده قرار گیرد.
از نگاه دیگر برچسبها می توانند دارای تراشه باشند و یا بدون تراشه طراحی شوند.
برچسبهای بدون تراشه در کاربردهای جلوگیری از سرقت و جعل کاربرد دارند.
 تراشه برچسبهای تراشه دار شامل بخشی برای ذخیره اطلاعات و یک عنصر پیوسته نظیر انتن حلقوی است که برای برقراری ارتباط از طریق فرکانسهای رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد.
 
سه نوع برچسب تراشه دار وجود دارد
1-  تنها خواندنی
2-  یک بار نوشتن / بارها خواندن
3-  خواندنی / نوشتنی
داده ها در برچسبهای خواندنی قابل تغییر نیستند مگر اینکه برچسب دوباره برنامه ریزی شود و اکثرا این نوع برچسبها برای ردیابی دارایی هایی که در تمام طول دوره عمر خود یک شماره شناسایی دارند مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که در برچسبهای خواندنی / نوشتنی می توان داده های ذخیره شده در برچسب را تغییر داده و بنابراین به عنوان وسیله مناسبی در ردیابی عناصر موجود در زنجیره تامین      می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (Wilding and Delgado, 2004a)

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب اصول مهندسی اینترنتدانلود مقاله تحلیل مرتبه دوم سازه ها تحت بار دینامیکی‎پروژه درس محاسبات عددی با متلبکتاب درس هایی برای موفقیت -آنتوني رابينزمقاله سیستم مدیریت اطلاعات MISجزوه روانشناسی مدیریت - رشته روانشناسیطراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرتمبانی نظری و پیشینه تحقیق سبکهای مدیریتدانلود تحقیق و مقاله پیرامون جوش در ساختمان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله 5 - تکنولوژی RFID

مقاله 5 - تکنولوژی RFID

دانلود مقاله 5 - تکنولوژی RFID

خرید اینترنتی مقاله 5 - تکنولوژی RFID

👇🏞 تصاویر 🏞